Wybrany do realizacji

D-48 Remont ciągów pieszych przy ul.Dziewanny, Jutrzenki, Różanej w Osiedlu RUTA oraz montaż latarni przy ulicy Biedronki i Tymiankowej 3 w osiedlu Łęgi.

Rodzaj: Dzielnicowy

Dzielnica: Czuby Północne

Koszt po weryfikacji: 350 000 zł

1. Remont chodników na terenie osiedla "RUTA": - wzdłuż ul. Dziewanny (od budynku Dziewanny 4 do budynku Dziewanny 12), - przy ul. Jutrzenki na odcinku od ul. Watykańsk... więcej »

1. Remont chodników na terenie osiedla "RUTA": - wzdłuż ul. Dziewanny (od budynku Dziewanny 4 do budynku Dziewanny 12), - przy ul. Jutrzenki na odcinku od ul. Watykańskiej do ul. Matki Teresy z Kalkuty, - przed wejściem do budynku Przedszkola nr 72 na ul. Różanej 9. Chodniki te są w bardzo złym stanie technicznym(liczne nierówności, spękania zapadnięcia i wykruszenia oraz ubytki kostki brukowej)stwarzające zagrożenie dla przemieszczających się nimi licznych przechodniów. 2. Montaż latarni parkowych na terenie Osiedla ŁĘGI: - wzdłuż ciągu pieszo-rowerowego usytuowanego pomiędzy Zespołem Szkół nr 10 przy ul. Biedronki 13 a budynkiem przy ul. Biedronki 11 i przedszkolem nr 45 - (działka nr 34/57) - 6 szt. - przy schodach terenowych prowadzących do głównego ciągu komunikacyjnego osiedla w pobliżu przejścia podziemnego pod ul. Armii Krajowej (działka nr 5/21) - 1 szt. - przy łączniku pomiędzy ciągiem pieszym wzdłuż budynku przy ul. Tymiankowej 3 a głównym ciągiem komunikacyjnym osiedla -1sz

Wybrany do głosowania

D-49 Przyjazny skwer na Węglinie Północnym - kontynuacja

Rodzaj: Dzielnicowy

Dzielnica: Węglin Północny

Koszt: 350 000 zł

Projekt jest kontynuacją i dopełnieniem realizowanego w ramach BO 2020 projektu pt. "Przyjazny skwer na Węglinie". Projekt zakłada zagospodarowanie zaniedbanego terenu na... więcej »

Projekt jest kontynuacją i dopełnieniem realizowanego w ramach BO 2020 projektu pt. "Przyjazny skwer na Węglinie". Projekt zakłada zagospodarowanie zaniedbanego terenu na części działki 113/4 w pasie drogowym ul. Judyma. Projektowana inwestycja usytuowana jest pomiędzy ul. Zagłoby, ul. Judyma i ul. Lipniak. Projekt przewiduje: 1. budowę ścieżki rowerowej - połączenie istniejących ścieżek rowerowych przy al. Kraśnickiej i ul. Lipniak, 2. budowę i remont istniejących chodników, 3. rekultywację terenu oraz wykonanie trawników i łąk kwietnych, 4. nasadzenia drzew i krzewów, 5. wykonanie parkingu dla ok. 10 pojazdów, 6. wykonanie dodatkowego oświetlenia terenu.

Wybrany do realizacji

D-50 Bajkowy plac zabaw na Ponikwodzie

Rodzaj: Dzielnicowy

Dzielnica: Ponikwoda

Koszt: 306 000 zł

Tak bardzo potrzebujemy ogólnodostępnego placu zabaw na Ponikwodzie! Kolorowe huśtawki, ścianki wspinaczkowe dla starszych dzieciaków, zjeżdzalnie czy tablice sensoryczne... więcej »

Tak bardzo potrzebujemy ogólnodostępnego placu zabaw na Ponikwodzie! Kolorowe huśtawki, ścianki wspinaczkowe dla starszych dzieciaków, zjeżdzalnie czy tablice sensoryczne - nasz dzieci potrzebują takiego miejsca. Nie zapomnimy również o dzieciakach z niepełnosprawnościami ruchu - na placu znalazłaby się podwyższana piaskownica dla dzieciaków poruszających się na wózkach oraz specjalna karuzela, na które najmodsi wjadą na wózkach. Wyobraźmy sobie letnie, niedzielne popołudnie - plac zabaw przy ul. Bluszczowej będzie punktem spotkań rodzin z całej Ponikwody. Dzieciaki z Dożynkowej będą mogły spotkać się z dzieciakami ze Strzebosza czy Strzeszewskiego. Opuścimy w końcu zamknięte, osiedlowe place zabaw:) * Bajkowy plac zabaw może powstać na ostatniej miejska działce znajdującej się przy u. Bluszczowej.

Wybrany do realizacji

D-51 Ścieżka rowerowa wzdłuż Solidarności - kontynuacja (od ul. Kosmowskiej do wysokości al. Smorawińskiego)

Rodzaj: Dzielnicowy

Dzielnica: Czechów Południowy

Koszt: 350 000 zł

To propozycja budowy kolejnego odcinka tej ścieżki - od ul. I. Kosmowskiej do wysokości ul. Smorawińskiego (w roku 2020 ma być zrealizowany sąsiedni odcinek - od ronda Pi... więcej »

To propozycja budowy kolejnego odcinka tej ścieżki - od ul. I. Kosmowskiej do wysokości ul. Smorawińskiego (w roku 2020 ma być zrealizowany sąsiedni odcinek - od ronda Pileckiego). Ścieżka o szerokości 2,5 m zostanie poprowadzona w pasie zieleni po południowej stronie ul. Północnej. Wydłuży obecną ścieżkę rowerową z zachodniej części al. Solidarności docelowo w kierunku ul. Wieniawskiej i ul. B. Prusa oraz umożliwi bezpieczne włączenie ruchu rowerowego ze ścieżki wzdłuż al. Smorawińskiego (tymczasowo przez ul. Rogowskiego a docelowo przez planowane połączenie wzdłuż łącznicy ze Smorawińskiego do Solidarności). To fragment docelowej ścieżki wzdłuż doliny rzeki Czechówki, która wykorzystując brak wzniesień, ma połączyć 7 dzielnic miasta oraz Stare Miasto z Ogrodem Botanicznym i Skansenem, gdzie zaczyna się szlak rowerowy do Nałęczowa i Kazimierza Dolnego oraz kilkukilometrową ścieżkę wzdłuż al. Solidarności. Trasa jest zgodna ze Strategią realizacji dróg rowerowych w m. Lublin - 2014 r.

Wybrany do głosowania

D-52 Zabawa, zieleń, rekreacja - rewitalizacja otoczenia Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Kunickiego wraz z ulicami: "starą" Krańcową, Reymonta, Morsztynów

Rodzaj: Dzielnicowy

Dzielnica: Dziesiąta

Koszt: 350 000 zł

Szkoła Podstawowa nr 1 w wyniku reformy oświaty została przekształcona z gimnazjum w szkołę podstawową. Od 1.09.2018 r. w placówce funkcjonują także oddziały przedszkolne... więcej »

Szkoła Podstawowa nr 1 w wyniku reformy oświaty została przekształcona z gimnazjum w szkołę podstawową. Od 1.09.2018 r. w placówce funkcjonują także oddziały przedszkolne oraz klasy 1-3. Wypoczynek i pobyt dzieci na świeżym powietrzu oraz wspieranie ich aktywności są jednym z głównych zadań szkoły. Spełnienie tych zadań będzie możliwe poprzez powstanie przyszkolnego placu zabaw. Wokół szkoły znajdują się wolne tereny spełniające warunki do stworzenia nowoczesnego placu zabaw, który umożliwi realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz edukacji wczesnoszkolnej. Dodatkowo środki zostaną przeznaczone na zamontowanie stojaków rowerowych i ławek oraz uzupełnienie nasadzeń drzew i krzewów. Ponadto celem projektu jest rewitalizacja sąsiadujących ze szkołą ulic: pielęgnacja drzew, odnowienie trawników, nasadzenia drzew i krzewów, założenie kwietników oraz tzw. skweru kieszeniowego na zakończeniu ul. Krańcowej od strony ul. Kunickiego, naprawa nawierzchni chodników i ulic.

Zaakceptowany

D-53 Naturalistyczny wąwóz i skwer ze strefami rekreacji oraz wypoczynku przy ul. Radzyńskiej i Lipińskiego na Czechowie

Rodzaj: Dzielnicowy

Dzielnica: Czechów Południowy

Koszt: 350 000 zł

Naturalistyczny wąwóz i skwer ze strefami rekreacji oraz wypoczynku przy ul. Radzyńskiej i Lipińskiego na Czechowie to unikatowe miejsce w samym sercu osiedla im. Karola ... więcej »

Naturalistyczny wąwóz i skwer ze strefami rekreacji oraz wypoczynku przy ul. Radzyńskiej i Lipińskiego na Czechowie to unikatowe miejsce w samym sercu osiedla im. Karola Lipińskiego na Czechowie Południowym. Niniejszy projekt jest inicjatywą kompleksowej rewitalizacji znacznej części terenów zielonych przy ul. Radzyńskiej, Lipińskiego oraz Paganiniego. Projektowany skwer oraz ciągnący się od niego wzdłuż kościoła parafialnego pw.Dobrego Pasterza w Lublinie wąwóz, staną się miejscem wypoczynku i rekreacji w cieniu drzew i bujnej roślinności. Projekt zakłada m.in.: posadzenie nowych roślin (w tym łąk kwietnych), odnowienie chodników, montaż budek lęgowych, oraz infrastruktury towarzyszącej. Dziś potrzebujemy Twojego głosu! Jeżeli chcesz przyczynić się do powstania pięknych terenów zielonych w Twoim sąsiedztwie, przyjaznych dla seniorów oraz dzieci i młodzieży, a także dostępnych dla nas wszystkich-ZAGŁOSUJ i zachęć do tego znajomych oraz sąsiadów! Dziękujemy i do zobaczenia na skwerku :)

Wybrany do głosowania

D-54 Równiutka Junoszy

Rodzaj: Dzielnicowy

Dzielnica: Wieniawa

Koszt: 350 000 zł

Każdy, kto mieszka przy ul. Junoszy na lubelskiej Wieniawie wie, że czas na zmiany. Nowa, równa nawierzchnia sprawi, że ulica stanie się bardziej estetyczna i wygodniejsz... więcej »

Każdy, kto mieszka przy ul. Junoszy na lubelskiej Wieniawie wie, że czas na zmiany. Nowa, równa nawierzchnia sprawi, że ulica stanie się bardziej estetyczna i wygodniejsza.

Odrzucony przez komisję

D-55 Remont i modernizacja kuchni oraz pomieszczeń żywnościowych w Szkole Podstawowej nr 20 w Lublinie

Rodzaj: Dzielnicowy

Dzielnica: Za Cukrownią

Koszt: 322 000 zł

Projekt ma na celu kompleksowy remont i modernizację kuchni oraz pomieszczeń żywnościowych w Szkole Podstawowej nr 20 w Lublinie. Kuchnia szkolna nie była remontowana od ... więcej »

Projekt ma na celu kompleksowy remont i modernizację kuchni oraz pomieszczeń żywnościowych w Szkole Podstawowej nr 20 w Lublinie. Kuchnia szkolna nie była remontowana od 19 lat. Także wyposażenie będące na stanie kuchni przez ten okres uległo naturalnemu zużyciu. Dlatego niezbędna jest modernizacja całego węzła żywieniowego.

Odrzucony przez komisję

D-56 Remont ul. Popiełuszki - I etap

Rodzaj: Dzielnicowy

Dzielnica: Wieniawa

Koszt: 250 000 zł

Projekt zakłada przygotowanie dokumentacji na kompleksowy remont ul. Popiełuszki. Ulica stanowi korytarz tranzytowy przez Wieniawę, przez co niemalże na całej długości, m... więcej »

Projekt zakłada przygotowanie dokumentacji na kompleksowy remont ul. Popiełuszki. Ulica stanowi korytarz tranzytowy przez Wieniawę, przez co niemalże na całej długości, ma głębokie koleiny. Czas na remont!

Wybrany do głosowania

D-57 SPORTOWY ZALEW - profesjonalne atlasy treningowe ze zmiennym obciążeniem nad Zalewem Zemborzyckim

Rodzaj: Dzielnicowy

Dzielnica: Zemborzyce

Koszt: 315 000 zł

Do tej pory treningi ze zmiennym obciążeniem mogliśmy wykonywać jedynie w siłowniach stacjonarnych, kupując wcześniej wejścia jednorazowe bądź karnety na określony czas. ... więcej »

Do tej pory treningi ze zmiennym obciążeniem mogliśmy wykonywać jedynie w siłowniach stacjonarnych, kupując wcześniej wejścia jednorazowe bądź karnety na określony czas. W mieście mamy mnóstwo rekreacyjnych siłowni fitness, ale czy znajdziemy miejsca, w których możemy przeprowadzić pełnoprawny trening siłowy na świeżym powietrzu, zupełnie bezpłatnie? Nad Zalewem Zemborzyckim chcemy stworzyć siłownie z profesjonalnymi atlasami treningowymi. Urządzenia posiadają system regulowanego obciążenia od 2,5 do 220 kg. Są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, dają możliwość treningu każdemu – bez względu na wiek, czy poziom zaawansowania, posiadają też aplikację wirtualnego trenera. Trening możemy przeprowadzić o każdej porze, bez żadnych ograniczeń. Nie musimy przebywać w zamkniętym, sztucznie oświetlonym pomieszczeniu, możemy cieszyć się świeżym powietrzem wykonując ćwiczenia. Głosuj na nasz projekt i stwórzmy razem pierwszą profesjonalną siłownię zewnętrzną!

Odrzucony przez komisję

D-58 SPORTOWA KALINOWSZCZYZNA - profesjonalne atlasy treningowe ze zmiennym obciążeniem w wąwozie na Kalinowszczyźnie

Rodzaj: Dzielnicowy

Dzielnica: Kalinowszczyzna

Koszt: 315 000 zł

Do tej pory treningi ze zmiennym obciążeniem mogliśmy wykonywać jedynie w siłowniach stacjonarnych, kupując wcześniej wejścia jednorazowe bądź karnety na określony czas. ... więcej »

Do tej pory treningi ze zmiennym obciążeniem mogliśmy wykonywać jedynie w siłowniach stacjonarnych, kupując wcześniej wejścia jednorazowe bądź karnety na określony czas. W mieście mamy mnóstwo rekreacyjnych siłowni fitness, ale czy znajdziemy miejsca, w których możemy przeprowadzić pełnoprawny trening siłowy na świeżym powietrzu, zupełnie bezpłatnie? W wąwozie na Kalinowszczyźnie chcemy stworzyć siłownie z profesjonalnymi atlasami treningowymi. Urządzenia posiadają system regulowanego obciążenia od 2,5 do 220 kg. Są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, dają możliwość treningu każdemu – bez względu na wiek, czy poziom zaawansowania, posiadają też aplikację wirtualnego trenera. Trening możemy przeprowadzić o każdej porze, bez żadnych ograniczeń. Nie musimy przebywać w zamkniętym, sztucznie oświetlonym pomieszczeniu, możemy cieszyć się świeżym powietrzem wykonując ćwiczenia. Głosuj na nasz projekt i stwórzmy razem pierwszą profesjonalną siłownię zewnętrzną!

Odrzucony przez komisję

D-59 SPORTOWE CZUBY - profesjonalne atlasy treningowe ze zmiennym obciążeniem w wąwozie na Czubach

Rodzaj: Dzielnicowy

Dzielnica: Czuby Północne

Koszt: 315 000 zł

Do tej pory treningi ze zmiennym obciążeniem mogliśmy wykonywać jedynie w siłowniach stacjonarnych, kupując wcześniej wejścia jednorazowe bądź karnety na określony czas. ... więcej »

Do tej pory treningi ze zmiennym obciążeniem mogliśmy wykonywać jedynie w siłowniach stacjonarnych, kupując wcześniej wejścia jednorazowe bądź karnety na określony czas. W mieście mamy mnóstwo rekreacyjnych siłowni fitness, ale czy znajdziemy miejsca, w których możemy przeprowadzić pełnoprawny trening siłowy na świeżym powietrzu, zupełnie bezpłatnie? W wąwozie na Czubach chcemy stworzyć siłownie z profesjonalnymi atlasami treningowymi. Urządzenia posiadają system regulowanego obciążenia od 2,5 do 220 kg. Są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, dają możliwość treningu każdemu – bez względu na wiek, czy poziom zaawansowania, posiadają też aplikację wirtualnego trenera. Trening możemy przeprowadzić o każdej porze, bez żadnych ograniczeń. Nie musimy przebywać w zamkniętym, sztucznie oświetlonym pomieszczeniu, możemy cieszyć się świeżym powietrzem wykonując ćwiczenia. Głosuj na nasz projekt i stwórzmy razem pierwszą profesjonalną siłownię zewnętrzną!

Odrzucony przez komisję

D-60 SPORTOWY LSM - profesjonalne atlasy treningowe ze zmiennym obciążeniem w wąwozie na LSM

Rodzaj: Dzielnicowy

Dzielnica: Rury

Koszt: 315 000 zł

Do tej pory treningi ze zmiennym obciążeniem mogliśmy wykonywać jedynie w siłowniach stacjonarnych, kupując wcześniej wejścia jednorazowe bądź karnety na określony czas. ... więcej »

Do tej pory treningi ze zmiennym obciążeniem mogliśmy wykonywać jedynie w siłowniach stacjonarnych, kupując wcześniej wejścia jednorazowe bądź karnety na określony czas. W mieście mamy mnóstwo rekreacyjnych siłowni fitness, ale czy znajdziemy miejsca, w których możemy przeprowadzić pełnoprawny trening siłowy na świeżym powietrzu, zupełnie bezpłatnie? W wąwozie na LSM chcemy stworzyć siłownie z profesjonalnymi atlasami treningowymi. Urządzenia posiadają system regulowanego obciążenia od 2,5 do 220 kg. Są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, dają możliwość treningu każdemu – bez względu na wiek, czy poziom zaawansowania, posiadają też aplikację wirtualnego trenera. Trening możemy przeprowadzić o każdej porze, bez żadnych ograniczeń. Nie musimy przebywać w zamkniętym, sztucznie oświetlonym pomieszczeniu, możemy cieszyć się świeżym powietrzem wykonując ćwiczenia. Głosuj na nasz projekt i stwórzmy razem pierwszą profesjonalną siłownię zewnętrzną!

Wybrany do realizacji

D-61 Poprawa infrastruktury drogowej na Tatarach

Rodzaj: Dzielnicowy

Dzielnica: Tatary

Koszt: 350 000 zł

Poprawa infrastruktury drogowej bocznej ulicy Gospodarczej, pomiędzy budynkami nr 14, a 16. Projekt zakłada poszerzenie jezdni od wjazdu po stronie prawej (przy bloku n... więcej »

Poprawa infrastruktury drogowej bocznej ulicy Gospodarczej, pomiędzy budynkami nr 14, a 16. Projekt zakłada poszerzenie jezdni od wjazdu po stronie prawej (przy bloku nr 16), aż do końca bloku nr 14 po stronie lewej kosztem likwidacji nieużywanego chodnika wraz z wymianą nawierzchni asfaltowej (bez konieczności wycinki drzew).

Wybrany do realizacji

D-62 Park Centralny na Felinie - etap II

Rodzaj: Dzielnicowy

Dzielnica: Felin

Koszt: 350 000 zł

Budowa i oświetlenie ciągu pieszo - rowerowego od furtki szkoły do ul. Władysława Jagięłły, a następnie od działki 45/2 do ul. Zygmunta Augusta.

Odrzucony przez komisję

D-63 Eksperymentuj na świeżym powietrzu!

Rodzaj: Dzielnicowy

Dzielnica: Rury

Koszt: 240 719,31 zł

Na zielonym terenie wokół bloków Osiedla im.A.Mickiewicza między placem z rakietą (również na nim) a skwerem z fontanną chcemy stworzyć ogólnodostępny, edukacyjny Park Do... więcej »

Na zielonym terenie wokół bloków Osiedla im.A.Mickiewicza między placem z rakietą (również na nim) a skwerem z fontanną chcemy stworzyć ogólnodostępny, edukacyjny Park Doświadczeń składający się z 17 interaktywnych i certyfikowanych urządzeń. W skład Parku Doświadczeń wejdą takie elementy naukowy hex, armata powietrzna, film animowany, głuchy telefon, kołyska Newtona, peryskop, zegar słoneczny, bliźniacze lustra, koło optyczne, pisanie lustrzane, kompas, szumiące rury, koparka, panel sensoryczny, wielokrążek, eko-memory i wir wodny. Każde urządzenie jest wyposażone w tabliczkę informacyjną z opisem działania danego eksponatu.

Wybrany do realizacji

D-64 Budowa ścieżki rowerowej przy al. Solidarności pomiędzy wjazdem do stacji obsługi PZM a ul. Prusa obok planowego chodnika w miejsce wyeksploatowanego.

Rodzaj: Dzielnicowy

Dzielnica: Śródmieście

Koszt: 340 000 zł

Wzdłuż al. Solidarności na odcinku pomiędzy ul. Lubartowską a wjazdem do stacji PZM w ostatnich latach zbudowano nowy chodnik oraz ścieżkę rowerową przechodzącą w drogę ... więcej »

Wzdłuż al. Solidarności na odcinku pomiędzy ul. Lubartowską a wjazdem do stacji PZM w ostatnich latach zbudowano nowy chodnik oraz ścieżkę rowerową przechodzącą w drogę serwisową (znikomy ruch - bezpieczna do jazdy rowerem). Na pozostałym odcinku do ul. B. Prusa pozostał odcinek ciągu pieszego pokrytego zniszczonym, pofałdowanym asfaltem o szerokości ok. 4 m i długości ok. 170 m. Na tym odcinku miasto ma zobowiązanie PZM do budowy nowego chodnika. Proponuję, aby obok tego planowanego chodnika zbudować też ścieżkę rowerową o szerokości 2,5 m. W wypadku budowy tylko chodnika nie do końca prawnie będzie możliwy tam przejazd rowerem. Budowa ścieżki rowerowej umożliwi nie tylko przejazd pomiędzy ul. B. Prusa a Zamkiem, lecz będzie kolejnym odcinkiem docelowej drogi rowerowej wzdłuż al. Solidarności, która połączy Śródmieście z zachodnimi dzielnicami, Ogrodem Botanicznym i Skansenem.

Wybrany do głosowania

D-65 NASZA DZIELNICA - DOBRA ZMIANA DLA NAS I NASZYCH BLISKICH (Gliniana, Głęboka, Zachodnia, Siewna, Sowińskiego)

Rodzaj: Dzielnicowy

Dzielnica: Rury

Koszt: 350 000 zł

Projekt zakłada remont chodników w okolicy budynków przy ul. Gliniana 25,27,29, chodnika przy budynku ul. Głęboka 8, chodników wzdłuż ul. Zachodniej oraz chodnika przy ul... więcej »

Projekt zakłada remont chodników w okolicy budynków przy ul. Gliniana 25,27,29, chodnika przy budynku ul. Głęboka 8, chodników wzdłuż ul. Zachodniej oraz chodnika przy ul. Siewnej po stronie nieparzystej. Budowę chodnika przy skrzyżowaniu ul. Sowińskiego z ul. Zachodnią oraz przy skrzyżowaniu ul. Sowińskiego z ul. Nowomiejską.

Wybrany do głosowania

D-66 Łącznik Pogodna - Jesienna

Rodzaj: Dzielnicowy

Dzielnica: Bronowice

Koszt: 248 000 zł

Projekt dotyczy modernizacji fragmentu ciągu pieszo-jezdnego pomiędzy ulicą Pogodną a ulicą Jesienną poprzez wymianę nawierzchni na kostkę i dodatkowe miejsca postojowe. ... więcej »

Projekt dotyczy modernizacji fragmentu ciągu pieszo-jezdnego pomiędzy ulicą Pogodną a ulicą Jesienną poprzez wymianę nawierzchni na kostkę i dodatkowe miejsca postojowe. Obecnie odcinek ten jest dziurawy, nie był remontowany od lat, mimo że korzysta z niego wielu mieszkańców, w tym pieszych.

Wybrany do głosowania

D-67 Nawierzchnia asfaltowa na ul. Zadębie (kontynuacja) + remont parkingu na ul. Grygowej

Rodzaj: Dzielnicowy

Dzielnica: Hajdów-Zadębie

Koszt po weryfikacji: 350 000 zł

Projekt zakłada: 1- dokończenie wykonania nowej nawierzchni asfaltowej na ul. Zadębie od numeru posesji 90 do granicy miasta 2- wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej... więcej »

Projekt zakłada: 1- dokończenie wykonania nowej nawierzchni asfaltowej na ul. Zadębie od numeru posesji 90 do granicy miasta 2- wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej na parkingu przy budynkach komunalnych ZNK ul. Grygowa 4 Projekt zakłada: 1- dokończenie wykonania nowej nawierzchni asfaltowej na ul. Zadębie od numeru posesji 90 do granicy miasta 2- wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej na parkingu przy budynkach komunalnych ZNK ul. Grygowa 4

Wybrany do głosowania

D-68 Nawierzchnia asfaltowa ul. Jarmarczna + siłownia napowietrzna przy Sz.P. nr 48 ul Kasprowicza + doposażenie placu zabaw osiedle "Grygowej"

Rodzaj: Dzielnicowy

Dzielnica: Hajdów-Zadębie

Koszt po weryfikacji: 350 000 zł

Projekt zakłada: 1 - wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej ul. Jarmarczna 2 - wykonanie 10 elementowej siłowni na świeżym powietrzu wraz z ogrodzeniem 3 - doposażen... więcej »

Projekt zakłada: 1 - wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej ul. Jarmarczna 2 - wykonanie 10 elementowej siłowni na świeżym powietrzu wraz z ogrodzeniem 3 - doposażenie placu zabaw osiedle "Grygowej" przy budynkach ZNK o elementy dla starszych dzieci, ściany wspinaczkowe itp.

Wybrany do głosowania

D-69 Kośminek-wykonanie kostki na ulicy Krasickiego, Kosmonautów, Długa, Bogusławskiego, Tetmajera.

Rodzaj: Dzielnicowy

Dzielnica: Kośminek

Koszt po weryfikacji: 350 000 zł

Dalszy ciąg inwestycji rozpoczętych-wykonanie kostki na ulicach Krasickiego i Kosmonautów. Również rozpoczęcie inwestycji-wykonanie kostki na ulicach Długa, Bogusławskieg... więcej »

Dalszy ciąg inwestycji rozpoczętych-wykonanie kostki na ulicach Krasickiego i Kosmonautów. Również rozpoczęcie inwestycji-wykonanie kostki na ulicach Długa, Bogusławskiego i Tetmajera.

Wybrany do głosowania

D-70 Nawierzchnia asfaltowa ul. Dojazdowa (kontynuacja) + parking przy Sz. P. nr 48 ul Kasprowicza + drogi dojazdowe między-budynkowe Osiedle "Grygowej"

Rodzaj: Dzielnicowy

Dzielnica: Hajdów-Zadębie

Koszt: 346 763 zł

Projekt zakłada: 1 - wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej ul. Dojazdowa (kontynuacja) od posesji nr 15 do skrzyżowania z ul. Dziubińskiej 2 - wykonanie ogólnodostęp... więcej »

Projekt zakłada: 1 - wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej ul. Dojazdowa (kontynuacja) od posesji nr 15 do skrzyżowania z ul. Dziubińskiej 2 - wykonanie ogólnodostępnego parkingu przy Sz. P. nr 48 ul Kasprowicza 3 - wykonanie nowej nawierzchni dróg dojazdowych między-budynkowych Osiedle "Grygowej"

Wybrany do realizacji

D-71 Zakup i montaż latarni ulicznych hybrydowych do doświetlenia ulic Hajdowskiej, Zadębie, Jarmarcznej

Rodzaj: Dzielnicowy

Dzielnica: Hajdów-Zadębie

Koszt po weryfikacji: 240 000 zł

Projekt zakłada zakup i montaż latarni hybrydowych do doświetlenia ulic Hajdowskiej, Zadębie, Jarmarcznej

Odrzucony przez komisję

D-72 Trakt pieszo rowerowy od ulicy Onyksowej do ulicy Jantarowej wraz z oświetleniem

Rodzaj: Dzielnicowy

Dzielnica: Węglin Południowy

Koszt: 347 500 zł

Trakt pieszo rowerowy od ulicy Onyksowej do Jantarowej to brakujący ciąg pieszo rowerowy w dzielnicy Węglin Południowy. W tej chwili jest tam wydeptana ścieżka, która zim... więcej »

Trakt pieszo rowerowy od ulicy Onyksowej do Jantarowej to brakujący ciąg pieszo rowerowy w dzielnicy Węglin Południowy. W tej chwili jest tam wydeptana ścieżka, która zimą, w okresach gorszej pogody jest nie do przejścia. Ciąg ten umożliwi przejście do przystanku na ulicy Granitowej, a także dojście do szkoły na Berylowej. Jego budowa to niezbędna inwestycja dla naszej Dzielnicy !!! Budowa drogi rowerowej na omawianym odcinku, będzie jedyną ścieżką rowerową znajdującą się w środku osiedla nowych bloków i umożliwi bezpośrednią komunikację z ulicą Jantarową w Dzielnicy Węglin Południowy.

Odrzucony przez komisję

D-73 Workout Boisko

Rodzaj: Dzielnicowy

Dzielnica: Śródmieście

Koszt: 9 500 zł

Większość studentów uwielbia uprawiać sport w wolnym czasie, ale nie wszyscy kochają piłkę nożną, koszykówkę i siatkówkę. Nie wszyscy chcą płacić za członkostwo. Mały pla... więcej »

Większość studentów uwielbia uprawiać sport w wolnym czasie, ale nie wszyscy kochają piłkę nożną, koszykówkę i siatkówkę. Nie wszyscy chcą płacić za członkostwo. Mały plac zabaw z poziomkami rozwiązałby ten problem!

Wybrany do realizacji

D-74 Inwestycje na Kośminku

Rodzaj: Dzielnicowy

Dzielnica: Kośminek

Koszt po weryfikacji: 160 000 zł

Projekt zakłada remont nawierzchni dzikiego parkingu przy ul. Dulęby, zagospodarowanie części zaniedbanych terenów zielonych przy ul. Długiej, remont chodnika przy ul. Ws... więcej »

Projekt zakłada remont nawierzchni dzikiego parkingu przy ul. Dulęby, zagospodarowanie części zaniedbanych terenów zielonych przy ul. Długiej, remont chodnika przy ul. Wspólnej(od wiaduktu do Pawiej), remont chodnika przy Szkole Podstawowej nr 15, przy ul. Elektrycznej oraz remont chodnika przy ul. Żelaznej(od Pawiej, do Kamiennej). Zrealizowany zostanie remont chodników przy ulicach Elektrycznej i wspólnej. - koszt 160 000

Odrzucony przez komisję

D-75 Maszt przyjaźni polsko-amerykańskiej

Rodzaj: Dzielnicowy

Dzielnica: Sławin

Koszt: 349 999 zł

Budowa masztu przyjaźni polsko-amerykańskiej na Rondzie Reagana i zakup i montaż flagi Stanów Zjednoczonych Ameryki

Wybrany do realizacji

D-76 Poprawienie infrastruktury ul.Przepiórczej i Sieciecha w dzielnicy Głusk

Rodzaj: Dzielnicowy

Dzielnica: Głusk

Koszt: 350 000 zł

Ułożenie dywanika asfaltowego na ul. Przepiórczej i doświetlenie ok.5 szt. latarni. Doposażenie placu zabaw przylegającego do ul.Sieciecha :Próg zwalniający ul.Sieciecha... więcej »

Ułożenie dywanika asfaltowego na ul. Przepiórczej i doświetlenie ok.5 szt. latarni. Doposażenie placu zabaw przylegającego do ul.Sieciecha :Próg zwalniający ul.Sieciecha,Naprawa chodników ul.Sieciecha. Przeniesienie przystanku MPK

Wybrany do głosowania

D-77 Kontynuacja Szpilkostrady, czyli pasa równej i gładkiej nawierzchni na Starym Mieście - wygodnej dla szpilek, wózków czy walizek

Rodzaj: Dzielnicowy

Dzielnica: Stare Miasto

Koszt: 350 000 zł

W 2020 roku miała być zrealizowana Szpilkostrada od Bramy Krakowskiej do Rynku. Projekt ten wygrał głosowanie w Budżecie Obywatelskim na 2020 rok. Jako autor nie wiem dla... więcej »

W 2020 roku miała być zrealizowana Szpilkostrada od Bramy Krakowskiej do Rynku. Projekt ten wygrał głosowanie w Budżecie Obywatelskim na 2020 rok. Jako autor nie wiem dlaczego prace nie są realizowane, jednak po wielu pytaniach od mieszkańców zgłaszam jego kontynuację! Kolejna część będzie kontynuacją Szpilkostrady w kierunku Bramy Grodzkiej. Czym jest Szpilkostrada? To pas równej i gładkiej nawierzchni, po której bez problemu można wygodnie i komfortowo poruszać się w szpilkach, czy na kółeczkach - wózkiem dziecięcym, wózkiem inwalidzkim czy po prostu ciągnąć za sobą torbę na kółkach.

Odrzucony przez komisję

D-78 Odnowienie elewacji budynku Przedszkola nr 2 w Lublinie, ul. Lawinowa 7

Rodzaj: Dzielnicowy

Dzielnica: Czechów Południowy

Koszt: 74 340 zł

Malowanie elewacji budynku wraz z koniecznymi robotami typu: uzupełnienie tynku, ocieplenia, malowanie drzwi farbą olejną.

Odrzucony przez komisję

D-79 Powstanie terenu rekreacyjno-sportowego dla mieszkańców dzielnicy Głusk

Rodzaj: Dzielnicowy

Dzielnica: Głusk

Koszt: 350 000 zł

Celem projektu jest budowa na terenie dzielnicy Głusk obiektu o charakterze rekreacyjno-sportowym. Przedsięwzięcie docelowo ma za zadanie adaptację i rewitalizację przest... więcej »

Celem projektu jest budowa na terenie dzielnicy Głusk obiektu o charakterze rekreacyjno-sportowym. Przedsięwzięcie docelowo ma za zadanie adaptację i rewitalizację przestrzeni pod utworzenie profesjonalnej bazy sportowej wraz z zewnętrznym kompleksem rekreacyjnym i amfiteatrem letnim. Realizacja projektu poprawi warunki uprawiania sportu, a także umożliwi dostępność obiektów sportowych i miejsca wypoczynku.Skate-park ma być adresowany przede wszystkim dla młodzieży zamieszkałej na terenie dzielnicy Głusk, która obecnie nie ma miejsca,gdzie mogłaby uprawiać jazdę na deskorolkach, rolkach i hulajnogach, spotykać się i aktywnie spędzić czas w realu, a nie tylko wirtualnie. W dobie zaawansowanej technologii internetowej coraz rzadziej organizowane są spotkania osobiste, które tak niezbędne są do prawidłowego funkcjonowania i rozwoju młodego pokolenia. Pamiętajmy o tym, że mamy wśród mieszkańców Mistrza Polski i członka Kadry Narodowej Skateboardingu. Niech nasza dzielnica będzie najlepsza.

Wybrany do realizacji

D-80 Remont nawierzchni oraz chodnika na ulicy Karola Namysłowksiego

Rodzaj: Dzielnicowy

Dzielnica: Konstantynów

Koszt: 350 000 zł

Obecna nawierzchnia ulicy jak i chodnika jest bardzo zniszczona, miejscami wybrakowana lub zalana nierównym asfaltem lub brakiem płyt betonowych co powoduje zagrożenie dl... więcej »

Obecna nawierzchnia ulicy jak i chodnika jest bardzo zniszczona, miejscami wybrakowana lub zalana nierównym asfaltem lub brakiem płyt betonowych co powoduje zagrożenie dla osób korzystających z tego chodnika jak i przejeżdżających ulicą samochodów. Zakres prac obejmuje sfrezowanie starej nawierzchni jezdni, rozbiórkę starych płyt chodnikowych, a w następnej kolejności ułożenie krawężników oraz ułożenie kostki brukowej na całej długości chodnika, regulację urządzeń wodno – kanalizacyjnych i  położenie nowej asfaltowej nawierzchni na długości około 1200m.

Odrzucony przez komisję

D-81 Zielony prąd dla „SZESNASTKI”. Projekt instalacji fotowoltaicznych na dachu Szkoły Podstawowej nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie

Rodzaj: Dzielnicowy

Dzielnica: Czechów Północny

Koszt: 346 500 zł

Instalacje fotowoltaiczne przetwarzają promieniowanie słoneczne bezpośrednio w energię elektryczną, bez zanieczyszczeń, hałasu i innych czynników niekorzystnych ze względ... więcej »

Instalacje fotowoltaiczne przetwarzają promieniowanie słoneczne bezpośrednio w energię elektryczną, bez zanieczyszczeń, hałasu i innych czynników niekorzystnych ze względu na ochronę środowiska. Montaż paneli fotowoltaicznych na budynku szkoły przyczyni się do rozwoju świadomości oraz wiedzy na temat ochrony środowiska, obniżenia kosztów oraz zwiększenia dostępności obiektów i usług świadczonych przez szkołę. BĄDŹMY PIERWSI, DAJMY PRZYKŁAD I WYPRZEDŹMY INNYCH!

Wybrany do realizacji

D-82 Położenie nawierzchni asfaltowej na ul. Świętochowskiego

Rodzaj: Dzielnicowy

Dzielnica: Abramowice

Koszt: 250 000 zł

Położenie nawierzchni asfaltowej na ul. Świętochowskiego od ul. Powojowej, do ul. Makowej.

Wybrany do głosowania

D-83 Leżaki, hamaki, maki nad Czechówką - I etap (dokumentacja)

Rodzaj: Dzielnicowy

Dzielnica: Sławin

Koszt po weryfikacji: 100 000 zł

I etap stworzenia miejsca wypoczynku wzdłuż trasy rowerowej prowadzącej do Ogrodu Botanicznego i Skansenu pomiędzy Al. Solidarności a ul. Północną. Projekt zaklada oprac... więcej »

I etap stworzenia miejsca wypoczynku wzdłuż trasy rowerowej prowadzącej do Ogrodu Botanicznego i Skansenu pomiędzy Al. Solidarności a ul. Północną. Projekt zaklada opracowanie koncepcji wraz z dokumentacją zagospodarowania doliny Czechówki przy ul. Północnej jako miejsce aktywnego wypoczynku, trasy biegowe, spacerowe, street workout, elementy skatepark, ogród zmysłów.

Odrzucony przez komisję

D-84 KOZOWZNIESIENIE – Kozie Krasnoludki – montaż serii metalowych figurek kózek w Kozimgrodzie

Rodzaj: Dzielnicowy

Dzielnica: Śródmieście

Koszt: 11 340 zł

Celem projektu Kozich Krasnoludków jest montaż w przestrzeni Lublina, zwanego Kozim Grodem, trzech miniaturowych figurek kóz wykonanych ze stopu metali, z cokołami zawier... więcej »

Celem projektu Kozich Krasnoludków jest montaż w przestrzeni Lublina, zwanego Kozim Grodem, trzech miniaturowych figurek kóz wykonanych ze stopu metali, z cokołami zawierającymi informacje turystyczne. Przykładem bezpośrednim są krasnale we Wrocławiu, gdzie Miasto zainstalowało na początku 5 krasnali, a kolejne zaczęły pojawiać się dzięki przedsiębiorczości mieszkańców, aby w roku 2020 populacja tych figurek przekroczyła 300 sztuk. Stanowią one źródło informacji turystycznej o POI, ale też same cieszą się popularnością. W Lublinie proponujemy na początek 3 kózki: KLIKON, HEJNALISTA, FOTOGRAFKA. Będą one świadectwem udomowienia kóz oraz specjalną atrakcją dla dzieci i dorosłych. Wykonane w pracowni metaloplastycznej wykażą wytrzymałość na warunki atmosferyczne, a umieszczone przy deptaku w zasięgu monitoringu miejskiego zapewnią dodatkowe wrażenia spacerowiczom i fotografom. Przy realizacji projektu wskazane są konsultacje z funkcją Managera Śródmieścia.

Odrzucony przez komisję

D-85 Rezerwat Dzikich Dzieci – najlepsza stała lokalizacja na świecie!

Rodzaj: Dzielnicowy

Dzielnica: Za Cukrownią

Koszt: 350 000 zł

Projekt dotyczy realizacji stałej lokalizacji Rezerwatu Dzikich Dzieci na terenie przy rzece Bystrzycy u zbiegu dzielnic Za Cukrownią, Rury i Czuby Południowe użytkowany... więcej »

Projekt dotyczy realizacji stałej lokalizacji Rezerwatu Dzikich Dzieci na terenie przy rzece Bystrzycy u zbiegu dzielnic Za Cukrownią, Rury i Czuby Południowe użytkowanych niegdyś przez LKJ. Rezerwat Dzikich Dzieci to jedyny w Polsce Przygodowy Plac Zabaw, gdzie dzieci bawią się w swobodny sposób, tworząc świat z własnych marzeń przy użyciu narzędzi i materiałów budowlanych pod opieką wykwalifikowanych playworkerów. Nowa lokalizacja sprzyja mieszkańcom okolicznych dzielnic i całego miasta (bliskość ścieżki rowerowej). Powiązania komunikacyjne czynią teren dostępnym w kilkanaście minut z każdej części miasta. Atutem jest zróżnicowanie biologiczne, bliskość rzeki i łąk, starodrzew, atrakcyjność ukształtowania terenu. Lokalizacja ta ze względu na obecną tam infrastrukturę (budynki gospodarcze, administracyjne, świetlice i stajnie) pozwala na obniżenie kosztów budowy. Teren ten daje możliwość rozbudowy Rezerwatu o tzw. miejską farmę, co jest ciekawym odniesieniem do tradycji miejsca.

Odrzucony przez komisję

D-86 Trampoliny dla wszystkich

Rodzaj: Dzielnicowy

Dzielnica: Śródmieście

Koszt: 275 000 zł

Budowa placów zabaw opartych o trampoliny w dzielnicy Śródmieście. Trampoliny są świetną zabawą. Na rynku są dostępne trampoliny montowane na świeżym powietrzu. Można je ... więcej »

Budowa placów zabaw opartych o trampoliny w dzielnicy Śródmieście. Trampoliny są świetną zabawą. Na rynku są dostępne trampoliny montowane na świeżym powietrzu. Można je podziwiać np. w Karpaczu. Cieszą się olbrzymim powodzeniem.

Odrzucony przez komisję

D-87 Nowa ulica dla Nowego Felina

Rodzaj: Dzielnicowy

Dzielnica: Kośminek

Koszt: 350 000 zł

Projekt zakłada kompletną przemianę pylącego, błotnistego odcinka ulicy Urbanowicza: położenie asfaltu,do wyczerpania środków; także utworzenie miejsc parkingowych.

Odrzucony przez komisję

D-88 Skakanie pomiędzy Czubami a LSM

Rodzaj: Dzielnicowy

Dzielnica: Czuby Północne

Koszt: 150 000 zł

Budowa placów zabaw opartych o trampoliny w dzielnicy Śródmieście. Trampoliny są świetną zabawą. Na rynku są dostępne trampoliny montowane na świeżym powietrzu. Można je ... więcej »

Budowa placów zabaw opartych o trampoliny w dzielnicy Śródmieście. Trampoliny są świetną zabawą. Na rynku są dostępne trampoliny montowane na świeżym powietrzu. Można je podziwiać np. w Karpaczu. Cieszą się olbrzymim powodzeniem.

Wybrany do realizacji

D-89 Funkcjonalna i nowoczesna Węglin Arena – miejsce aktywnego spędzania czasu wolnego

Rodzaj: Dzielnicowy

Dzielnica: Węglin Północny

Koszt po weryfikacji: 350 000 zł

Zespół boisk przy ul. Judyma to nowy obiekt sportowo-rekreacyjny pod nazwą Węglin Arena, służący aktywności fizycznej mieszkańców Lublina, w szczególności mieszkańców dzi... więcej »

Zespół boisk przy ul. Judyma to nowy obiekt sportowo-rekreacyjny pod nazwą Węglin Arena, służący aktywności fizycznej mieszkańców Lublina, w szczególności mieszkańców dzielnicy Węglin Północny i Południowy. Obiekt ten może być jeszcze bardziej przyjazny i funkcjonalny dla mieszkańców w szczególności dla dzieci poprzez wymianę wysłużonego już placu zabaw wymagającego gruntownego remontu i wymiany zdecydowanej większości urządzeń. Dodatkowo projekt przewiduje uatrakcyjnienie terenu poprzez wybudowanie na nim tzw. „strefy betonowej” czyli stałych przyrządów do dyscyplin sportowych takich jak: tenis stołowy, teqball, szachy i piłkarzyki. Zakup urządzeń takich jak ciągnik jednoosiowy, ciągniczek-kosiarka z dodatkowymi urządzeniami jest niezbędne do utrzymania obiektu w dobrym stanie w szczególności boiska ze sztuczną trawą i nawierzchni z trawy naturalnej. Projekt zakłada także postawienie garażu na ten sprzęt oraz doposażenie boisk w nowoczesny sprzęt sportowy.

Odrzucony przez komisję

D-90 Prawdziwe parklety

Rodzaj: Dzielnicowy

Dzielnica: Śródmieście

Koszt: 350 000 zł

W centrum powinny powstać prawdziwe parklety, likwidujące kilka miejsc parkingowych i wprowadzające w to miejsca zieleń.

Odrzucony przez komisję

D-91 Lublinianie dla ZWIERZĄT! Ratujemy to, co cenne.

Rodzaj: Dzielnicowy

Dzielnica: Za Cukrownią

Koszt: 350 000 zł

Ratujemy miejsce ważne, historyczne, takie, które będzie terenem wspólnym dla dzieci, młodzieży, dorosłych – całych rodzin, gdzie będziemy spędzać czas w ciepłej atmosfer... więcej »

Ratujemy miejsce ważne, historyczne, takie, które będzie terenem wspólnym dla dzieci, młodzieży, dorosłych – całych rodzin, gdzie będziemy spędzać czas w ciepłej atmosferze w obecności życzliwych ludzi, zwierząt i natury. Mowa o niesamowitym miejscu, znanym chyba wszystkim mieszkańcom Lublina, jednak z zatraconą tradycją, która była niegdyś piękna - teren po LKJ! Obecnie pusty, koszmarnie zaniedbany, ze zniszczoną infrastrukturą, którą trzeba jak najszybciej zrewitalizować. Dzisiaj to miejsce straszy wyglądem, UMARŁO. Nie spotkamy tu koni, ani ciekawych wydarzeń.Ten projekt to szansa na uratowanie zjawiskowego miejsca usytuowanego niemal w centrum Lublina. Celem projektu jest zapewnienie możliwości powrotu zwierząt, w tym koni, ale też innych - tych ratowanych z rąk złych ludzi. Niezbędny jest remont stajni i budynków administracyjnych, które są obecnie w opłakanym stanie, rewitalizacja zieleni, w tym stworzenie kwietnych łąk. Razem możemy sprawić, że ten obiekt znów będzie żyć!

Wybrany do realizacji

D-92 NASZA KALINOWSZCZYZNA

Rodzaj: Dzielnicowy

Dzielnica: Kalinowszczyzna

Koszt po weryfikacji: 160 000 zł

Projekt przewiduje: wykonanie miejsc postojowych przy ul.Krzemienieckiej Lublinie. Inicjatorem projektu są członkowie Rady Dzielnicy Kalinowszczyzna.

Odrzucony przez komisję

D-93 Duży plac zabaw dla dzieci i młodzieży w wąwozie Jana Pawła II

Rodzaj: Dzielnicowy

Dzielnica: Czuby Południowe

Koszt: 340 000 zł

Projekt zakłada budowę placu zabaw z dużymi urządzeniami przeznaczonymi do zabawy i rekreacji dla dzieci i młodzieży w ramach promocji ruchu i aktywności na świeżym powie... więcej »

Projekt zakłada budowę placu zabaw z dużymi urządzeniami przeznaczonymi do zabawy i rekreacji dla dzieci i młodzieży w ramach promocji ruchu i aktywności na świeżym powietrzu. Ma na celu stworzenie przestrzeni, w której również młodzież może aktywnie i radośnie spędzić czas.

Wybrany do głosowania

D-94 Stojaki rowerowe przy ulicy Szewskiej

Rodzaj: Dzielnicowy

Dzielnica: Śródmieście

Koszt: 2 850 zł

Stojaki rowerowe na nowym chodniku ulicy Szewskiej wzdłuż posesji nr 5,6,7 Możliwość zaparkowania roweru przez mieszkańców Lublina

Odrzucony przez komisję

D-95 Lublin Wielokulturowy - Częściowa odbudowa Wielkiej Synagogi (Maharszala)

Rodzaj: Dzielnicowy

Dzielnica: Stare Miasto

Koszt: 349 999 zł

Projekt zakłada częściową rekonstrukcję Wielkiej Synagogi (Maharszala) w postaci atrakcji turystycznej i jako przypomnienie o historii i wielokulturowości Lublina

Wybrany do głosowania

D-96 Budowa miejsc parkingowych przy ROD Lemszczyzna ul.Bursaki 2

Rodzaj: Dzielnicowy

Dzielnica: Czechów Południowy

Koszt: 20 000 zł

Budowa miejsc parkingowych przy ROD Lemszczyzna ul. Bursaki 2, umożliwiająca łatwiejszy dostęp do terenów działkowych.

Odrzucony przez komisję

D-97 Budowa dojść do Parku"ZAWILCOWA" oraz siłowni plenerowej

Rodzaj: Dzielnicowy

Dzielnica: Kalinowszczyzna

Koszt: 310 000 zł

Budowa dojść do Parku "ZAWILCOWA" wraz z miejscami postojowymi od str. ul. Daszyńskiego oraz Niepodległości oraz budowa siłowni plenerowej w obrębie dz.nr. 18/12.