projekt nr O-29

O-29. Ćwicz, trenuj i graj - zajęcia sportowe dla dzieci


Lokalizacja

Gmina Lublin

Skrócony opis

Projekt zakłada zorganizowanie cyklu ogólnodostępnych zajęć sportowo – językowych na terenie Lublina, przeznaczonych dla dzieci uczących się w szkołach podstawowych na terenie Gminy Lublin. Zajęcia zostaną podzielone na różne dyscypliny sportowe ( piłka nożna , gimnastyka i taniec). Zajęcia te będą prowadzone wewnątrz obiektów sportowych, na świeżym powietrzu oraz w salach. Projekt ma na celu stworzenie możliwości uprawiania sportu dla dzieci bez ponoszenia dodatkowych kosztów, jak również propagowanie zdrowego trybu życia i popularyzację sportu jako jednej z bezpiecznych i atrakcyjnych form spędzania wolnego czasu.

Opis projektu

Projekt zakłada zorganizowanie cyklu ogólnodostępnych zajęć sportowych na terenie Gminy Lublin, przeznaczonych dla dzieci uczących się w szkołach podstawowych lub mieszkających na terenie Gminy Lublin. Zajęcia zostaną podzielone na różne dyscypliny sportowe ( piłka nożna, gimnastyka i taniec dla dziewczynek i chłopców). W całym okresie trwania projektu odbędzie się po 200 zajęć z piłki nożnej, gimnastyki, tańca ( w zależności od zapotrzebowania i możliwości). Jeżeli chodzi o ilość uczniów na zajęciach zostanie ona dostosowana do zasad bezpieczeństwa i warunków lokalowych. Przewidujemy,że na zajęciach sportowych liczba uczniów będzie około 14-20 osób na opiekuna na każdych zajęciach. Zajęcia te będą prowadzone wewnątrz obiektów sportowych oraz na świeżym powietrzu. Projekt ma na celu stworzenie możliwości uprawiania sportu dla dzieci bez ponoszenia dodatkowych kosztów, jak również propagowanie zdrowego trybu życia i popularyzację sportu jako jednej z bezpiecznych i atrakcyjnych form spędzania wolnego czasu. Celem projektu jest również integracja środowiska uczniowskiego poprzez sport oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym i stosowaniu używek przez dzieci. Zajęcia będą odbywać się na wynajętych lub użyczonych obiektach sportowych położonych na terenie Gminy Lublin (np.Szkoła Podstawowa nr 16) oraz obiektach sportowych leżących w granicach Gminy Lublin.Zajęcia sportowe będą prowadzone przez Trenerów posiadających uprawnienia Polskiego Związku Piłki Nożnej odpowiednie do prowadzenia zajęć z dziećmi w tym wieku( minimum UEFA C). Zajęcia z gimnastyki i tańca będą prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę nauczycielską i instruktorską. Ilość zajęć sportowych i kosztorys jest podana szacunkowo i wynika z doświadczenia autora przy pisaniu i realizacji podobnych projektów. Wniosek ten formułuje po rozmowach z  Dyrektorami Szkół, którzy przed zgłoszeniem projektu zasięgnęli opinii Rady Rodziców.Projekt zakłada także zakupienie sprzętu sportowego potrzebnego do przeprowadzenia zajęć ( sprzęt gimnastyczny, sprzęt do piłki nożnej. Projekt będzie ogólnodostępny.Nad prawidłową realizacją projektu będzie czuwał koordynator lub koordynatorzy, którzy będą odpowiedzialni za wynajem obiektów, znalezienie kadry prowadzącej zajęcia, zakup sprzętu itp.

Ogólnodostępność

Projekt będzie skierowany do wszystkich dzieci w wieku szkolnym mieszkających lub uczących się na terenie Gminy Lublin. Będą mogły z niego skorzystać chłopcy i dziewczynki. Jeżeli chodzi o naukę języka angielskiego, będą mogły z niego korzystać także dzieci z niepełnosprawnościami.Zajęcia będą odbywać się na wynajętych lub użyczonych obiektach sportowych, salach lekcyjnych szkół  położonych na terenie Gminy Lublin, nie tylko w jednej dzielnicy.Wszystkie zajęcia będą bezpłatne.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Przygotowanie projektu,promocja i koordynacja projektu( ulotki, plakaty, promocja na stronach szkół, założenie i prowadzenie fanpage FB, gadżety promocyjne)10 000 zł
2Zakup sprzętu potrzebnego do realizacji zadania(sprzęt gimnastyczny, do piłki nożnej)20 000 zł
3Wynajem obiektów ( boiska, sale gimnastyczne)10 000 zł
4Prowadzenie zajęć piłki nożnej, tańca i gimnastyki60 000 zł
Łącznie: 100 000 zł

Ocena pozytywna w zakresie zajęć sportowych z wyłączeniem zajęć z języka angielskiego, którego nauka jest realizowana w ramach edukacji szkolnej. Należy zmniejszyć koszt o 100 000 zł.
Zmiana tytułu na: Ćwicz, trenuj i graj - zajęcia sportowe dla dzieci