projekt nr O-28

O-28. Sterylizacja, kastracja, czipowanie psów i kotów m. Lublina


Lokalizacja

Zakłady weterynaryjne na terenie m. Lublina

Skrócony opis

Projekt dotyczy kompleksowego zapobiegania bezdomności psów i kotów z terenu Lublina. Kastracja i sterylizacja to najskuteczniejsze i najbardziej humanitarne metody ograniczania populacji tych zwierząt, a czipowanie  powoduje, ze zaginiony zwierzak natychmiast wraca do właściciela. Olbrzymie zainteresowanie podobnymi projektami w latach ubiegłych pokazuje jak duże jest zapotrzebowanie na podobne działania ze srony samorządu.

Opis projektu

Projekt powinien byc realizowany w w zakładach weterynaryjnych na terenie m. Lublina w formie bezpłatnych zabiegów kastracji i sterylizacji psów i kotów właścicielskich oraz kotów wolno bytujących oraz czipowania psów.
W przypadku kotów wolno bytujących dodatkowo powinny być one hospitalizowane w gabinecie wykonującym zabieg: kocury 1-2 dni, kocice 6-7 dni, lub dłużej jesli wymaga tego stan pacjenta.
Zwierzeta włascicielskie dostarczane są przez włascicieli, a wolno bytujące- przez opiekunów społecznych lub lokalne organizacje pro zwierzęce.
Czipowanie wykonuje lekarz weterynarii a kazdy czip musi byc od razu wpisany do minimum jednej z ogólnopolskich lub europejskich baz danych ( np. identyfikacja.pl, safe-animal.eu)
Akcja kastracji powinna byc poprzedzona ogólnomiejską akcją informacyjną w ten sposób aby dotrzeć do osób starszych i najuboższych, do których jest przede wszystkim kierowana.

Ogólnodostępność

Projekt jest skierowany do wszystkich osób zamieszkujących miasto Lublin. Wykonawcami projektu  będą zakłady weterynaryjne znajdujace się w granicach administracyjnych miasta.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Zabiegi chirurgiczne i czipowanie199 000 zł
2Akcja informacyjna (ulotki, broszury, ogłoszenia)1 000 zł
Łącznie: 200 000 zł

Ocena pozytywna