projekt nr D-51

D-51. Ścieżka rowerowa wzdłuż Solidarności - kontynuacja (od ul. Kosmowskiej do wysokości al. Smorawińskiego)


Lokalizacja

Pas drogowy al.Solidarności i ul. Północnej - działki nr 24 i 15/2, ark. 9, obręb 0004 - Czechów II

Skrócony opis

To propozycja budowy kolejnego odcinka tej ścieżki - od ul. I. Kosmowskiej do wysokości ul. Smorawińskiego (w roku 2020 ma być zrealizowany sąsiedni odcinek - od ronda Pileckiego). Ścieżka o szerokości 2,5 m zostanie poprowadzona  w pasie zieleni po południowej stronie ul. Północnej. Wydłuży obecną ścieżkę rowerową z zachodniej części al. Solidarności docelowo w kierunku ul. Wieniawskiej i ul. B. Prusa oraz umożliwi bezpieczne włączenie ruchu rowerowego ze ścieżki wzdłuż al. Smorawińskiego (tymczasowo przez ul. Rogowskiego a docelowo przez planowane połączenie wzdłuż łącznicy ze Smorawińskiego do Solidarności). To fragment docelowej ścieżki wzdłuż doliny rzeki Czechówki, która wykorzystując brak wzniesień, ma połączyć 7 dzielnic miasta oraz Stare Miasto z Ogrodem Botanicznym i Skansenem, gdzie zaczyna się szlak rowerowy do Nałęczowa i Kazimierza Dolnego oraz kilkukilometrową ścieżkę wzdłuż al. Solidarności. Trasa jest zgodna ze Strategią realizacji dróg rowerowych w m. Lublin - 2014 r.

Opis projektu

Ścieżka o szerokości 2,5 m i nawierzchni asfaltowej poprowadzona zostanie z dala od jezdni w pasie zieleni pomiędzy al. Solidarności a ul. Północną na odcinku od ul. I. Kosmowskiej w kierunku Śródmieścia (w pobliże wiaduktu al. M. Smorawińskiego). Jest to lokalizacja przewidziana na budowę ścieżki od roku 2008 (Koncepcja dla UM Lublin) i powtórzona w ww. Strategii w roku 2014. W przyszłości będzie rekomendowana budowa dalej ścieżki w kierunku ul. Lubomelskiej i ul. B. Prusa oraz budowa łącznika do ścieżek wzdłuż al. gen.M. Smorawińskiego (i ul. Poniatowskiego). Wjazd na ścieżkę od strony zachodniej (Szerokie, Sławinek, Botanik - przez odcinek w budowie - głosowało w ubiegłym roku za tą budowa 1345 osób tj. bardzo dużo jak na projekt dzielnicowy), od strony zabudowy mieszkaniowej Czechowa: przez ul. I. Kosmowskiej (m. in. ze ścieżki przy ul. Kiepury), przez ul. L. Rogowskiego (m.in. ze ścieżki wzdłuż al. gen M. Smorawińskiego) lub od wschodu przez ul. Północną.
Obecnie ruch na tym odcinku ul. Północnej nie jest zbyt duży, ale łatwiej będzie zjechać w ul. L. Rogowskiego. Wiele osób obawia się jazdy po jezdni i jeździ po chodniku, który jest na tym odcinku wyjątkowo wyeksploatowany (patrz zdjęcia). Mamy informacje o kolizjach na chodniku.
Realizacja zadania do wysokości 350 tys. zł, długość realizowanego odcinka do wysokości środków. Zakłada się, że ta kwota starczy na doprowadzenie ścieżki w pobliże wiaduktu zachodniego z nitką al. gen. M. Smorawińskiego nad ul. Północną i al. Solidarności z uwagi na mały zakres prac niwelacyjnych, małą ilość kolizji z istniejącym uzbrojeniem i niewielką ilością średniej wielkości drzew do ewentualnego przesadzenia (jeżeli zajdzie taka konieczność, jest w bezpośrednim sąsiedztwie miejsce na przesadzenie).
Cały zaproponowany odcinek ścieżki znajduje się na terenie dzielnicy Czechów Południowy, ale jego ranga jest między osiedlowa. W kierunku zachodnim zapewni bezpieczny przejazd i dojazd na Sławinek, Szerokie, Botanik, Sławin, do Skansenu, Ogrodu Botanicznego, do pięknej doliny rzeki Czechówki i Dąbrowicy, do szlaku na Nałęczów i Kazimierz Dolny, do ścieżki rowerowej powstałej przy budowie przedłużenia al. Solidarności do obwodnicy miasta na Warszawę. W kierunku wschodnim przybliży powstanie ścieżki w kierunku Śródmieścia.
Ze względu na położenie w pasie zieleni będzie też pełniła funkcję rekreacyjną.

Ogólnodostępność

Ogólnodostępny - pas drogowy ul. Północnej i al. Solidarności

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Dokumentacja15 000 zł
2Roboty budowlane335 000 zł
Łącznie: 350 000 zł

Ocena pozytywna