projekt nr D-98

D-98. Centrum Aktywności Sportowej Bronowice (etap 2)


Lokalizacja

Projekt docelowo zlokalizowany będzie na obiektach sportowych Zespołu Szkół Budowlanych im. E. Kwiatkowskiego w Lublinie przy ul. Słowiczej 3 (kod pocztowy 20-336). Numer działki to 55 (Ewidencja gruntów i budynków - 066301_1.0019.AR_11.55).

Skrócony opis

Projekt jest drugim etapem działania zmierzającego do powstania Centrum Aktywności Sportowej Bronowice w ramach obiektu sportowego zlokalizowanego na terenie Zespołu Szkół Budowlanych im. E. Kwiatkowskiego przy ul. Słowicze 3 w Lublinie. Przedsięwzięcie docelowo ma za zadanie adaptację i rewitalizację przestrzeni pod utworzenie profesjonalnej bazy treningowej wraz z zewnętrznym kompleksem rekreacyjnym. Realizacja projektu poprawi warunki uprawiania sportu, a także zwiększy jego dostępność względem wszystkich grup społecznych w dzielnicy Bronowice. W ramach Budżetu Obywatelskiego 2021 podjęta zostanie inwestycja instalacji sztucznego oświetlenia w obrębie głównego boiska piłkarskiego.

Opis projektu

Centrum Aktywności Sportowej Bronowie to wieloetapowe przedsięwzięcie w zakresie zewnętrznej infrastruktury sportowej. Niezależnie od tego czy chcemy wychować mistrza w przypadku dzieci i młodzieży czy jak najdłużej utrzymać formę fizyczną oraz właściwy stan zdrowia w odniesieniu do osób dorosłych i seniorów, aby dać szansę realizacji celu muszą być dostępne ku temu odpowiednie warunki. Inwestycja finalnie ukierunkowana jest na stworzenie w tej części miasta miejsca przyjaznego mieszkańcom reprezentującym każdą z grup społecznych do aktywnego spędzania czasu wolnego. Docelowo obiekt sportowy oferować będzie m.in. główne boisko piłkarskie ze sztucznym oświetleniem, treningowe boisko ze sztuczną nawierzchnią i oświetleniem, boisko wielofunkcyjne do gier zespołowych, infrastrukturę lekko atletyczną tj. bieżnię, rzutnię i skocznie oraz zestaw przyrządów dla tzw. siłowni na powietrzu. Inwestycja w zakresie drugiego etapu przewidzianego w ramach Budżetu Obywatelskiego 2021 dotyczy:

1. Instalacja sztucznego oświetlenie w obrębie głównego boiska piłkarskiego (poziom górny).

Sukces na najwyższym poziomie to bodziec dla najmłodszych. Z kolei profilaktyka prozdrowotna to świadomość starszych. Zarówno w jednym, jak i drugim przypadku ma to pozytywny wpływ na wzrost trendu budującego zainteresowanie sportem i rekreacją. Podsumowując w oparciu o doświadczenie prowadzenia działalności z zakresu sportu pomysłodawca projektu dostrzega potencjał zaproponowanego projektu, który docelowo zlokalizowany został na szkolnych obiektach sportowych Zespołu Szkół Budowlanych im. E. Kwiatkowskiego w Lublinie przy ul. Słowiczej 3.

Ogólnodostępność

Zarządca obiektu oświadcza, że obiekty sportowe Zespołu Szkół Budowlanych przy ul. Słowiczej 3 mogą być udostępniane nieodpłatnie ogółowi mieszkańców na zasadach podpisania porozumień, które określą zasady odpowiedzialności stron za obiekt, warunki bezpiecznego korzystania z obiektów, opiekę nad małoletnimi korzystającymi z obiektów itp. W związku z niniejszym autor projektu potwierdza posiadanie stosownego porozumienia w zakresie zarządzania obiektem. Pozwala ono na dysponowanie nim w dni powszednie w godz. od 16.00 do 21.00, co może stanowić sprostaniu warunkom ogólnodostępności.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Instalacja sztucznego oświetlenie w obrębie głównego boiska piłkarskiego (poziom górny).350 000 zł
2Koszty dokumentacji.
Łącznie: 350 000 zł

Ocena pozytywna