projekt nr D-49

D-49. Przyjazny skwer na Węglinie Północnym - kontynuacja


Lokalizacja

Projekt będzie zrealizowany na działce miejskiej 113/4 pomiędzy ul. Zagłoby, ul. Judym i ul. Lipniak.

Skrócony opis

Projekt jest kontynuacją i dopełnieniem realizowanego w ramach BO 2020 projektu pt. "Przyjazny skwer na Węglinie". Projekt zakłada zagospodarowanie zaniedbanego terenu na części działki 113/4 w pasie drogowym ul. Judyma. Projektowana inwestycja usytuowana jest pomiędzy ul. Zagłoby, ul. Judyma i ul. Lipniak. Projekt przewiduje:
1. budowę ścieżki rowerowej - połączenie istniejących ścieżek rowerowych przy al. Kraśnickiej i ul. Lipniak,
2. budowę i remont istniejących chodników,
3. rekultywację terenu oraz wykonanie trawników i łąk kwietnych,
4. nasadzenia drzew i krzewów,
5. wykonanie parkingu dla ok. 10 pojazdów,
6. wykonanie dodatkowego oświetlenia terenu.

Opis projektu

Obszar, na którym zrealizowany zostanie projekt znajduje się  w pobliżu Dzielnicowego Domu Kultury "Węglin" i nowego zespołu sportowego. Obecne zagospodarowanie to zaniedbany, terenowy parking i zdewastowane fragmenty z zielenią, które nie przynoszą chluby dzielnicy.
Celem projektu jest połączenie istniejących ścieżek rowerowych przy Al. Kraśnickiej i ul. Lipniak aby stworzyć ciąg rowerowy mający dalej kontynuację na osiedlu Lipniak oraz w dolinie cieku spod Konopnicy. Zaniedbany teren w pasie drogowym przy ul. Judyma użytkowany tymczasowo jako terenowy parking zostanie uporządkowany po przez budowę miejsc parkingowych z wjazdem od ul. Zagłoby. Od strony północnej w pobliżu Dzielnicowego Domu Kultury teren zostanie zrekultywowany, uporządkowany  i przekształcony w łąki kwietne. Projekt zachowa wszystkie istniejące drzewa, powiększy obszar zieleni z nowymi nasadzeniami drzew i krzewów i uporządkuje przestrzeń publiczną.
Podczas realizacji projektu zostaną utworzone tereny zielone w postaci ok. 200m2 nowych trawników i ok. 300m2 łąk kwietnych.  Zostanie wybudowane i przebudowane ok. 200m2 chodników wraz z obrzeżami oraz wybudowane 190m2 ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Judyma, która w przyszłości zostanie połączona ze ścieżką rowerową przy ul. Roztocze w dzielnicy Węglin Południowy.  Powstanie parking dla 10 stanowisk postojowych, w tym 1 dla osób niepełnosprawnych z dodatkowym oświetleniem terenowym (2 oprawy parkowe). W załączeniu szkic koncepcyjny zagospodarowania.

Ogólnodostępność

Projekt będzie miejscem przyjaznym dla mieszkańców, umożliwi rowerzystom bezpieczne poruszanie, ułatwi dojazd i dojście  mieszkańców do pobliskiego kościoła, skorzystanie z pobliskiego sklepu i restauracji oraz umożliwi pozostawienie bezpiecznie samochodu na parkingu z prawdziwego zdarzenia. Projektowane zagospodarowanie zapewnia pełną dostępność dla osób niepełnosprawnych. Projekt umożliwi uporządkowanie przestrzeni publicznej w rejonie Dzielnicowego Domu Kultury i nowego kompleksu obiektów sportowych.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Projekt budowlano/wykonawczy24 000 zł
2Budowa ścieżki rowerowej 190m2 x 500zł/m295 000 zł
3Budowa chodników 200m2 x 200zł/m240 000 zł
4Budowa parkingu ze zjazdem 270m2 x 500zł/m2135 000 zł
5Wykonanie trawnika 200m2 x 40zł/m28 000 zł
6Wykonanie łąki kwietnej 300m2 x 70zł/m221 000 zł
7Wykonanie nasadzeń 2 drzew i 20 krzewów3 000 zł
8Wykonanie 2 słupów oświetlenia parkowego24 000 zł
Łącznie: 350 000 zł

Ocena pozytywna