projekt nr D-48

D-48. Remont ciągów pieszych przy ul.Dziewanny, Jutrzenki, Różanej w Osiedlu RUTA oraz montaż latarni przy ulicy Biedronki i Tymiankowej 3 w osiedlu Łęgi.


Lokalizacja

1. ul. Dziewanny 4,6,8,10,12 - działka nr 42/3 Ark. 3 obręb 30;
2. ul. Jutrzenki 10 - działka nr 28/34 Ark. 4 obręb 30;
3. ul. Różana 9 - działka nr 29 Ark. 3 obręb 30;
4. ul. Biedronki 13/Biedronki 11, Kaczeńcowa 14 - działka nr 34/57 Ark. 12 obręb 30;
5. ul. Tymiankowa 3/główny ciąg komunikacyjny osiedla - działka nr 5/21 Ark. 11 obręb 30.

Skrócony opis

1. Remont chodników na terenie osiedla "RUTA":
- wzdłuż ul. Dziewanny (od budynku Dziewanny 4 do budynku Dziewanny 12),
- przy ul. Jutrzenki na odcinku od ul. Watykańskiej do ul. Matki Teresy z Kalkuty,
- przed wejściem do budynku Przedszkola nr 72 na ul. Różanej 9.
Chodniki te są w bardzo złym stanie technicznym(liczne nierówności, spękania zapadnięcia i wykruszenia oraz ubytki kostki brukowej)stwarzające zagrożenie dla przemieszczających się nimi licznych przechodniów.
2. Montaż latarni parkowych na terenie Osiedla ŁĘGI:
- wzdłuż ciągu pieszo-rowerowego usytuowanego pomiędzy Zespołem Szkół nr 10 przy ul. Biedronki 13 a budynkiem przy ul. Biedronki 11 i przedszkolem nr 45 - (działka nr 34/57) - 6 szt.
- przy schodach terenowych prowadzących do głównego ciągu komunikacyjnego osiedla w pobliżu przejścia podziemnego pod ul. Armii Krajowej (działka nr 5/21) - 1 szt.
- przy łączniku pomiędzy ciągiem pieszym wzdłuż budynku przy ul. Tymiankowej 3 a głównym ciągiem komunikacyjnym osiedla -1sz

Opis projektu

1. Remont 610 m2 chodnika (wymiana kostki brukowej) wzdłuż ulicy Dziewanny od budynku Dziewanny 4 do budynku Dziewanny 12.
2. Remont 390m2 chodnika(wymiana kostki brukowej) wzdłuż ulicy Jutrzenki przy budynku Jutrzenki 10.
3. Remont 134m2 nawierzchni placu przed wejściem do Przedszkola nr 72 przy ul. Różanej 9.
4. Montaż 6 szt. latarni parkowych wzdłuż ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Biedronki na odcinku 150 m. Montaż 1 szt. latarni w okolicy łącznika pomiędzy ciągiem pieszym przy ul. Tymiankowej 3 a głównym ciągiem komunikacyjnym osiedla oraz 1 szt. przy schodach terenowych w okolicy przejścia podziemnego.

Ogólnodostępność

Zakres robót objęty niniejszym projektem obejmuje remont ciągów pieszych o dużym natężeniu ruchu, doświetlenie ciągu pieszo-rowerowego, łącznika oraz schodów terenowych usytuowanych na terenie dwóch osiedli Ruta i Łęgi w dzielnicy Czuby Północne. Tereny te bez żadnych ograniczeń są ogólnodostępne dla wszystkich mieszkańców Lublina.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Remont 610 m2 chodnika przy ul. Dziewanny134 200 zł
2Remont 390 m2 chodnika przy ul. Jutrzenki85 800 zł
3Remont 134m2 placu przed wejściem do Przedszkola nr 72 przy ul. Różanej 929 480 zł
4Montaż latarni parkowych wzdłuz ciągu pieszo-rowerowego - 6 szt.72 000 zł
5Montaż latarni przy schodach terenowych - 1 szt.12 000 zł
6Montaż latarni w okolicy łącznika - 1 szt.12 000 zł
7Dokumentacja projektowa oświetlenia - Osiedle Łęgi4 000 zł
Łącznie: 349 480 zł

Ocena pozytywna