projekt nr D-46

D-46. Ścieżka rowerowa w Alei Warszawskiej - 1 etap


Lokalizacja

pas zieleni między jezdnią a chodnikiem po stronie parzystej Alei Warszawskiej pomiędzy Rondem Honorowych Krwiodawców a Muzeum Wsi Lubelskiej

Skrócony opis

W ramach projektu należy wykonać dokumentację projektową i 1 etap realizacji ścieżki rowerowej w Alei Warszawskiej pomiędzy Rondem Honorowych Krwiodawców
a Muzeum Wsi Lubelskiej. Ta ścieżka umożliwi dostęp do Muzeum Wsi Lubelskiej i Ogrodu Botanicznego kilkunastu tysiącom mieszkańców Lublina i turystom

Opis projektu

Proponuję wykonać dokumentację projektową na całość projektu z podziałem realizacji na etapy na ścieżkę rowerową, w Alei Warszawskiej, która połączy Rondo Honorowych Krwiodawców z Muzeum Wsi Lubelskiej. W ramach każdego z etapów będziemy co roku wykonywać około 280 metrów ścieżki. Ścieżka będzie miała szerokość 2 metrów i będzie położona w pasie zieleni pomiędzy jezdnią a chodnikiem po stronie parzystej Alei Warszawskiej z uwagi na istniejącą lokalizację stacji rowerowych przy Muzeum Wsi Lubelskiej i w pobliżu skrzyżowania z ulicą Generała Zajączka.

Ogólnodostępność

projekt ogólnodostępny zarówno dla mieszkańców Lublina jak i dla turystów

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1dokumentacja projektowa16 667 zł
2wykonanie 280 metrów ścieżki rowerowej333 333 zł
Łącznie: 350 000 zł

Ocena pozytywna