projekt nr O-24

O-24. Tężnia, tężnia, kiełbasa, kiełbasa


Lokalizacja

Proponowana lokalizacja: Wąwóz - Aleja Miast Partnerskich. Jest to proponowana lokalizacja, jeśli z jakiegoś powodu realizacja tam tego przedsięwzięcia nie byłaby możliwa, można projekt zrealizować w innej. Ideą jest sama realizacja tężni, miejsce to kwestia do uzgodnienia.

Skrócony opis

Budowa ogólnodostępnej tężni solankowej w Lublinie. Następnie impreza otwarcia - wielkie grillowanie.

Opis projektu

Wystarczył opis skrócony.

Ogólnodostępność

Tężnia będzie ogólnodostępna, także dla osób o ograniczonej mobilności.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Budowa tężni1 400 000 zł
2Koszty dokumentacji70 000 zł
3Impreza otwarcia - wielkie grillowanie10 000 zł
Łącznie: 1 480 000 zł

Ocena negatywna - zadanie przekracza możliwości Budżetu Obywatelskiego. Doświadczenia innych miast budowy tężni to koszty rzędu 1,5 - 2,6 mln. Całkowity koszt znany byłby dopiero po opracowaniu dokumentacji.