projekt nr D-103

D-103. Bądźmy dumni ze Starego Miasta w Lublinie


Lokalizacja

Wszelkie nieruchomości znajdują się na działkach będących w dyspozycji Gminy Lublin.

Skrócony opis

Projekt przewiduje poprawę wizerunku i estetyki obszaru Starego Miasta w Lublinie poprzez remont i wykonanie iluminacji jedynej ocalałej Baszty Półokrągłej która stanowiła część systemu obronnego Starego Miasta.

Opis projektu

Projekt przewiduje poprawę wizerunku i estetyki obszaru Starego Miasta w Lublinie poprzez wykonanie remontu i iluminacji jedynej ocalałej Baszty Półokrągłej która stanowiła część systemu obronnego Starego Miasta.
Projekt remontu i iluminacji znajduje się w dyspozycji Urzędu Miasta Lublin - Wydział Inwestycji i Remontów. Do realizacji projektu remontu i iluminacji brakuję 300 000,00 zł wnioskowanej kwoty. Projekt ma na celu powstanie lubelskiej baszty półokrągłej, zwanej także szewską, datowane jest na przełom XV i XVI wieku. W Średniowieczu przebywali w niej szewcy i kupcy czuwający nad bezpieczeństwem miasta.W czasach Średniowiecza była ona częścią wysokich na 7 metrów murów obronnych, w których umieszczono otwory strzelnicze i zadaszone drewniane ganki dla straży. Stacjonowali w nich miejscy szewcy, zobowiązani do obrony tego fragmentu obwarowania – stąd jedna z funkcjonujących do dziś nazw “baszta szewska”. Według ówczesnego prawa każdy cech rzemieślniczy działający na terenie miasta miał chronić jedną z jego wież i przylegający do niej kawałek muru. Przedmiotowy projekt budowlany przewiduje przeprowadzenie badań architektonicznych, prace konserwatorskie, remont pokrycia dachowego, montaż iluminacji baszty, rekonstrukcja wnętrza baszty i fragmentu murów obronnych.

Projekt przeniesiony z kategorii "ogólnomiejski" - poprzedni nr O-23

Ogólnodostępność

Są to obiekty ogólnodostępne dla mieszkańców miasta Lublina jak również turystów.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Remont i luminacja Baszty Półokrągłej300 000 zł

Ocena pozytywna z  zastrzeżeniem, że możliwe do wykonania są remont i iluminacja Baszty Półokrągłej.
Pozostałe zadania:
- Iluminacja Bramy Krakowskiej - brama nie należy do miasta, więc z punktu widzenia regulaminu budżetu obywatelskiego nie jest możliwa do realizacji.
- Iluminacja Trybunału Koronnego - aby wykonać to zadanie należy przeprowadzić remont elewacji a to koszt ok. 5 mln. zł.
- Wymiana oświetlenia - istniejące latarnie są dostosowane znakomicie do charakteru Starego Miasta, wykonanie nowych indywidualnie byłoby kosztowne, zastąpienie ich katalogowymi - byłoby znaczącą zmianą negatywną.

Projekt przeniesiony do kategorii Dzielnicowe – nowy nr D-103