projekt nr O-2

O-2. Sterylizacja psów i kotów właścicielskich i Promocja Adopcji Zwierząt


Lokalizacja

Gmina Lublin

Skrócony opis

Projekt ma na celu finansowanie promocji adopcji zwierząt ze schronisk i zabiegów sterylizacji, kastracji oraz czipowania psów i kotów właścicielskich a także sterylizacji kotów wolno bytujących z terenu miasta oraz zorganizowanie festynu-pikniku w dzielnicy Hajdów-Zadębie połączonego z promocją adopcji zwierząt ze Schroniska dla Bezdomnych zwierząt w Lublinie i sfinansowanie działań promocyjnych dotyczących adopcji zwierząt.
Zabiegi sterylizacji to najlepsza i najskuteczniejsza forma zapobiegania nadpopulacji tych zwierząt a co za tym idzie- ich bezdomności. Czipowanie jest najskuteczniejszym sposobem szybkiego powrotu zaginionego czworonoga do właściciela.

Opis projektu

Kto jest okrutny w stosunku do zwierząt, ten nie może być dobrym człowiekiem.


Arthur Schopenhauer

Ogólnodostępność

Działania ogólnodostępne dla wszystkich mieszkańców gminy Lublin

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Sterylizacja, kastracja i czipowanie100 000 zł
2Pomocja adopcji zwerząt, cykl spotów reklamowych100 000 zł
3Zorganizowanie festynu-pikniku w dzielnicy Hajdów-Zadębie połączonego z promocją adopcji zwierząt ze Schroniska dla Bezdomnych zwierząt w Lublinie50 000 zł
Łącznie: 250 000 zł

Ocena pozytywna z wyłączeniem dofinansowania kursów linii 52. Linia nr 52 jest linią podmiejską, łączącą centrum Lublina (ul. Lubartowska) przez aleję Tysiąclecia i ul. Turystyczną z miejscowościami w Gminie Wólka (Wólka, Świdniczek, Biskupie Kolonia, Świdnik Mały). Linia kursuje na wniosek Gminy Wólka, która ponosi koszt jej funkcjonowania na swoim terenie. Na podstawie ustawy o samorządzie gminnym, Gmina Lublin nie może finansować komunikacji poza swoim terenem, dlatego konieczne byłoby współfinansowanie dodatkowych kursów przez Gminę Wólka.