projekt nr O-21

O-21. Hamakowo – miejska przestrzeń inspiracji


Lokalizacja

tereny rekreacyjne miasta Lublin, należące do Gminy Lublin

Skrócony opis

Hamakowo – miejska przestrzeń inspiracji to projekt zakładający zorganizowanie i animowanie w  Lublinie otwartej przestrzeni warsztatowej służącej mieszkańcom miasta w rozwoju osobistym i poszukiwaniu pasji. To przestrzeń rozmów, wymiany poglądów, poszukiwań i wspólnych działań na rzecz miasta i jego mieszkańców.

Istotną częścią projektu jest aranżacja przyjaznej i pełnej ciepła przestrzeni, zachęcającej mieszkańców do relaksowania się, wspólnych spotkań i przebywania razem. Głównym elementem jej wystroju  będą ogólnodostępne hamaki rozwieszone na jednym z terenów rekreacyjnych Lublina.
W ramach Hamakowa prowadzone będą liczne warsztaty, spotkania i wydarzenia kulturalne, debaty obywatelskie, strefa animacji dla dzieci, biblioteka na świeżym powietrzu, joga, zajęcia z rozwoju osobistego oraz wydarzenia poświęcone integracji społecznej mieszkańców Lublina.

Opis projektu

Hamakowo – miejska przestrzeń inspiracji to projekt zakładający zorganizowanie i animowanie w Lublinie otwartej przestrzeni warsztatowej służącej mieszkańcom miasta w rozwoju osobistym i poszukiwaniu pasji. To przestrzeń rozmów, wymiany poglądów, poszukiwań i wspólnych działań na rzecz miasta i jego mieszkańców.
Ważną częścią projektu jest aranżacja otwartej i przyjaznej przestrzeni, zachęcającej mieszkańców do relaksu, wspólnych spotkań i przebywania razem. Głównym elementem wystroju  będą ogólnodostępne hamaki rozwieszone na jednym z terenów rekreacyjnych Lublina. Hamak to cudowna rzecz, delikatnie uspokaja, odpręża, obniża poziom stresu i napięcia. Jest w nim zaklęta filozofia życia i metafizyczna, wibrująca energia. Przywraca wewnętrzny spokój i harmonię. Pozwala na odnalezienie ładu w życiu codziennym. W przestrzeni Hamakowa działać będzie rozwieszona pomiędzy drzewami „Biblioteka w powietrzu” - plenerowa biblioteka dostępna dla odwiedzających strefę, prowadząca stałą akcję uwalniania nieczytanych książek.

W ramach Hamakowa organizowane będzie 7 stałych bloków realizowanych w poszczególnych dniach tygodnia podzielonych według ich tematyki i formy:
1. Spotkania w Hamaku – cyklu spotkań w ramach, których prelegentami będą ciekawi goście, podróżnicy, artyści i autorzy związani z Lublinem i Lubelszczyzną opowiadający o swoich pasjach i sposobach ich realizacji. W ramach tych działań zostanie zaproponowana nowa forma wspólnego dialogu stwarzająca uczestnikom możliwość dyskusji twarzą w twarz na interesujące ich tematy.
2. Obywatel Hamak  - cykl spotkań obywatelskich pomiędzy mieszkańcami miasta, a przedstawicielami samorządu oraz instytucji publicznych w ramach, których zostanie stworzona nieoficjalna przestrzeń do prezentowania poglądów, potrzeb i głosu Lublinian.
3. Warsztatowo – przestrzeń rozwoju pasji. Cykl spotkań o charakterze warsztatów pomagających w poznawaniu i doskonaleniu nowych zainteresowań. Miejsce dla osób poszukujących wyzwań, chcących rozwijać się w różnorodnych dziedzinach takich jak gra na instrumentach, rękodzieło czy sztuki plastyczne.
4. Poszukiwacze Skarbów - cykl spotkań o rozwoju osobistym, tworzący okazję do podróży w głąb siebie, poszukiwania i odkrywania wewnętrznej siły oraz motywacji do działania. Ma służyć znajdowaniu odpowiedzi na pytania, co jest dla nas ważne, czego potrzebujemy i co jest wartością, o którą warto walczyć każdego dnia.
5. Joga na Hamaku – cykl zajęć jogi pobudzających do aktywności fizycznej, samodoskonalenia i wewnętrznego rozwoju. Ma łączyć w sobie trening ciała i umysłu, a jednocześnie pomagać osiągnąć stan uspokojenia i relaksu.
6. Hamak Session – cykl otwartych spotkań muzycznych prowadzonych w formie jam session, otwartych na udział amatorów muzyki, skierowanych dla osób grających, śpiewających jak również tylko słuchających.
7. Łącznik – cykl poświęcony integracji społecznej, skierowany do wszystkich Lublinian. W ramach spotkań prowadzone będą konsultacje ze specjalistami pomagającymi w przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu. Poszczególne spotkania dotyczyć będą  problemów, z którymi na co dzień muszą mierzyć się osoby zagrożone wykluczeniem społecznym.

W ramach Hamakowa działać będzie „strefa gier podwórkowych” codzienne miejsce animacji i zabaw dla dzieci. Jej zadanie to aktywizacja najmłodszych poprzez udział w prostych i popularnych zabawach sportowych.
Strefa działać będzie od wiosny do jesieni, w zależności od warunków pogodowych.

Ogólnodostępność

W założeniu projektu „Hamakowo – miejska przestrzeń inspiracji” będzie miejsce ogólnodostępnym, z którego nieodpłatnie i bez ograniczeń korzystać będą mogli wszyscy mieszkańcy Lublina. Dotyczy to zarówno przestrzeni jak i aktywności oraz zajęć prowadzonych w ramach strefy. Zajęcia w ramach cyklu spotkań i bloków tematycznych powinny zostać zaplanowane w taki sposób aby umożliwić w nich udział jak najszerszemu audytorium.  Motorem napędowym działań prowadzonych w ramach strefy ma być jej otwartość i popularność. Ponadto organizacja i sposób zaaranżowania strefy powinny być zostać przeprowadzone w taki sposób aby mogły z niej korzystać osoby z niepełnosprawnością, dzieci oraz osoby starsze. Wszelkie działania realizowane w ramach strefy powinny zakładać jej ogólnodostępność. W tym zakresie ważnym atutem projektu jest jego plenerowy charakter.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1działania marketingowo - promocyjne12 000 zł
2aranżacja i organizacja przestrzeni, w tym zakup materiałów do aranżacji przestrzeni np. hamaki, meble ogrodowe (z palet), oświetlenie, książki itp. 35 000 zł
3wynajem lub zakup sprzętu 20 000 zł
4organizacja cyklu spotkań 15 000 zł
5organizacja warsztatów, zajęć, szkoleń 30 000 zł
6organizacja treningów aktywności fizycznej9 000 zł
7organizacja wydarzeń kulturalnych i społecznych50 000 zł
8organizacja strefy dla dzieci15 000 zł
9stała koordynacja strefy: przygotowanie, obsługa techniczna14 000 zł
Łącznie: 200 000 zł

Ocena pozytywna.