projekt nr O-20

O-20. Aktywni Młodzi


Lokalizacja

Lublin

Skrócony opis

Projekt zakłada realizację zajęć sportowo-rekreacyjnych dla młodzieży uczącej się i studiującej mieszkającej w Lublinie. Zajęcia odbywać się będą w dwóch semestrach: letnim (15 tygodni) i zimowym (10 tygodni), co łącznie daje 25 tygodni zajęć. Projekt zawierać będzie minimum 7 dyscyplin = 14 jednostek treningowych w tygodniu (14 x 1,5h) w różnych dyscyplinach sportowych. Najistotniejszym elementem projektu jest promocja Miasta Lublin jako miejsca/środowiska atrakcyjnego i przyjaznego młodym mieszkańcom miasta. Zadanie stanowi odpowiedź na aktualne potrzeby młodzieży uczącej się i studiującej - poprzez zajęcia będą mogli sprawdzić siebie - swój poziom sportowy, a jednocześnie ciągle podnosić własną sprawność fizyczną i realizować własne pasje. Celem projektu jest także popularyzacji sportu jako bezpiecznego i zdrowego sposobu spędzania wolnego czasu oraz integracja młodzieży uczącej się/studiującej mieszkającej w Lublinie.

Opis projektu

Projekt zakłada organizację zajęć sportowo rekreacyjnych dla młodzieży uczącej się i studiującej mieszkającej w Lublinie. Zajęcia odbywać się będą w dwóch semestrach: letnim (15 tygodni, luty-czerwiec) i zimowym (10 tygodni, wrzesień-grudzień) - łącznie 25 tygodni zajęć z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy/świąt. Młodzież mieszkająca w Lublinie weźmie udział w minimum 7 dyscyplinach = 14 jednostkach treningowych w tygodniu (14 x 1,5h) w różnych dyscyplinach sportowych (w zależności od zapotrzebowania zostaną wybrane odpowiednie dyscypliny), czyli łącznie zostanie zorganizowane minimum 350 jednostek. Zajęcia skierowane są dla młodzieży uczącej się i studiującej mieszkającej w Lublinie w wieku od 16 do 28 lat. Projekt realizowany będzie głównie na obiektach sportowych lubelskich uczelni wyższych.
W ramach projektu zapewniona zostanie wykwalifikowana obsługa instruktorska, wynajem obiektów i urządzeń oraz obsługa techniczna i koordynator projektu. Zostanie zakupiony sprzęt sportowy (np. piłki itp.) niezbędny do przeprowadzenia zajęć. Zapewnimy możliwość udziału we współzawodnictwie sportowym tj. Akademickich Mistrzostwach Polski, Mistrzostwach Polski Uczelni Medycznych i innych zawodach organizowanych przez Akademicki Związek Sportowy w Polsce. Na tych zawodach powstanie możliwość promocji Miasta Lublin na terenie całego kraju. W ramach zadania zostanie przygotowana promocja m.in. strona projektu wraz z internetowym zapisem na zajęcia, zostaną opracowane, wydrukowane i rozwieszone materiały promocyjne takie jak: plakaty, banery, koszulki dla instruktorów itp.
Projekt będzie świetną promocją Miasta Lublin jako miejsca/środowiska atrakcyjnego i przyjaznego młodym mieszkańcom miasta. Będzie stanowić odpowiedź na aktualne potrzeby młodzieży uczącej się i studiującej, która chce mieć możliwość podnoszenia swoich umiejętności sportowych poprzez korzystanie z dodatkowych zajęć sportowo-rekreacyjnych. Dostrzegalna jest potrzeba organizacji zajęć dla osób, które nie mają zamiaru uprawiać sportu wyczynowo, a robią to jedynie dla poprawienia kondycji fizycznej lub aktywnego spędzenia wolnego czasu.

Ogólnodostępność

Zajęcia skierowane są dla młodzieży uczącej się i studiującej mieszkającej w Lublinie w wieku od 16 do 28 lat. Projekt realizowany będzie głównie na obiektach sportowych lubelskich uczelni wyższych.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Promocja projektu10 000 zł
2Zapewnienie obsługi instruktorskiej42 000 zł
3Wynajem obiektów i urządzeń84 000 zł
4Zapewnienie koordynatora i obsługi technicznej35 000 zł
5Udział w zawodach19 000 zł
6Zakup sprzętu5 000 zł
7Koszty pośrednie5 000 zł
Łącznie: 200 000 zł

Ocena pozytywna