projekt nr D-43

D-43. Przyjemne morsowanie z Lubelskim Klubem Morsów


Lokalizacja

Działka 37/34 w pobliżu pomostu do morsowania, przy tamie na rzece Bystrzycy

Skrócony opis

Lubelski Klub Morsów propagując zdrowy styl życia pragnie aby projekt był dostępny nie tylko dla członków klubu, ale również dla lokalnej społeczności, spacerowiczów, biegaczy, rowerzystów, kajakarzy, wędkarzy oraz wszystkich mieszkańców Lublina i okolic, którzy znajdą się w tym rejonie. Będzie nam miło powitać wszystkich w miejscu wyposażonym w nową, bezpieczną, funkcjonalną i pozbawioną barier infrastrukturę. Projekt zakłada uporządkowanie terenu, odnowienie obecnej infrastruktury, wybudowanie drewnianej wiaty w pobliżu dotychczasowego miejsca regularnych, zimowych kąpieli przy tamie Zalewu Zemborzyckiego na rzece Bystrzycy i przystosowanie jej dla osób niepełnosprawnych. Projekt obejmie wybudowanie wiaty, ścieżek; rozbudowę: pomostu i podestu drewnianego; instalację: stojaków rowerowych, monitoringu, ławek, wieszaków, oświetlenia, grilla; nasadzenia: drzewa ozdobne, trawnik. Ułatwi to niezbędne czynności przed i po morsowaniu oraz poprawi bezpieczeństwo w tej okolicy.

Opis projektu

Lubelski Klub Morsów istnieje od 2006 roku i liczy około 100 zrzeszonych członków. Propaguje zdrowy styl życia, angażuje się w akcje charytatywne, organizuje i uczestniczy w akcjach krwiodawstwa, reprezentuje miasto Lublin w imprezach organizowanych przez zaprzyjaźnione kluby morsów z innych miast, organizuje spływy kajakowe nie tylko dla morsów, ale także lokalnej społeczności.

Teren przy tamie Zalewu Zemborzyckiego na rzece Bystrzycy od lat jest miejscem zimowych kąpieli zarówno zrzeszonych członków Lubelskiego Klubu Morsa jak i osób niezrzeszonych. Regularne zimowe kąpiele odbywają się w sezonie od października do kwietnia. Morsy spotykają się w sezonie nie tylko w każdą niedzielę i święta w samo południe, ale również w trakcie kąpieli wieczornych i corocznego, nocnego maratonu morsowego. Taka forma aktywności cieszy się coraz większą popularnością przez co przyciąga coraz to nowych uczestników, jak również ogromną liczbę „obserwatorów”. Dzięki osobom niezrzeszonym liczba biorących udział w kąpieli potrafi przekroczyć 300 . Projekt zakłada uporządkowanie dotychczas użytkowanego terenu, który niewątpliwie wymaga odnowienia i rozbudowy obecnej infrastruktury. Miejsce będzie otwarte dla lokalnej społeczności i wszystkich mieszkańców Lublina i okolic.

Projekt obejmie wybudowanie i przystosowanie dla osób niepełnosprawnych drewnianej wiaty zgodnie z  załączoną dokumentacją.  Pozwoli ochronić się przed złymi warunkami atmosferycznymi zimą a latem będzie pozbawionym barier,  przyjaznym miejscem wypoczynku dla lokalnej społeczności.
Z powodu braku śniegu w zimie, teren przy samej rzece, w sezonie jesienno-zimowym, jest błotnisty i grząski dlatego zakładamy wybudowanie dwóch utwardzonych ścieżek ze schodami co pozwoli w łatwy i bezpieczny sposób wejść i wyjść z wody.
Wybudowanie dodatkowego podestu drewnianego o wymiarach takich samych jak już istniejący. Dzięki temu poprawi to komfort przygotowania się do kąpieli, osobom które nie pomieszczą się w wybudowanej wiacie.
Sprawdzenie stanu technicznego istniejącego pomostu, jego przedłużenie o 2 m i dobudowanie dwóch drabinek zejściowych.
Aby teren był bardziej przyjazny planuje się utworzenie ścieżek wokół wiaty dojścia do podestu i terenu w pobliżu tamy.
Przewiduje się postawienie 10 ławek i stojaka rowerowego na  min. 8 rowerów, które będą wykorzystywane przez mieszkańców przez cały rok oraz umieszczenia 10 wieszaków, które pozwolą zwiększyć komfort Morsów w momencie rozbierania się i ubierania przed i po kąpieli.
Zaplanowane oświetlenie ma nie tylko poprawić bezpieczeństwo i komfort osobom użytkującym to miejsce, ale nadać przyjazny klimat i charakter.
Ogólnodostępny grill i miejsce na ognisko, pozwoli na zintegrowanie Morsów z mieszkańcami. W przyjaznym miejscu, dostępnym dla wszystkich możemy propagować aktywny tryb życia.
Teren wymaga nowych nasadzeń, np.: drzewka ozdobne, tuje, łąka kwietna, trawnik tak, aby nie tylko w sezonie morsowym ale również w pozostałą część roku, było to miejsce przyjazne dla wszystkich mieszkańców.
Zamontowanie kamer i podłączenie do monitoringu miejskiego podniesie bezpieczeństwo i zapobiegnie dewastacji terenu inwestycji.

Chcemy, aby była to przestrzeń wyposażona w nową, bezpieczną, funkcjonalną infrastrukturę dostępną dla wszystkich mieszkańców Lublina i okolic.

Ogólnodostępność

Lubelski Klub Morsów chce aby projekt był otwarty dla lokalnej społeczności, spacerowiczów, biegaczy, rowerzystów, kajakarzy, wędkarzy i wszystkich mieszkańców Lublina i okolic, którzy znajdą się w tym rejonie. Dzięki szerokim ścieżkom i odpowiednio zaprojektowanej wiacie projekt w okresie letnim będzie przyjazny dla osób niepełnosprawnych.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Wybudowanie wiaty i nowej infrastruktury350 000 zł

Ocena pozytywna