projekt nr D-41

D-41. Remontujemy ulice na Sławinie - ul. S. Sempołowskiej


Lokalizacja

Ul. Stefanii Sempołowskiej (od ul. Sławinkowskiej do ul. Jodłowej):
działka nr 214, ark. 5, obręb 0031 - Sławinek oraz wlot ulicy do ul. Sławinkowskiej - dz. nr 429/3, ark. 5, obręb 0031 - Sławinek

Skrócony opis

Po latach eksploatacji część ulic na Sławinie wymaga generalnego remontu. Przez kilka ostatnich lat wyremontowano tylko trzy - część ul. Sławinkowskiej, J. Lisa, Modrzejewskiej. W tym czasie na Czechowie i Węglinie znacznie więcej. Do remontu kwalifikują się nawierzchnie i chodniki kilku ulic w pobliżu ul. Zbożowej i Sławinkowskiej, 2 ulic w pobliżu ul. B. Ducha i Północnej, ul. Zbożowej, oraz nawierzchnia al. Warszawskiej (do granicy miasta). Proponuję, by w ramach budżetu obywatelskiego wyremontować ul. S. Sempołowskiej, gdyż to zadanie spełni najlepiej ograniczenia czasowo-kwotowe (część innych ulic nie przeszła by oceny). Remont ulicy był zapisywany w budżecie miasta od dwóch lat i nie został zrealizowany z powodu braku środków. Ulica ma pękającą nawierzchnię (cienka warstwa), która w najbliższym czasie ulegnie całkowitej destrukcji. Na odcinku blisko ul. Sławinkowskiej należy poprawić też odwodnienie. Stanowi dojazd do innych ulic i sklepów spożywczych. Mieszka tu ok. 100 osób.

Opis projektu

1. Uzasadnienie wyboru ulicy do remontu:
W dzielnicy Sławin do generalnego remontu kwalifikują się m.in. następujące ulice:  al. Warszawska (od Ogrodu Botanicznego do granicy miasta), ulice Lawendowa, Kwiatów Polnych, Ziółkowskiego,S. Sempołowskiej, Gajowa (od Tulipanowej do Zbożowej), ul. Skalista (od Uroczej do Zbożowej), Zbożowa, kilka odcinków Sławinkowskiej, Skryta, Nowickiego. Remont większości tych ulic (ze względu na zakresy - konieczność przygotowania dokumentacji, często przebudowy uzbrojenia podziemnego i wartość zadań) nie jest możliwy w ramach budżetu obywatelskiego. Dlatego proponuję remont ul. S. Sempołowskiej, której stan techniczny jest gorszy od ulic sąsiednich (H. Modrzejewskiej, Jodłowej, Świerkowej), nie będzie zakwestionowana zasadność jej remontu (wpisana w latach 2019 i 2020 do budżetu miasta). Szacowany koszt całkowitego remontu to ok. 350 tys. zł co optymalnie umożliwia wykorzystanie środków zadania dzielnicowego a zadanie jest możliwe do realizacji w ciągu 1 roku, co spełnia wymagania dla projektu budżetu obywatelskiego.

2. Opis prac i informacje do realizacji:
Nawierzchnia jezdni ulicy S. Sempołowskiej jest silnie spękana, bo to jedynie cienka warstwa asfaltu położona na tłuczniu. Ok. 30 lat temu, po realizacji kanalizacji, nie wykonano na całym przekroju jezdni dodatkowego dywanika asfaltowego, która by ją wzmocnił. Ponadto grunt na trasie kolektora sanitarnego nie do końca został dobrze zagęszczony i jezdnia wielokrotnie tu osiadała, co wymagało często doraźnych napraw i przyśpieszało jej spękania.
Stan nawierzchni wymaga całkowitej wymiany (z ewentualnym dogęszczeniem podłoża po trasie kolektora sanitarnego). Wymiana nawierzchni musi być poprzedzona wymianą większości krawężników na ulicy (po kilkudziesięciu latach eksploatacji większość z nich jest zużyta i popękana) i ich nową regulacją (dostosowanie do wymaganych poziomów i spadków jezdni).
Na krótkim odcinku ulicy (w pobliżu jej wlotu do ul. Sławinkowskiej) spadek jest b. mały i są wykonane rynsztoki w jezdni. Przy realizacji nowej nawierzchni trzeba będzie przedłużyć istniejące odwodnienia (przewidzieć dodatkowe przykanaliki i kraty), odtworzyć rynsztoki lub lokalnie zmienić poziom nawierzchni.
jezdni i chodników. W zadaniu przewiduje się też wymianę zużytych płytek chodnikowych na chodnikach i wjazdach na kostkę betonową. W pasie drogi są też wjazdy do posesji oraz dojścia do furtek i wiat śmietnikowych. Szerokość starego chodnika wynosi obecnie razem z obrzeżem ok. 1,5 m od jezdni a od chodnika do granicy nieruchomości (przedłużenia podjazdów, dojścia do furtek i wiat śmietnikowych) dodatkowo ok. 0,7 m. Ze względu na wąskość jezdni i potrzebę zachowania przejezdności jezdni pojazdy często parkują 2 kołami na chodniku. Dlatego warto przewidzieć tu szerszy chodnik niż obecnie i  zastosowanie krawężników najazdowych.
Przy kilku posesjach (np. nr 1 i 3) chodniki są nie dawno przebudowane i nie wymagają wymiany.
W wypadku, gdyby koszty remontu ulicy przekroczyły 350 tys. zł, to należało by zrealizować cały zakres wymiany nawierzchni jezdni (poprzedzony wymianą większości krawężników) oraz część wymiany (lub regulacji) chodników, która zmieściłaby się w pozostałej kwocie.

Ogólnodostępność

Ulica gminna - ogólnodostępna.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Aktualizacja mapy sytuacyjnej (z niwelacją) oraz dokumentacja techniczno-kosztorysowa10 000 zł
2Wymiana części krawężników, wymiana nawierzchni, wymiana chodników (do wysokości pozostałej kwoty)340 000 zł
Łącznie: 350 000 zł

Opinia pozytywna