projekt nr D-3

D-3. Latarnie w dzielnicy Szerokie - oświetlenie ulicy Światowida


Lokalizacja

Projekt realizowany będzie w pasie drogowym ulicy Światowida na działce Gminy Lublin o numerze ewidencyjnym 14 - Obręb 33, Sławin Helenów, Arkusz 21.

Skrócony opis

W ramach projektu przewidziany jest montaż latarni ulicznych na nieurządzonych drogach dzielnicy Szerokie - ulicy Światowida wraz sięgaczami, który zostanie poprzedzony opracowaniem koncepcji drogowej ulicy Światowida. Realizacja projektu poprawi bezpieczeństwo mieszkańców wspomnianej ulicy, a dodatkowo stanowi uzupełnienie istniejącej i planowanej do realizacji infrastruktury drogowo-oświetleniowej w dzielnicy.

Opis projektu

W ramach projektu przewidziany jest montaż 7 latarni ulicznych na nieurządzonych drogach dzielnicy Szerokie - ulicy Światowida wraz sięgaczami, który zostanie poprzedzony opracowaniem koncepcji drogowej ulicy Światowida. Realizacja projektu poprawi bezpieczeństwo mieszkańców wspomnianej ulicy, a dodatkowo stanowi uzupełnienie istniejącej i planowanej do realizacji infrastruktury drogowo-oświetleniowej w dzielnicy.

Ogólnodostępność

Projekt będzie realizowany na terenach ogólnodostępnych w pasie drogowym ulicy Światowida.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Oświetlenie i opracowanie koncepcji drogowej ulicy Światowida77 800 zł

Ocena pozytywna - zmiana tytułu: Latarnie w dzielnicy Szerokie - oświetlenie ulicy Światowida