projekt nr D-39

D-39. Z Kryształowej wygodnie do Jantarowej


Lokalizacja

Działki  o nr 9/6, 10/4, 17/4, 65, 12/5, 13/7, 18/6 i 18/5  w obrębie Węglinek.

Skrócony opis

Projekt zakłada budowę oświetlonego ciągu pieszo-rowerowego i pieszego w Dzielnicy Węglin Południowy wraz z infrastrukturą oraz elementami małej architektury i zielenią.
Trakt będzie wiódł od ul. Kryształowej do Jantarowej. Projektowany ciąg w tym obszarze, umożliwi mieszkańcom bezpieczną komunikację wewnątrz osiedla. Ułatwi dotarcie do przystanków komunikacji miejskiej, szkoły i kościoła. Ciąg pieszy będzie szczególnie przydatny w dni robocze dla dzieci skracających drogę do SP58 oraz w niedzielę dla uczestników Mszy Świętej w Kościele p.w. Jana Kantego.

Opis projektu

Projekt zakłada budowę ciągu pieszo-rowerowego i pieszego w Dzielnicy Węglin Południowy wraz z oświetleniem, infrastrukturą, elementami małej architektury i zielenią.
Trakt rozpocznie bieg przy od ul. Kryształowej, a zakończy na Jantarowej.  Trakt pieszo-rowerowy będzie miał łączną szerokość ok. 3,5 m a trakt pieszy ok. 2,5m. Łączna długość ciągu pieszo-rowerowego to 130m, a ciągu pieszego 260m. Wzdłuż traktu zainstalowane zostaną lampy uliczne, kosze na śmiecie, co zapewni bezpieczeństwo i umożliwi dbanie o porządek użytkownikom traktu i mieszkańcom okolicznych bloków. Projektowany ciąg w tym obszarze, umożliwi mieszkańcom bezpieczną komunikację wewnątrz osiedla. Ułatwi dotarcie do przystanków komunikacji miejskiej, szkoły i kościoła. Ciąg pieszy będzie szczególnie przydatny w dni robocze dla dzieci skracających drogę do SP58 oraz w niedzielę dla uczestników Mszy Świętej w Kościele p.w. Jana Kantego.

Ogólnodostępność

Planowany ciąg będzie dostępny dla wszystkich, którzy będą chcieli z niego skorzystać, gdyż zostanie wybudowany na otwartym terenie. Nie będzie na nim schodów dlatego nawet osoby o szczególnych potrzebach, będą mogły z niego z łatwością skorzystać.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1koszty dokumentacji17 500 zł
2budowa traktu pieszo-rowerowego i rowerowego 332 500 zł
Łącznie: 350 000 zł

Ocena pozytywna z zastrzeżeniem – możliwa jest realizacja wyłącznie ciągu pieszo-rowerowego od ul. Kryształowej do ul. Jantarowej.