projekt nr D-38

D-38. Jasne Szerokie


Lokalizacja

Oświetlenie przejścia na przystanek autobusowy (pętla przy ul. Wojciechowskiej) - działki: nr 16, nr 1102, nr 43 (obręb 33, arkusz 21) przy ul. Wygon.
Oświetlenie do ul. Dąbrówki - działka nr 41 (obręb 33, arkusz 21).
Oświetlenie przejścia do boisk - działki: nr 1021, nr 1012, nr 25 (obręb 33, arkusz 21) przy ul. Biskupińskiej.

Skrócony opis

Oświetlenie ciągów pieszych w dzielnicy Szerokie. Projekt obejmuje wybudowanie oświetlenia trzech ciągów pieszych w dzielnicy Szerokie. Dzielnica ta pozbawiona jest podstawowej infrastruktury pozwalającej mieszkańcom odbywać podróże piesze i korzystać z przestrzeni miejskiej, w szczególności po zmroku. Planowane oświetlenie zapewni poczucie bezpieczeństwa osobistego dzieciom, kobietom i osobom starszym, a dodatkowo podwyższy walory estetyczne nowo wybudowanym ścieżkom dla pieszych oraz planowanym do zagospodarowania terenom zielonym.

Opis projektu

Dzielnica Szerokie jest położona w północno-zachodniej części miasta. Jej zabudowa to w większości domy jednorodzinne, które powstawały w ostatnich latach, dlatego też jest to dzielnica, która prężnie się rozwija. Pomimo postępującej rozbudowy domów mieszkalnych, jej infrastruktura jest słabo zagospodarowana i nie jest dopasowana do potrzeb mieszkańców. Ze względu na powyższą sytuację, narasta nagląca potrzeba dostarczenia niezbędnych elementów usprawniających funkcjonowanie dzielnicy i poprawiających jakość życia osób ją zamieszkujących, wśród których duży odsetek stanowią dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym.

Projekt obejmuje wybudowanie oświetlenia trzech ciągów pieszych w dzielnicy Szerokie. Pierwsze z oświetleń miałoby oświetlać ciąg pieszy łączący przystanek autobusowy Lipniak 02 (końcowy linii nr 39) oraz ul. Wygon. Jest to chodnik, który łączy się również z placem zabaw i terenami zielonymi. Drugie z oświetleń dotyczy ścieżki dla pieszych, która jest połączeniem ul. Dąbrówki oraz ul. Świętego Wojciecha. Jest ona często używana jako droga dojścia do przystanka autobusowego Lipniak 02. Trzecie oświetlenie ma na celu oświetlić ścieżki dochodzące do boiska sportowego mieszczącego się na działkach: nr 1014, nr 1015, nr 1016 (obręb 33, arkusz 21).

Proponowane w projekcie "Jasne Szerokie" wykonanie oświetlenia to niezbędny krok do zwiększenia bezpieczeństwa w dzielnicy. Ciągi piesze uwzględnione do oświetlenia są miejscami najczęściej użytkowanymi przez dzieci i młodzież oraz osoby starsze, które korzystają z infrastruktury publicznej i miejsc rekreacji (boisko sportowe i plac zabaw). Ze względu na powyższe, powinna zostać zwrócona uwaga na wykonanie w tych miejscach oświetlenia. Dzięki temu projektowi osoby korzystające z komunikacji miejskiej oraz miejsc wypoczynku i rekreacji nie bedą dłużej narażone na przemieszczanie się po dzielnicy w ciemności. Autor projektu uwzględnia również umieszczenie koszy na śmieci, elementu niezbędnego do utrzymania czystości w najbliższym otoczeniu.

Ogólnodostępność

Projekt dotyczy ogólnodostępnych terenów publicznych. Ograniczenia nie występują.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Wykonanie dokumentacji technicznej15 000 zł
2Wykonanie oświetlenia długości ok. 500 m250 000 zł
3Ustawienie koszy na śmieci wzdłuż ciągów pieszych (6 szt.) wraz z opróżnianiem7 200 zł
Łącznie: 272 200 zł

Ocena pozytywna