projekt nr O-19

O-19. I. Remont ulicy Kawaleryjskiej wraz z elementami zagospodarowania (II etap). II. Remont ulicy Perłowej wraz z elementami zagospodarowania.


Lokalizacja

- ul. Kawaleryjska - dz. nr 15/11 (obr.30, ark.2)
- ul. Perłowa - dz. nr 105/11, dz. nr. 53/3 (obr. 27, ark. 9)

Skrócony opis

1. Projekt dotyczy wykonania remontu ulicy Kawaleryjskiej wraz z elementami jej zagospodarowania. Remont obejmie powierzchnię asfaltową ulicy i parkingów z wymianą krawężników oraz wymianę chodników z płytek chodnikowych na kostkę brukową. Ulice, parkingi są w złym stanie technicznym.Liczne nierówności stwarzają duże zagrożenie dla ich użytkowników. Celem realizacji niniejszego projektu jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców zarówno w zakresie poruszania się po ciągach jezdnych i pieszych jak również prawidłowego parkowania pojazdów.
2.Projekt dotyczy wykonania remontu nawierzchni asfaltowej ul. Perłowej z przyległymi parkingami i chodnika. Ulica Perłowa przyległe parkingi, chodnik zostały wybudowane w 1990 r. są użytkowane od 30 lat i nie były przez ten czas remontowane.Obecny stan techniczny ulicy, parkingów, chodnika jest bardzo zły zagraża bezpieczeństwu ich użytkowników i wymaga pilnego remontu.

Opis projektu

1. Wykonanie remontu nawierzchni asfaltowej ulicy Kawaleryjskiej i nawierzchni parkingów z wymianą krawężników oraz wymianę nawierzchni chodników z płytek chodnikowych na kostkę brukową:
a) remont nawierzchni asfaltu ulicy o powierzchni ok. 1366 m2.
b) remont nawierzchni asfaltu w zatokach parkingowych przy ulicy Kawaleryjskiej ok. 384 m2.
c) wymiana nawierzchni chodników z płytek chodnikowych na kostkę brukową ok. 254 m2
d) remont chodnika z kostki brukowej ok. 2m2.

2. Wykonanie remontu nawierzchni asfaltowej ul. Perłowej i parkingów wraz z wymianą krawężników i regulacją studni oraz wymiany nawierzchni chodnika z płytek betonowych na kostkę brukową.
a) ulica Perłowa o pow. ok. 1700 m2
b) zatoki i parkingi o pow. ok. 1890m2
c) regulacja studni 14 szt.
d) remont chodnika, wymiany płytek betonowych na kostkę brukową o pow. ok. 90m2.

Ogólnodostępność

Mieszkańcy osiedla, jak również inni mieszkańcy m.Lublina.Obie części składowe projektu dotyczą ogólnodostępnych ulic miejskich wraz z przyległymi do nich zatok, parkingów, chodników.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Ulica Kawaleryjska - dokumentacja (Wymagana w przypadku projektów inwestycyjnych.Szacunkowy koszt dokumentacji to ok. 5% całości inwestycji)22 000 zł
2Remont nawierzchni asfaltowej z zatokami parkingowymi440 000 zł
3Remont chodników w pasie drogowym66 000 zł
4Ulica Perłowa - dokumentacja (Wymagana w przypadku projektów inwestycyjnych.Szacunkowy koszt dokumentacji to ok. 5% całości inwestycji)46 000 zł
5Remont nawierzchni asfaltowej ulicy425 000 zł
6Remont nawierzchni asfaltowej zatok i parkingów472 500 zł
7Remont chodnika22 500 zł
Łącznie: 1 494 000 zł

Ocena pozytywna