projekt nr D-2

D-2. Latarnie na os. Lipniak - dokończenie oświetlenia ulic T. Krwawicza i Lazurowej


Lokalizacja

Projekt realizowany będzie w pasie drogowym ulic Tadeusza Krwawicza i Lazurowej na działkach Gminy Lublin o następujących numerach ewidencyjnych:
686/1, 698/3, 685/7, 681/18, 676/13, 671/4, 668/23, 1309/10, 657/9, 652/5, 646/4, 645/3, 644/3, 643/2, 642/3, 655, 620/2, 642/5, 641/3, 641/6, 624/3, 640/1, 627/2, 628/2, 629/2, 630/2, 631/1, 632/1, 633/1, 634/2, 635/1, 636/1, 637/1, 124/10, 125/4, 639/5, 647/3, 647/1, 649/4 - Obręb 72, Konopnica II, arkusz 1.

Skrócony opis

Projekt ma na celu dokończenie oświetlenia ulic Tadeusza Krwawicza i Lazurowej na os. Lipniak w dzielnicy Węglin Północny. Zakres projektu obejmuje montaż latarni ulicznych w całym pasie drogowym ulicy Tadeusza Krwawicza od skrzyżowania z ulicą Feliksa Skubiszewskiego, jako kontynuacja odcinka wykonanego w ramach wcześniejszych edycji BO, a także na nieoświetlonym odcinku ulicy Lazurowej pomiędzy skrzyżowaniami tej ulicy z ulicami Tadeusza Krwawicza/Witolda Klepackiego oraz Stanisława Piątkowskiego.
Realizacja projektu wpłynie pozytywnie na standard życia i bezpieczeństwo mieszkańców osiedla Lipniak, którzy od wielu lat wyczekują realizacji docelowego układu drogowego na swoim osiedlu, a poniższy projekt stanowi spełnienie części tych oczekiwań. Oświetlenie wspomnianych ulic będzie również oddziaływało na mieszkańców ulic sąsiadujących tworząc dodatkowo bezpieczne miejsce całorocznych spacerów, czy też aktywności sportowych (jazdy na rowerze, joggingu).

Opis projektu

Projekt ma na celu dokończenie oświetlenia ulic Tadeusza Krwawicza i Lazurowej na os. Lipniak w dzielnicy Węglin Północny. Zakres projektu obejmuje montaż 30 latarni ulicznych w całym pasie drogowym ulicy Tadeusza Krwawicza od skrzyżowania z ulicą Feliksa Skubiszewskiego, jako kontynuacja odcinka wykonanego w ramach wcześniejszych edycji BO, a także na nieoświetlonym odcinku ulicy Lazurowej pomiędzy skrzyżowaniami tej ulicy z ulicami Tadeusza Krwawicza/Witolda Klepackiego oraz Stanisława Piątkowskiego.
Realizacja projektu wpłynie pozytywnie na standard życia i bezpieczeństwo mieszkańców osiedla Lipniak, którzy od wielu lat wyczekują realizacji docelowego układu drogowego na swoim osiedlu, a poniższy projekt stanowi spełnienie części tych oczekiwań. Oświetlenie wspomnianych ulic będzie również oddziaływało na mieszkańców ulic sąsiadujących tworząc dodatkowo bezpieczne miejsce całorocznych spacerów, czy też aktywności sportowych (jazdy na rowerze, joggingu).

Ogólnodostępność

Projekt będzie realizowany na terenach ogólnodostępnych w pasie drogowym ulic Tadeusza Krwawicza i Lazurowej.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Dokumentacja20 000 zł
2Montaż 30 latarni ulicznych330 000 zł
Łącznie: 350 000 zł

Ocena pozytywna