projekt nr D-27

D-27. Remont schodów na Szczytowej


Lokalizacja

Schody z Ronda Narodowych Sił Zbrojnych na ulicę Szczytową.

Skrócony opis

Osiedle Górki jest najbardziej niedoinwestowanym osiedlem w dzielnicy Czuby Południowe. Widać to choćby chodząc po Parku Jana Pawła II, widać to po stanie nawierzchni dróg, liczbie ławek, boisk, parków czy placów zabaw.

Zmieńmy to! Zacznijmy od  remontu schodów. Wizytówka ulicy Szczytowej, Wąwozowej i osiedla Górki. Kompleksowy remont zdewastowanych obecnie schodów prowadzących z Ronda Narodowych Sił Zbrojnych na ulicę Szczytową (wymiana nawierzchni, podjazdów, odnowienie ścian, wymiana poręczy). Lepsze dostosowanie schodów dla osób o ograniczonej mobilności, rodziców z wózkami dziecięcymi i rowerzystów.

Opis projektu

Szanując czas czytających, nie potrzebowałem aż tyle miejsca do opisania swojego pomysłu, wszystko zawiera się w opisie skróconym.

Ogólnodostępność

Projekt zakłada poprawienie dostępności ciągu pieszego, który stanowią schody, ponadto zakłada poprawę ich dostępności i warunków dla osób o ograniczonej mobilności, rodziców z wózkami dziecięcymi i rowerzystów.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Koszty dokumentacji10 000 zł
2Remont nawierzchni schodów, odnowienie ścian, wymiana poręczy, nowe podjazdy140 000 zł
Łącznie: 150 000 zł