projekt nr D-26

D-26. Filary na Filaretów - Lubelskie Wiszące Ogrody


Lokalizacja

Filary niedoszłej drugiej nitki wiaduktu ulicy Filaretów między rondem Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość a pętlą osiedle Widok. Szczegółowo zaznaczone na mapie.

Skrócony opis

Projekt ten był zgłoszony do Budżetu Obywatelskiego 2016 i wówczas niewiele głosów zabrakło do jego realizacji. Dziś, gdy Park Jana Pawła II jest już praktycznie skończony, najwyższy czas wreszcie zająć się i tym miejscem. Niech to będzie "wisienka na torcie" naszego parku i wizytówka całej dzielnicy Czuby Południowe!

Projekt zakłada zagospodarowanie filarów niedoszłej drugiej jezdni wiaduktu ul. Filaretów między rondem Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość a pętlą osiedle Widok. Przekształcenie miejsca grozy budowlanej i libacji alkoholowych w chlubę nie tylko dzielnicy, ale i całego miasta.

Powstanie „zielona brama” parku im. Jana Pawła II na wzór wiszących ogrodów – konstrukcje pokryte roślinami pnącymi, a na ich szczycie iluminowany napis „LUBLIN” – po jednej literze na każdej z sześciu filarów. Ponadto, na dwóch przeciwległych skrajach wąwozu, zbudowane zostałyby dwa tarasy widokowo-wypoczynkowe z ławkami, oświetleniem i doprowadzonymi chodnikami oraz nasadzoną zielenią.

Opis projektu

Projekt obejmuje:
1. Niezbędne prace porządkowe przy sześciu filarach i dwóch przyczółkach niedoszłego wiaduktu.
2. Pielęgnacja istniejących roślin pnących i w razie potrzeby nasadzenie dodatkowych, tak, aby każdy z sześciu filarów zmienił się w zieloną ostoję.
3. Ustawienie iluminowanych liter (o wysokości 2-3 m), po jednej na każdym z filarów, które razem utworzą napis „LUBLIN” czytany od strony północnej.
4. Zagospodarowanie dwóch przyczółków niedoszłego wiaduktu na przeciwległych skrajach wąwozu jako tarasów widokowo-wypoczynkowych poprzez wyrównanie i wyłożenie eleganckimi płytami chodnikowymi ich powierzchni.
5. Ustawienie ławek, koszy na śmieci i montaż niezbędnych barierek na każdym z dwóch utworzonych tarasów na przyczółkach.
6. Doprowadzenie do utworzonych tarasów chodników z nawierzchni wysokiej klasy.
7. Wykonanie nasadzeń drzew/krzewów przy obu tarasach.
8. Montaż nastrojowego oświetlenia na każdym z dwóch tarasów utworzonych na przyczółkach.

Wzorem w zakresie oświetlenia, iluminacji, jak i małej architektury (ławki, barierki) może być jedna z najlepszych tego typu realizacji na świecie - Park High Line w Nowym Jorku. Warto obejrzeć w internecie więcej zdjęć z tamtego miejsca. Autor niniejszego projektu był w Nowym Jorku i służy pomocą w zakresie doboru szczegółowych rozwiązań - tak, aby w Lublinie powstało miejsce interesujące, niesztampowe, eleganckie, zapadające w pamięć każdemu, kto je odwiedzi. A przede wszystkim - dobrze służące na co dzień mieszkańcom i wpisujące się w motyw przewodni Lublina, jako Miasta Inspiracji.

Krótko o historii wiaduktu na Czubach:
Ulica Filaretów, na odcinku od ronda Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość do pętli osiedle Widok, miała być dwujezdniową arterią dojazdową do Trasy Zielonej oraz planowanego dworca Lublin Zachodni. Ani dworzec (w jego pierwotnym miejscu i kształcie), ani Trasa Zielona nie powstały, z kolei ulica Filaretów na tym odcinku tylko w połowie została zrealizowana. Z dwóch jezdni zbudowano jedną, a z planów budowy drugiej nitki pozostało jedynie sześć konstrukcji wsporczych oraz dwa przyczółki na przeciwległych skrajach wąwozu. Konstrukcje te straszą mieszkańców Czubów Południowych i przyjezdnych od ponad ćwierć wieku. Dziś wspólnymi siłami można je zagospodarować, tak, aby przerodziły się w wizytówkę dzielnicy, a nawet całego miasta.

Ogólnodostępność

Lubelskie Wiszące Ogrody byłyby elementem Parku Jana Pawła II - miejsca ogólnodostępnego dla wszystkich mieszkańców i przyjezdnych. Warto zaznaczyć, że tarasy, z uwagi na znajdowanie się na poziomie osiedla, byłby łatwo dostępne dla osób o ograniczonej mobilności - w przeciwieństwie do pozostałej części Parku, do której trzeba zejść na dół wąwozu.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Niezbędne prace porządkowe przy sześciu filarach i dwóch przyczółkach niedoszłego wiaduktu (np. wywóz gruzu, uzupełnienie ubytków, zabezpieczenie)5 000 zł
2Pielęgnacja istniejących roślin pnących i w razie potrzeby nasadzenie dodatkowych10 000 zł
3Ustawienie iluminowanych liter (o wysokości 2-3 m), po jednej na każdym z filarów, które razem utworzą napis „LUBLIN” czytany od strony północnej100 000 zł
4Zagospodarowanie dwóch przyczółków niedoszłego wiaduktu na przeciwległych skrajach wąwozu jako tarasów widokowo-wypoczynkowych poprzez wyrównanie i wyłożenie eleganckimi płytami chodnikowymi ich powierzchni80 000 zł
5Ustawienie ławek, koszy na śmieci i montaż niezbędnych barierek na każdym z dwóch utworzonych tarasów na przyczółkach15 000 zł
6Doprowadzenie do utworzonych tarasów chodników z nawierzchni wysokiej klasy (ok. 200 m chodnika)90 000 zł
7Wykonanie nasadzeń drzew/krzewów przy obu tarasach2 500 zł
8Ustawienie niezbędnych latarni parkowych i oświetlenia na każdym z dwóch tarasów utworzonych na przyczółkach30 000 zł
9Koszty dokumentacji17 500 zł
Łącznie: 350 000 zł

Ocena pozytywna