projekt nr D-25

D-25. LSM - miejsca parkingowe, chodniki, siłownie, remont boiska.


Lokalizacja

Miejsca parkingowe: obręb nr 28, arkusza nr 8, działka nr 81,
Chodnik: obręb nr 21, arkusz nr 12, działka nr 89,
Siłowania i tyrolka na terenie Szkoły Podstawowej nr 29 im. Adama Mickiewicza: obręb nr 21, arkusza nr 9, działka nr 2 - okolice Orlika,
Siłowania na terenie XXX Liceum Ogólnokształcącego im. księdza Jana Twardowskiego: obręb nr 21, arkusza nr 9, działka nr 9/1 - okolice hali,
Boisko na terenie Szkoły Podstawowej nr 3 im. Juliusza Słowackiego: obręb nr 21, arkusza nr 5, działka nr 14/1.

Skrócony opis

Projekt zakłada wybudowanie nowych miejsc parkingowych, remont chodnika, budowę siłowni zewnętrznych oraz remont boiska. Dotyczy bezpośrednio osiedli LSM imienia: Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego, Henryka Sienkiewicza i osiedla Piastowskiego. Prace remontowe zostaną również wykonane w okolicy jednego z Domów Studenckich UMCS. Z uwagi na charakter inwestycji i lokalizacje poszczególnych zadań, oddziaływanie projektu będzie dotyczyło wszystkich osiedli LSM i całej dzielnicy Rury.    

Opis projektu

Poszczególne zadania projektu dotyczą:
1 - Miejsca parkingowe w okolicy bloków przy ulicy Pana Wołodyjowskiego 3 i 7 oraz Przedszkola nr 46, planowane rozbudowanie istniejącego parkingu przy przedszkolu o dodatkowe 4 miejsca wraz z miejscowym poszerzeniem drogi dojazdowej,
2 - Remont silnie wyeksploatowanego chodnika przy ul. Bolesława Chrobrego w okolicy Domu Studenckiego UMCS na odcinku między schodami terenowymi na wysokości wejścia do akademika,
3 - Wykonanie siłowni zewnętrznej wraz z tyrolką na terenie Szkoły Podstawowej nr 29 im. Adama Mickiewicza,
4 - Wykonanie siłowni zewnętrznej na terenie XXX Liceum Ogólnokształcącego im. księdza Jana Twardowskiego,
5 - Remont boiska do koszykówki na terenie Szkoły Podstawowej nr 3 im. Juliusza Słowackiego wraz z dofinansowaniem wykonania tablic z koszami.  
Wyposażenie siłownia wraz z ławką, koszem i regulaminem, zestaw 11 urządzeń w tym jedno dla niepełnosprawnych zgodnie z załącznikiem. Sprzęt zgodny z normą PN-EN 16630:2015-06 oraz posiadający stosowne certyfikaty, o parametrach i podzespołach nie gorszych niż podane w załączniku.
Tyrolka o długości 25 metrów, urządzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176-1:2017-12 i PN-EN 1176-4:2017-12.
Remont boiska w zakresie zgodnym z ofertą polegający na wymianie nawierzchni na sportową typu natrysk (dywanik SBR 10 mm,
natrysk 2,3 mm), malowaniu linii boiska, dofinansowaniu wymiany dwóch stojaków do koszykówki.

Ogólnodostępność

Zadania zostaną udostępnione zgodnie z pisemnymi deklaracjami poszczególnych placówek załączonymi do projektu.
Projekt zapewnia dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami. Siłownie będą posiadały urządzenia dla osób niepełnosprawnych, boisko jest tak usytuowane, że mogą do niego dojechać osoby niepełnosprawne, a naprawa nawierzchni umożliwi korzystanie z tego obiektu również osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Miejsca parkingowe + dokumentacja24 000 zł
2Remont chodnika 27 000 zł
3Siłownia wraz z tyrolką przy Szkole Podstawowej nr 29 + dokumentacja91 736,36 zł
4Siłownia przy 30 LO + dokumentacja80 542,86 zł
5Remont boiska przy Szkole Podstawlowej nr 3 wraz z dofinansowaniem tablic z koszami + dokumentacja126 720,78 zł
Łącznie: 350 000 zł