projekt nr O-13

O-13. Okolice szpitala im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Al. Kraśnicka 100 - nowe darmowe parkingi, remont chodnika i drogi oraz LSM - remonty chodników.


Lokalizacja

Działka: 60/5, Obręb 15 - Konstantynów, arkusz nr 2
Działka: 17/1, Obręb 21 - Osiedla LSM, arkusz nr 5
Działka: 7, Obręb 21 - Osiedla LSM, arkusz nr 9
Działka: 7, Obręb 21 - Osiedla LSM, arkusz nr 8

Skrócony opis

Koronawirus na kilka miesięcy wstrzymał planowe przyjęcia chorych do szpitali i przychodni specjalistycznych. Projekt zakłada poprawienie infrastruktury parkingowej w okolicy szpitala im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w celu zwiększenia przepustowości przyjmowanych pacjentów. Droga i chodniki w tej okolicy są silnie wyeksploatowane co utrudnia poruszanie się starszym i schorowanym osobom, projekt zakłada ich remont. Z racji silnego deficytu miejsc parkingowych ulica Konstantynów często jest zastawiana przez samochody dla których brakuje miejsca na okolicznych parkingach, dodatkowe około 34 miejsca powinny poprawić sytuację. Z nowych parkingów będą mogli również korzystać studenci KUL, którego obiekty znajdują się przy tej ulicy. Projekt zakłada również remont chodników na osiedlach LSM czyli dzielnicy Rury na jednych z głównych i najsilniej zużytych arterii pieszych. W okolicach planowanych do remontu chodników znajdują się między innymi Przedszkole nr 33 czy Szkoły Podstawowa nr 29.

Opis projektu

Zadanie inwestycyjne nr 1:
Dotyczy sąsiadującej ze szpitalem im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego przy Al. Kraśnicka 100 w Lublinie ulicy Konstantynów.
W ramach tego zadania utworzone mają zostać około 34 nowe miejsca parkingowe równoległe i prostopadłe. Miejsca równoległe mają powstać dzięki przesunięciu chodnika w kierunku ogrodzenia szpitala. Sytuacja taka sprawi, że samochody, które teraz zastawiają drogę będę mogły zaparkować nie tarasując przejazdu. Dodatkowo ma zostać wykonany nowy chodnik wzdłuż miejsc parkingowych równoległych. Zadanie to przewiduje także nową nawierzchnia asfaltową drogi oraz istniejącego parkingu wraz z wymianą krawężników.

Zadanie inwestycyjne nr 2:
Dotyczy remontu chodników na LSM - osiedla im. A. Mickiewicza i J. Słowackiego, chodzi o ulice Wilińską oraz Grażyny, które tworzą ze sobą spójną tkankę komunikacyjną pieszych. Celem zadania jest poprawa stanu chodników w celu ułatwienia korzystania z nich osobom starszym i niepełnosprawnym. Remontowi mają zostać poddane odcinki, które nie zostały wyremontowane od kilkudziesięciu lat. Projekt zakłada też połączenie dwóch parkingów przy ulicy Grażyny 4 w celu ułatwienia kierowcom parkowania oraz remont schodów terenowych przy budynku: Grażyny 19. Zadanie to przewiduje remont i miejscowe przewężenie istniejącego wyeksploatowanego chodnika do 2 metrów aby zostawić rezerwę pod połączenie ścieżek rowerowych.

Ogólnodostępność

Tereny są ogólnodostępne, a ich remont ułatwi osobom niepełnosprawnym poruszanie się po nich.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Utworzenie około 34 nowych miejsc parkingowych równoległych i prostopadłych przy szpitalu im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego. 170 000 zł
2Wykonanie nowego chodnika przy ul. Konstantynów bliżej ogrodzenia w sąsiedztwie planowanych równoległych miejsc parkingowych - około 220 mkw.55 000 zł
3Wykonanie nowej warstwy wiążącej i ścieralnej drogi oraz istniejącego parkingu przy ulicy Konstantynów - około 2 826 mkw. 325 000 zł
4Wymiana krawężników drogowych przy ulicy Konstantynów - około 450 mb.45 000 zł
5Remont chodników na osiedlu im. J. Słowackiego - ul. Wileńska - około 1227 mkw.270 000 zł
6Remont chodników na osiedlu im. A. Mickiewicza - ul. Wileńska - około 1325 mkw.292 500 zł
7Remont chodników na osiedlu im. A. Mickiewicza - ul. Grażyny - około 1458 mkw.320 900 zł
8Połączenie parkingów ul. Grażyny.3 100 zł
9Remont schodów terenowych przy ul. Grażyny - 3,5 mkw z palisadą i poręczami.7 000 zł
10Dokumentacja projektowa na parkingi i przesunięcie chodnika.11 500 zł
Łącznie: 1 500 000 zł

Ocena pozytywna, zmiana tytułu: Okolice szpitala im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Al. Kraśnicka 100 - nowe darmowe parkingi, remont chodnika i drogi oraz LSM - remonty chodników.