projekt nr D-24

D-24. Modernizacja boisk sportowych przy ul. Husarskiej


Lokalizacja

Osiedle "Błonie"
Obręb 30 arkusz 1 działka nr 10/2
Obręb 30  ark. 2 działka 44/3

Skrócony opis

MODERNIZACJA BOISK PRZY UL. HUSARSKIEJ POLEGAĆ BĘDZIE NA WYKONANIU NAWIERZCHNI POLIPROPYLENOWEJ TYPU COURTY NA DWÓCH BOISKACH;  JEDNO DO TENISA I SIATKÓWKI, DRUGIE DO GRY W PIŁKĘ I KOSZYKÓWKĘ ( OBR. 30 ARK. 1 DZIAŁKA NR 10/2)

Opis projektu

Modernizacja boisk przy ul. Husarskiej  polegać będzie na ułożeniu na istniejącej nawierzchni asfaltowej - nawierzchni polipropylenowej typu Courty, co poprawi bezpieczeństwo grających, jak i zniweluje nieprzyjemny zapach nagrzanego asfaltu.

Modernizacja boiska poprawi bezpieczeństwo uprawiającym sporty dzieciom, młodzieży i dorosłym. Atrakcyjne boiska przyciągną znacznie większą ilość chętnych do uprawiania sportów amatorsko.

Ogólnodostępność

Zlokalizowane na działce 10/2 boiska sportowe przy ul. Husarskiej należą do miasta Lublin i pozostają w zarządzie MOSiR. Korzystają z nich mieszkańcy osiedla Błonie i Łęgi, Węglina Południowego i dzielnicy Konstantynów.
Boiska przy ul. Herbowej znajdujące się na działce 44/3 należą do miasta Lublin i pozostają z zarządzie MOSiR i Wydziału Gospodarki Komunalnej. Korzystają z nich mieszkańcy osiedla Błonie i Łęgi, Węglina Południowego i dzielnicy Konstantynów.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1dokumentacja 10 000 zł
2modernizacja boiska98 400 zł
Łącznie: 108 400 zł

Ocena pozytywna w zakresie boiska przy ul. Husarskiej. Budowa miasteczka ruchu drogowego jest niemożliwa ze względu na toczące się postępowanie o zwrot nieruchomości.