projekt nr O-12

O-12. Aktywne Pokolenie


Lokalizacja

Miasto Lublin

Skrócony opis

Obserwując bardzo duże zainteresowanie i coroczną liczną mobilizację młodych mieszkańców miasta Lublin zgłaszam projekt Aktywne Pokolenie. Zakłada on realizację zajęć sportowo-rekreacyjnych w Lublinie przez okres przynajmniej 25 tygodni w minimum 7. dyscyplinach. Będą to regularne treningi - 2 razy w tygodniu po 1,5h w miesiącach luty-czerwiec i wrzesień-grudzień.
Pandemia koronawirusa (COVID-19) pokazała, że młodzież zamieszkująca miasto Lublin potrzebuje aktywności i domaga się organizacji dodatkowych bezpłatnych zajęć sportowo-rekreacyjnych. Projekt Aktywne Pokolenie wychodzi naprzeciw ich oczekiwaniom i będzie dobrą wizytówką dla miasta Lublin, który im to umożliwia i wspiera w rozwoju osobistym.

Opis projektu

Rozwój zrównoważony mieszkańców miasta Lublin jest bardzo ważny. Obserwując bardzo duże zainteresowanie i coroczną liczną mobilizację młodych mieszkańców miasta Lublin zgłaszam projekt Aktywne Pokolenie. Zakłada on realizację zajęć sportowo-rekreacyjnych w Lublinie przez okres przynajmniej 25 tygodni w minimum 7. dyscyplinach. Będą to regularne treningi - 2 razy w tygodniu po 1,5h w miesiącach luty-czerwiec i wrzesień-grudzień. Można przyjąć, że 1. jednostka zajęć to 45 minut - to łącznie zostanie zorganizowanych nie mniej niż 700 jednostek. Zajęcia zostaną skierowane do mieszkańców miasta Lublin uczących się lub studiujących w wieku od 10 do 26 lat. W ramach projektu będą odbywać się zajęcia w różnych dyscyplinach sportowych (np. fitness, siłownia, piłka nożna halowa, wspinaczka, ergometr, pływanie, squash). Projekt będzie realizowany na obiektach sportowych miasta Lublin udostępnianych przez MOSiR, uczelnie, szkoły czy komercyjnych właścicieli.

Pandemia koronawirusa (COVID-19) pokazała, że młodzież zamieszkująca miasto Lublin potrzebuje aktywności i domaga się organizacji dodatkowych bezpłatnych zajęć sportowo-rekreacyjnych. Projekt Aktywne Pokolenie wychodzi naprzeciw ich oczekiwaniom i będzie dobrą wizytówką dla miasta Lublin, który im to umożliwia i wspiera w rozwoju osobistym. Młodzi uczniowie i studenci będą mogli dbać o swoją kondycję fizyczną i psychiczną. Miasto Lublin inwestujące w sport i zachęcające ich do aktywności to doskonała wizytówka i promocja na tle całej Polski. Dzięki projektowi młodzi mieszkańcy miasta Lublin otrzymają bezpłatną możliwość korzystania z obiektów i uczestnictwa w zorganizowanych zajęciach sportowo-rekreacyjnych. To doskonała alternatywa spędzania czasu, dzięki której będą oni spotykać się oraz poznawać Lublin.

W ramach projektu zostanie przygotowana promocja obejmująca: przygotowanie strony internetowej z zapisami, zaprojektowanie i zakupienie materiałów promocyjnych (np. plakat, mała ścianka reklamowa). Do zajęć sportowo-rekreacyjnych zostaną zatrudnieni instruktorzy oraz osoby do pomocy przy ich organizacji. Zostaną pokryte koszty - wynajmu obiektów i sprzętu; zakup urządzeń i sprzętu, które będą niezbędne do realizacji zajęć sportowo-rekreacyjnych. Za całość wykonania zadania będzie odpowiadać koordynator oraz księgowa. Informacja o zajęciach sportowo-rekreacyjnych zostanie przesłana do szkół i uczelni na terenie Miasta Lublin.

Ogólnodostępność

Zajęcia zostaną skierowane do mieszkańców miasta Lublin uczących się lub studiujących w wieku od 10 do 26 lat. Projekt będzie realizowany na obiektach sportowych miasta Lublin udostępnianych przez MOSiR, uczelnie, szkoły czy komercyjnych właścicieli.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Promocja projektu23 700 zł
2Zatrudnienie Instruktorów45 500 zł
3Wynajem obiektów i urządzeń91 000 zł
4Zapewnienie koordynatora i obsługi technicznej35 000 zł
5Koszty pośrednie, księgowość4 800 zł
Łącznie: 200 000 zł

Ocena pozytywna