projekt nr D-1

D-1. Bezpieczna Ulica – budowa chodnika do przystanku MPK


Lokalizacja

Lokalizacja
Wzdłuż ul. Frańczaka Lalka od strony osiedla Nowy Felin. Lokalizacja na działkach nr: 1, 41, 21/4, 20/4, 19/1, 18/4, 17/5, 16/5, 11/1, 10/1, 9/1, 8/1, 7/1, 6/1, 5/1 (ark. 8, obręb 0011 - Dziesiąta Wieś), 1 (ark. 7, obręb 0011 - Dziesiąta Wieś)

Skrócony opis

Projekt zakłada budowa brakującego odcinka chodnika wzdłuż ul. Franczaka Lalka - komfort i bezpieczeństwo w drodze do przystanku MPK.

Opis projektu

Część 1
Pomimo dynamicznego rozwoju Osiedle Nowy Felin nie ma bezpośredniego i krótkiego połączenia z przystankiem MPK – brak chodnika od strony osiedla wzdłuż ul. Franczaka. Projekt zakłada budowę dwóch odcinków chodnika o łącznej długości ok. 480 m. Odcinek pierwszy (ok. 325 m) od skrzyżowania Doświadczalna / Franczaka do skrzyżowania Skalskiego / Franczaka i drugi odcinek (ok. 155 m) od skrzyżowania Skalskiego / Franczaka do  wysokości wjazdu na teren Inkubatora Przedsiębiorczości.

Chodnik umożliwi mieszkańcom osiedla bezpieczny i szybki dostęp do komunikacji miejskiej. Pozwoli także na bezpieczne dotarcie do budynku Inkubatora Przedsiębiorczości, gdzie świadczone są usługi publiczne (gabinety lekarskie, rehabilitacja, doradztwo i realizacja projektów m. in. dla osób bezrobotnych i niepełnosprawnych).

Dodatkowo projekt pozytywnie wpłynie na wygląd i dbałość o estetykę przestrzeni miejskiej, gdyż  zakłada również ustawienie przy nowym chodniku koszy na śmieci (w rejonie przejść dla pieszych przy Skalskiego i Doświadczalnej).

Realizacja tej części projektu usprawni przede wszystkim komunikację pieszą w rejonie skrzyżowania Franczaka Lalka – Doświadczalna. Obecnie funkcjonujące tu przejście dla pieszych przez Franczaka prowadzi „donikąd”, brak jest chodnika, czy choćby jakiegokolwiek utwardzonego traktu pieszego (od strony os. Nowy Felin). Budowa chodnika „ucywilizuje” sytuacje pieszych korzystających z tego przejścia.

Link do strony projektu Bezpieczna Ulica na FB: https://www.facebook.com/Projekt-Bezpieczna-Ulica-267417314000784/

Ogólnodostępność

Elementy powstałe w skutek realizacji projektu będą ogólnodostępne dla wszystkich mieszkańców, będą to tereny publiczne.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Dokumentacja projektowa 10 000 zł
2Budowa chodnika170 000 zł
Łącznie: 180 000 zł

Ocena pozytywna w zakresie budowy odcinka chodnika przy ul. Franczaka. Stworzenie miejsca dla mieszkańców jest niemożliwe ze ze względu na brak dostatecznej ilości miejsca.
Koszt 180 000 zł.