projekt nr D-19

D-19. Zielona Radzyńska i skwer przy ul. Lipińskiego


Lokalizacja

Skwer przy Ulicy Radzyńskiej
Działki:
nr 19 arkusz 3 obręb 5
nr 7/5 arkusz 3 obręb 5

Skrócony opis

Wniosek dotyczy stworzenia projektu budowlanego (do gotowej już koncepcji) oraz rewitalizacji zielenią terenów wzdłuż ul. Radzyńskiej, a także utworzenia zielonego skweru przy ul. Lipińskiego.
Projekt zakłada przede wszystkim różnorodne nasadzenia roślinne (krzewy, trawy, drzewa, rośliny ozdobne), zaplanowane usytuowanie miejsc do odpoczynku (ławki, podesty, meble, hamaki) oraz koszy na śmieci i psie odchody. Utworzenie przedeptów w miejscu istniejących ścieżek. Zweryfikowanie obecnego drzewostanu. Wskazana lokalizacja to teren miejski, który porastają drzewa, znajduje się tu stary fragment wybetonowanego placu ze zniszczonymi ławkami, pozostałościami po piaskownicy, zaniedbany trawnik. Przemyślane zagospodarowanie tego terenu zapobiegnie dewastacji zieleni. Realizacja projektu ma na celu stworzenie wspólnej, zielonej, nowoczesnej przestrzeni do odpoczynku dla mieszkańców osiedla. Doprowadzi ona do rewitalizacji zdegradowanego terenu.

Opis projektu

Wniosek dotyczy stworzenia projektu budowlanego (do gotowej już koncepcji) oraz rewitalizacji zielenią terenów wzdłuż ul. Radzyńskiej, a także utworzenia zielonego skweru przy ul. Lipińskiego.

W 2019 roku, w ramach Zielonego Budżetu, powstała - zlecona przez Biuro Miejskiego Architekta Zieleni, koncepcja zagospodarowania zielną skweru ulicy Radzyńskiej.Projekt powstał pod bezpośrednim nadzorem Biura MAZ. Został także skonsultowany na spotkaniu z mieszkańcami. Zgłoszone uwagi dotyczące np. ogrodzenia placu zabaw zostały uwzględnione w zaakceptowanej przez Biuro Miejskiego Architekta Zieleni koncepcji. Mieszkańcom projekt się bardzo podobał.

Powstała koncepcja zakłada przede wszystkim różnorodne nasadzenia roślinne (krzewy, trawy, drzewa, rośliny ozdobne), zaplanowane usytuowanie miejsc do odpoczynku (ławki, podesty, meble, hamaki) oraz koszy na śmieci i psie odchody. Utworzenie przedeptów w miejscu istniejących ścieżek. Zweryfikowanie obecnego drzewostanu. Wskazana lokalizacja to dwie działki miejskie, które obecnie porasta kilka drzew, znajduje się tu stary fragment wybetonowanego placu ze zniszczonymi ławkami, pozostałościami po piaskownicy, zaniedbany trawnik. Miejsce to jest zajeżdżane przez parkujących tu mieszkańców pobliskich wieżowców. Przemyślane zagospodarowanie tego terenu zapobiegnie nielegalnemu parkowaniu.
Trawnik stanowi dziki wybieg dla psów. Niestety pozostawione odchody zwierząt uniemożliwiają swobodne spacerowanie czy zabawę dzieciom.

W 2017/2018 roku powstał tu cieszący się ogromną popularnością ogrodzony plac zabaw dla starszych dzieci. Miejsce to tętni życiem przez większą część roku. To miejsce spotkań. Wokół brak jest jednak roślinności podkreślającej ciekawe ukształtowanie terenu czy dającej możliwość do swobodnego spędzenia wolnego czasu na powietrzu. Ochrony przed słońcem w okresie letnim. Dorośli obserwujący swoje dzieci, nie mają gdzie usiąść w przyjemnym otoczeniu

Po zagospodarowaniu roślinnością, teren będzie ciekawym punktem widokowym wąwozu ul. Radzyńskiej. W pobliżu znajduje się duża szkoła, warsztaty terapii zajęciowej, punkt przedszkolny, przedszkole. To teren położony w środku dużego osiedla.

Projekt jest istotny z punktu widzenia kontynuacji wydanych  środków, znaczenia obszarów zielonych w dzielnicach, możliwości korzystania z tego terenu przez mieszkańców (dzieci ale i osób starszych – sąsiedztwo szkoły, przedszkola). Funkcje uwzględnione w koncepcji dają przestrzenie wszystkim użytkownikom tego terenu. Działki sąsiadują także bezpośrednio z warsztatami terapii zajęciowej (prowadzonymi w pobliskim kościele). Uporządkowanie zieleni w tym miejscu, dodanie funkcji wypoczynkowych z pewnością będzie atrakcyjne dla uczestniczącej w terapiach młodzieży.

Ogólnodostępność

Koncepcja uwzględnia korzystanie ze skweru i jego udogodnień przez osoby starsze, dorosłych jak i dzieci. Teren jest otwarty, nieogrodzony. Ogólnodostępny. Daje możliwość użytkowania wszystkim chętnym.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1projekt budowalny (wykonanie dokumentacji projektowej) 25 000 zł
2realizacja325 000 zł
Łącznie: 350 000 zł

Ocena pozytywna z zastrzeżeniem - możliwy będzie do zrealizowania I etap (chodniki i meble). Rekomendowane jest połączenie z projektem D-53 Naturalistyczny wąwóz i skwer ze strefami rekreacji oraz wypoczynku przy ul. Radzyńskiej i Lipińskiego na Czechowie.