projekt nr D-15

D-15. Remont Parkingu przy ulicy Szmaragdowej


Lokalizacja

Działka nr 56/9, ark 3, obr. 27.

Skrócony opis

Remont nawierzchni asfaltowej parkingu przy ulicy Szmaragdowej.

Opis projektu

Projekt zakłada ułożenie nowej warstwy asfaltu wraz z obrzeżami na parkingu o pow. 975 m2. Wykonany remont ulicy Szmaragdowej nie obejmował powierzchni parkingów przyległych do ulicy.

Ogólnodostępność

Dostępność do parkingu będzie zapewniona jak dotychczas tj. dla wszystkich mieszkańców. nieruchomości przyległych do ulicy Szmaragdowej

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Dokumentacja17 000 zł
2Wymiana nawierzchni asfaltowej parkingu o pow. 975 m2330 000 zł
Łącznie: 347 000 zł

Ocena pozytywna.