projekt nr D-14

D-14. BUDOWA PARKINGU PRZY SKRZYŻOWANIU UL. PUŁAWSKIEJ – UL. ZUCHÓW W LUBLINIE


Lokalizacja

Lublin działka nr 1 obręb 26 arkusz 3 oraz działka nr 11 obręb 26 arkusz 4

Skrócony opis

Budowa około 40 miejsc  postojowych w tym newralgicznym miejscu rozwiązałaby liczne problemy logistyczne mieszkańców naszej dzielnicy, jak również osób dowożących dzieci do placówek oświatowych znajdujących się bezpośrednio przy skrzyżowaniu ulicy Zuchów oraz Puławskiej, takich jak Szkoła Podstawowa nr 21 im. Królowej Jadwigi, Przedszkole nr 10 w Lublinie, Żłobek nr 4 oraz Centrum Brytyjskie UMCS .

Opis projektu

Budowa parkingu u zbiegu ulic Zuchów i Puławskiej w Lublinie działka nr 1 obręb 26 arkusz 3 oraz działka nr 11 obręb 26 arkusz 4.zmniejszy permanentny brak miejsc, na których można zaparkować samochód. Spowoduje, że mieszkańcy oraz osoby odbierające dzieci pozostawią swoje pojazdy w miejscach dozwolonych, nie niszcząc trawników,  oraz niedawno wyremontowanego chodnika nie blokując płynności ruchu pieszego i samochodowego na ulicy Puławskiej.

Ogólnodostępność

Planowany parking byłby ogólnodostępny dla wszystkich mieszkańców Lublina zarówno dla mieszkańców Dzielnicy Wieniawa z pobliskich budynków jak również rodziców dowożących i odbierających dzieci z placówek światowych tj. żłobka, przedszkola, szkoły, Miejskiej biblioteki oraz Centrum Brytyjskiego.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Dokumentacja projektowa17 500 zł
2Wykonanie nawierzchni parkingu, wraz z rozbiórką istniejących ciągów komunikacyjnych na w/w skrzyżowaniu wraz z oznakowaniem 825m2247 500 zł
3Przebudowa istniejącego uzbrojenia podziemnego kolidującego z nowym parkingiem54 000 zł
4Przełożenie chodnika przy przedszkolu 175m27 000 zł
5Ustawienie latarni ulicznej szt 224 000 zł
Łącznie: 350 000 zł

Ocena pozytywna z zastrzeżeniem - ilość miejsc zostanie ustalona na etapie realizacji. Należy zwrócić uwagę na odpowiedni wymiar miejsc, w tym także dla osób z niepełnosprawnościami oraz zachowanie odpowiedniej szerokości dróg manewrowych.