projekt nr O-11

O-11. REMONT ULIC OSIEDLA BŁONIE I ULICY KONSTANTYNÓW


Lokalizacja

Obręb 30 ark 1, ul. Husarska działki: 14/1 i 26/3;  ul. Rycerska działka 16/7, Obręb 15 ark. 3 ul. Herbowa działka 47/3,   Obręb 15 arkusz 2 ul. Konstantynów działka 60/5 i 35

Skrócony opis

REMONT  - ULIC:  HUSARSKIEJ , HERBOWEJ ORAZ KONSTANTYNÓW. WYKONANIE TRZECH MIEJSC POSTOJOWYCH  PRZY OGRODZENIU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 42 I BUDOWA FRAGMENTU UL.RYCERSKIEJ OD ISTNIEJĄCEJ NAWIERZCHNI DO CIĄGU PIESZEGO, BIEGNĄCEGO PROSTOPADLE DO UL. RYCERSKIEJ.

Opis projektu

Remont ulic:
1.  Husarskiej polegać będzie na wymianie krawężników zarówno ulicy jak i parkingów, wykonanie nowego dywanika asfaltowego, remont zniszczonego chodnika po lewej stronie ulicy.poprzez ułożenie nowych płytek chodnikowych oraz wykonanie nowego chodnika z płytek chodnikowych w dalszej części ulicy wzdłuż ogrodzenia boisk aż do chodnika prowadzącego do Biedronki. ( obr. 30, ark.1 działka 14/1 i 26/3)
2. Remont ul. Herbowej na odcinku od zakrętu w prawo przed parkingiem w kierunku wieżowców  poprzez wymianę krawężników i wykonanie nowego dywanika asfaltowego. Obręb 15 ark. 3 działka 47/3
3. Remont ul. Konstantynów na odcinku od wjazdu do Szpitala Wojewódzkiego do bocznej bramy Szpitala, gdzie zaczyna się nawierzchnia z kostki brukowej. Remont będzie polegać na wykonaniu nowego chodnika wzdłuż ogrodzenia szpitala Wojewódzkiego. Jego przesunięcie umożliwi utworzenie miejsc postojowych tak bardzo tam potrzebnych. Wykonanie nowego dywanika asfaltowego. Wykonanie brakującego chodnika  od istniejącego chodnika na wysokości przejścia - do ul. Ułanów. (po stronie KUL) Obręb 15 ark. 2 działka  60/5 i 35
4. Budowa czterech miejsc postojowych wzdłuż ogrodzenia Szkoły Podstawowej nr 42. Wykonanie dywanika asfaltowego w zakończeniu ul. Rycerskiej , która obecnie jest wysypana destruktem. Ułatwi to dojazd do Szkoły. Obręb 30 ark. 2 działka 16/7

Ogólnodostępność

Proponowane do remontu  ulice są ulicami miejskim dostępnymi dla wszystkich mieszkańców tej dzielnicy, jak i całego miasta.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1dokumentacja - 5% wartości projektu71 429 zł
2Remont ul. Husarskiej wymiana krawężników i wykonanie nowego dywanika asfaltowego 1.465 m2 x 135,00 zł./m2197 775 zł
3Remont chodnika na ul. Husarskiej z wymianą obrzeży 314 m2 x 220 zł./m2 69 080 zł
4Budowa nowego chodnika wzdłuż ogrodzenia boisk sportowych w kierunku Biedronki 146 m2 x 250 zł./m236 500 zł
5Wykonanie dywanika asfaltowego w zakończeniu ulicy Rycerskiej 302 m2 x 135,00 zł./m240 770 zł
6Budowa miejsc postojowych przy Szkole Podstawowej nr 42 - 4 szt.200 000 zł
7Remont ul. Herbowej 1.456 m2 x 135,00 zł./m2 196 560 zł
8Remont ul. Konstantynów - wykonanie dywanika asfaltowego 1.825,23 m2 x 135 zł./m2 246 406 zł
9Remont ul. Konstantynów - wykonanie nowego chodnika 250,00 m2 x 250,00 zł./m2 = 62 500 zł
10Remont ul. Konstantynów - budowa 12 miejsc postojowych wzdłuż ulicy60 000 zł
Łącznie: 1 181 020 zł

Ocena pozytywna z zastrzeżeniem wykreślenia z zakresu projektu ulic Hetmańskiej i Szaserów, które zostaną objęte pracami deweloperskimi.