projekt nr D-13

D-13. Ciągi piesze na Szerokim - część III


Lokalizacja

1) Chodnik od ulicy Strumykowej do ulicy Wądolnej - działka nr 51 w obrębie nr 73
2) Chodnik od ulicy Nałęczowskiej do ulicy Lędzian - działki nr 50 i 49 w obrębie nr 73

Skrócony opis

Celem projektu jest budowa dwóch poniższych chodników na Szerokim, które usprawnią komunikację pieszą w dzielnicy.
1) Chodnik od ulicy Strumykowej (na przedłużeniu ulicy Morawian) wraz z oświetleniem do ulicy Wądolnej
2) Chodnik od ulicy Nałęczowskiej (początek przy przystanku MPK) do ulicy Lędzian

Opis projektu

Budowa kolejnych ciągów pieszych na Szerokim pozwoli na sprawniejsze przemieszczanie się mieszkańców w obrębie dzielnicy
1) Chodnik od ulicy Strumykowej do ulicy Wądolnej - ulica Wądolna to ulubione miejsce spacerów mieszkańców w pobliżu przepływającej rzeki Czechówki. Wybudowanie zejścia z ulicy Strumykowej pozwoli na sprawniejsze przedostanie się do tego miejsca mieszkańcom ulic Strumykowej, Morawian oraz Opolan.
2) Chodnik od ulicy Nałęczowskiej do ulicy Lędzian - umiejscowienie początku chodnika nieopodal przystanku MPK pozwoli na szybsze dotarcie w głąb osiedla wysiadającym pasażerom komunikacji miejskiej. W przyszłości, po wybudowaniu gmachu szkoły przy ulicy Lędzian będzie bezpiecznym przejściem od przystanku do placówki oświatowej

Ogólnodostępność

Chodniki będą dostępne dla wszystkich mieszkańców Lublina

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Chodnik od ulicy Strumykowej do ulicy Wądolnej wraz z osietleniem na wysokości ulicy Strumykowej (304 m2)139 500 zł
2Chodnik od ulicy Nałęczowskiej do ulicy Lędzian (771 m2)192 750 zł
3Dokumentacja17 750 zł
Łącznie: 350 000 zł

Ocena pozytywna z zastrzeżeniem zmiany zakresu na:
- chodnik od ulicy Strumykowej (na przedłużeniu ulicy Morawian) j do ulicy Wądolnej),
- chodnik od ulicy Nałęczowskiej (początek przy przystanku MPK) do ulicy Lędzian