projekt nr O-1

O-1. AKTYWNY LUBLIN


Lokalizacja

Zajęcia będą odbywały się na obiektach sportowych na terenie Gminy Lublin.

Skrócony opis

Projekt Aktywny Lublin będzie kontynuacją i rozwinięciem ubiegłorocznego zadania o tej samej nazwie. Będzie skierowany do mieszkańców Lublina, którzy zechcą uczestniczyć w zajęciach sportowych. Zajęcia w ramach projektu będą odbywały się od lutego do listopada 2021 roku. Zaplanowane jest zorganizowanie minimum 800 jednostek treningowych, po 45 minut każda.
Przewidziane dyscypliny będą skierowane do osób w różnym wieku, począwszy od zajęć realizowanych z myślą o najmłodszych mieszkańcach naszego miasta, przez zajęcia zumby, fitnessu, treningu funkcjonalnego, aqua aerobiku dla osób dorosłych, do gimnastyki dla osób starszych.

Opis projektu

Realizacja projektu Aktywny Lublin zakłada zorganizowanie zajęć sportowych w okresie 01.02 - 30.11.2021 r. W ramach projektu planowane są zajęcia dla mieszkańców Miasta Lublin w następujących grupach wiekowych:
• dzieci
• młodzież
• dorośli
• seniorzy

Szeroka oferta zajęć, które znajdą się w ofercie znajdą swoje zainteresowanie w poszczególnych grupach społecznych Miasta Lublin, zależy nam również na różnorodności zajęć. Warto podkreślić, że organizacja projektu Aktywny Lublin zajęcia sportowo-rekreacyjne zamierzamy realizować w różnych dzielnicach Lublina - w takich jak Tatary, Dziesiąta, Wieniawa, Rury, Za Cukrownią, Czechów Południowy, Czechów Północny, Czuby Północne, Bronowice. Mimo organizacji zajęć na ograniczonej ilości dzielnic uczestniczyć mogą w nich mieszkańcy Lublina bez względu na adres zamieszkania, co realizuje założenia projektu jest to, że jest on ogólnomiejski.

Planowana oferta zajęć w ramach projektu Aktywny Lublin będzie zawierała różne formy aktywności sportowo-rekreacyjne (indywidualne i zespołowe) - m.in. zajęcia rekreacyjne i ogólnorozwojowe dla dzieci, biegi, fitness, fight lady (boks/samoobrona dla kobiet), trening funkcjonalny, aqua aerobic, szachy, latino mama (nauka chustonoszenia i zajęcia taneczno-sportowe dla kobiet w ciąży bez przeciwwskazań lekarskich oraz mam lub ojców z najmniejszymi dziećmi w nosidłach lub chustach) oraz gimnastyka dla seniora.
W ramach projektu przeprowadzimy min. 800 jednostek zajęć (45 minut każda).

Zajęcia będą odbywały się w miejscach takich jak tereny oraz obiekty sportowe na terenie Miasta Lublin. Zajęcie w głównej mierze będą odbywały się na obiektach miejskich (np. szkoły, obiekty komunalne). Ponadto na potrzeby wybranych zajęć mogą zostać wykorzystane zostaną obiekty prywatnych podmiotów.
W celu prawidłowej realizacji projektu zostanie zapewniona kadra instruktorska lub trenerska posiadająca niezbędne uprawnienia do prowadzenia zajęć w każdej z wymienionych i planowanych powyżej zajęć. Uczestnicy projekty będą mogli skorzystać z cyklów zaplanowanych i rozpisanych planów treningowych, dostosowanych do ich umiejętności i możliwości.
Realizując zadanie zapewniona zostanie obsługa techniczna oraz obsługa całego zadania zapewniająca rzetelną realizację projektu.

Ogólnodostępność

Dbając o ogólnodostępność zajęć każdy z zainteresowanych uczestników będzie mógł dokonać zapisu za pośrednictwem przygotowanego portalu internetowego lub u bezpośrednio u instruktora przed rozpoczęciem zajęć (w przypadku niewykorzystanego limitu miejsc). Zajęcia prowadzone będą w obiektach przystosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Wynagrodzenie instruktorów i trenerów, koordynatora oraz obsługi technicznej 105 100 zł
2Wynajem obiektów55 000 zł
3Koszty związane z promocją, zakupem sprzętu i materiałów oraz obsługą administracyjną i księgową39 900 zł
Łącznie: 200 000 zł

Ocena pozytywna