projekt nr O-9

O-9. Remont chodników (Lubartowska, Niecała)


Lokalizacja

Lubartowska
Nr działki
    1
Arkusz mapy
    1
Nr obrębu
    34
Obręb
    Stare Miasto
Powierzchnia (m2)
    2 873
Rodzaje użytków
    dr
Grupa rejestrowa
    1
Niecała
Nr działki
    26
Arkusz mapy
    2
Nr obrębu
    36
Obręb
    Śródmieście
Powierzchnia (m2)
    4 166
Rodzaje użytków
    dr
Grupa rejestrowa
    4.1

Skrócony opis

Projekt zakłada remont chodnika przy ulicy Niecałej wraz z wymianą oświetlania oraz montażem infrastruktury uniemożliwiającej parkowanie na chodnikach i remont chodnika przy ulicy Lubartowskiej na odcinku od ul.Kowalskiej do Al.Solidarności.

Opis projektu

Obustronny remont chodnika przy ulicy Niecałej oraz na odcinku Lubartowskiej (od Kowalskiej do Solidarności)
Wymiana oświetlenia przy ulicznego na ulicy Niecałej (nowe słupy oświetleniowe powinny zostać dopasowane do zabytkowego charakteru ulicy)
Montaż infrastruktury uniemożliwiającej parkowanie na chodnikach po nieparzystej stronie ulicy (Niecała)

Ogólnodostępność

Ogólnodostępne infrastruktura. Po remoncie chodników zlikwidowane zostaną bariery utrudniające poruszanie się osobom niepełnosprawnych oraz starszym

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Remont chodnika Lubartowska300 000 zł
2Remont chodnika Niecała450 000 zł
3Wymiana oświetlenia (Niecała)140 000 zł
4Montaż infrastruktury uniemożliwiającej parkowanie na chodniku (Niecała)40 000 zł
5Koszt dokumentacji46 000 zł
Łącznie: 976 000 zł

Ocena negatywna.
Trwają spory aby ustawić słupy w chodnikach i odpiąć trakcję trolejbusową od kamienic co może wiązać się z rozbiórką chodników dla kabli oświetleniowych.
Ul Niecała- ma prowadzić dwóch deweloperów budowę budynków i w ich zakresie będzie remont ulicy.