projekt nr D-102

D-102. Remont chodnika na ul. Polskiego Czerwonego Krzyża (PCK) w Lublinie


Lokalizacja

załącznik 5 dołączony do formularza

Skrócony opis

Ulica Polskiego Czerwonego Krzyża (przy cmentarzu ul.Unicka) pozostała jako ostatnia w osiedlu, której chodnik wykonany z jednej strony ulicy!!!Na początku lat 70 ubiegłego wieku, nie był remontowany. Przy ulicy znajduje się przedszkole integracyjne.W roku 2018 i 2019 mieszkańcy składali do Prezydenta Miasta Lublin, petycje z prośbą o remont chodnika. Remont chodnika nie został zrealizowany z uwagi na ograniczone środki finansowe.Tym razem mieszkańcy liczą na realizację tak małego a istotnego dla społeczności lokalnej projektu.

Opis projektu

Opis w załączniku 1 dołączonym do formularza (petycja z dnia 07 kwietnia 2018 r.)

Ogólnodostępność

Trakt komunikacyjny (pieszy) do cmentarza ul.Unicka. Ogólnodostępność dla mieszkańców oraz mieszkańców osiedla "Wiktoryn". Skrót z wykorzystaniem przejścia dla pieszych przy ul. Budrysów do Alei gen. Władysława Andersa.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Dokumentacja (Wymagana w przypadku projektów inwestycyjnych.Szacunkowy koszt dokumentacji to ok. 5% całości inwestycji)44 000 zł

Ocena pozytywna