projekt nr O-26

O-26. Zwiększenie dostępności przystanku kolejowego Lublin Zachodni przez przedłużenie ul. Granitowej


Lokalizacja

Działki należące do Gminy Lublin: 73/85, 42/9, 73/53, 112/1

Skrócony opis

Projekt zakłada przedłużenie ulicy Granitowej i połączenie jej z drogą zapewniającą dojście do przystanku PKP Lublin Zachodni na wysokości ulicy Węglinek. Obecnie pasażerowie chcący skorzystać z nowo powstałego przystanku kolejowego, wysiadając na pętli autobusowej przy ul. Granitowej, są zmuszeni do przechodzenia przez utrudniające poruszanie się nieużytki aż do ul. Węglinek, do której dochodzi specjalnie wybudowana przez PKP droga. Brakujący odcinek pomiędzy ul. Granitową a drogą PKP (ul. Węglinek) to zaledwie ok. 150 metrów. Na końcu ul. Granitowej znajduje się pętla autobusowa, przez co proponowany odcinek drogi stanowi najlepsze miejsce do skomunikowania przystanku Lublin Zachodni z dzielnicami Czuby i Węglin oraz z całym miastem.

Opis projektu

Projekt polega na inwestycji infrastrukturalnej i zakłada przedłużenie ul. Granitowej poprzez działki należące do gminy Lublin: 73/85, 42/9, 73/53, 112/1 oraz połączenie ulicy z drogą wybudowaną przez PKP na wysokości ul. Węglinek, w celu zwiększenia dostępności przystanku kolejowego Lublin Zachodni. Proponowany odcinek miałby ok. 150 m długości.

Droga wybudowana przez PKP prowadząca do przystanku kończy się na wysokości prywatnej działki nr 73/54 przy ul. Węglinek, w związku z tym proponowany odcinek powinien być poprowadzony przez gminną działkę nr 112/1, omijając działkę prywatną. Połączenie ulic należałoby wykonać jako ulica dwujezdniowa o 2 pasach ruchu z ewentualną likwidacją kolizji uzbrojenia podziemnego oraz oświetleniem ulicznym.

Ul. Granitowa przebiega na ulicy dwóch dzielnic, w związku z tym inwestycja byłaby realizowana na terenie Węglina Południowego i Czubów Południowych.

Obecnie największy ruch z i do przystanku kolejowego Lublin Zachodni odbywa się na wskazanym brakującym odcinku pomiędzy pętlą autobusową na końcu ul. granitowej a ul. Węglinek, do której dochodzi droga wybudowana przez PKP. Wskazany ok. 150 metrowy odcinek jest obecnie niezagospodarowany, brakuje utwardzonej drogi, przez co znajdujące się tam ścieżki wielokrotnie stają się niemożliwe do pokonania, ze względu na warunki pogodowe (deszcz, mróz, śnieg).

Połączenie już istniejące drogi zbudowanej przez PKP z ul. Granitową, na której znajduje się pętla autobusowa jest najlepszym możliwym rozwiązaniem skomunikowania przystanku z dzielnicami Węglin i Czuby oraz z całym miastem.

Całość projektu zamknęłaby się w kwocie ok. 1 mln zł.

Ogólnodostępność

Proponowany odcinek jest przedłużeniem publicznej drogi, na której obecnie odbywa się zwyczajny ruch. Po ukończeniu projektu z całości ul. Granitowej dochodzącej do drogi prowadzącej na przystanek kolejowy będą w największym stopniu korzystali pasażerowie transportu kolejowego.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Dokumentacja (Wymagdana w przypadku projektów inwestycyjnych. Szacunkowy koszt dokumentacji to ok. 5% całości inwestycji)50 000 zł
2Budowa dwujezdniowego odcinka drogi o 2 pasach ruchu z ewentualną likwidacją kolizji uzbrojenia podziemnego oraz oświetleniem ulicznym1 000 000 zł
Łącznie: 1 050 000 zł

Ocena negatywna - proponowany przebieg jest niezgodny z planem zagospodarowania przestrzennego.
W tym momencie trwa postępowanie wyboru wykonawcy na budowę dojścia pieszego do Dworca Zachodniego.