projekt nr D-100

D-100. Odwodnienie ulicy Dzierżawnej poprzez wybudowanie igłofiltrów (studni i pomp osuszających)


Lokalizacja

Na terenie ulicy Dzierżawnej znajduje się wiele pustych działek miejskich, na których można zainstalować urządzenia do obniżenia poziomu wód gruntowych.

Skrócony opis

Mieszkańcy ulicy Dzierżawnej od wielu lat czekają na wykonanie odwodnienia na ich dzielnicy. Sytuacja jest szczególnie dramatyczna po intensywnych opadach gdzie ze względu na brak ujścia wody deszczowej zalewane są posesje mieszkańców. Budowa studni głębinowych z pompami  lub igłofiltrów w znaczący sposób obniżyłaby poziom wód gruntowych na tym terenie.  

Opis projektu

Projekt należałoby dostosować do planów budowy Lubelskiego Lipca 80 oraz nowego stadionu żużlowego.
W związku z budową wskazanej ulicy będą budowane nowe przyłącza i odwodnienia nowej drogi. Istnieje możliwość dostosowania mojego projektu do nowo budowanych obiektów i wybudowania mieszkańcom studni głębinowych lub igłofiltrów – obniżających poziom wód gruntowych.

Od wielu lat mieszkańcy ulicy Dzierżawnej borykają się z wodą opadową, która zalewa ich posesje – woda opadowa nie ma gdzie spływać ze względu na brak kanalizacji deszczowej, przez co zalewane są posesje mieszkańców. Odpowiednie zagospodarowanie wody deszczowej pozwoliło by obniżyć poziom wód gruntowych  a jednocześnie byłoby zgodne z obecnymi trendami eko- zatrzymaną wodę mieszkańcy mogą spożytkować np.do podlewania ogrodów.

W ramach nowych technologii istnieje również możliwość zaprojektowania odpowiedniego drenażu, studni chłonnych czy innych urządzeń osuszających grunt typu igłofiltry i „przerzucenie” wody do kanalizacji miejskiej powstałej przy budowie Lubelskiego Lipca a także do istniejących rowów melioracyjnych, gdyby inne rozwiązania typu „złap deszczówkę” nie zdałyby w tej sytuacji egzaminu.
Zaznaczyć należy, że nawet w obecnej sytuacji (bez konieczności łączenia projektu z budową Lubelskiego Lipca czy stadionu)  można  wybudować na Dzierżawnej studnie chłonne i instalacje osuszające teren, obniżające poziom wód gruntowych.  
W przypadku konieczności znacznego obniżenia poziomu wody, mogą zostać zastosowane instalacje w układzie wielopiętrowym – w ten sposób poziom wody może zostać obniżony nawet o kilkadziesiąt metrów.
Można w ten sposób zagospodarować nieużytki miejskie, na których powstają dzikie wysypiska śmieci.
Wykonanie kanalizacji deszczowej na terenie ulicy Dzierżawnej zapewne jest dużym przedsięwzięciem logistycznym i bardzo drogim natomiast wykonanie studni czy igłofiltrów nie jest zbyt kosztowne a być może w znaczący sposób rozwiązało by to problem zalewania posesji mieszkańców i obniżyło poziom wód gruntowych.

Ogólnodostępność

Urządzenia należałoby zamontować na działkach miejskich, które są niezagospodarowane na terenie ulicy Dzierżawnej.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Wykonanie instalacji filtrującej, studni wraz z pompą oraz zagospodarowanie terenu pod ten cel z zabezpieczeniem 6 szt - cena jednostkowa 30.000 zł 180 000 zł