projekt nr D-99

D-99. Remont chodników


Lokalizacja

Ulica Kosmonautów i ulica Ignacego Krasickiego.

Skrócony opis

Remont wraz z wymianą krawężników chodnika na ulicach Kosmonautów oraz Ignacego Krasickiego w dzielnicy Kośminek w celu poprawy bezpieczeństwa pieszych.

Opis projektu

Projekt zakłada remont chodników, co zapewni poprawę bezpieczeństwa pieszych na ulicach: Kosmonautów, Ignacego Krasickiego. Wymianę zdewastowanych popękanych płytek chodnikowych na kostkę brukową oraz wymiana krawężników.

Ogólnodostępność

Dzieci - dojście do szkoły
Młodzież - dojście do szkoły
Osoby niepełnosprawne przy ul. Kosmonautów jest DPS.
Dorośli oraz seniorzy.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Dokumentacja (Wymagana w przypadku projektów inwestycyjnych.Szacunkowy koszt dokumentacji to ok. 5% całości inwestycji)16 500 zł
2Remont chodnika przy ul. Kosmonautów132 000 zł
3Remont chodnika przy ul. Ignacego Krasickiego198 000 zł
Łącznie: 346 500 zł

Ocena pozytywna