projekt nr O-7

O-7. Samodzielny SENIOR


Lokalizacja

Crossfit Lublin Krochmalna 4

Skrócony opis

Poprawa jakości życia osób w wieku powyżej 60 lat poprzez zwiększenie aktywności fizycznej. Poprawa samodzielności w codzienny funkcjonowaniu poprzez treningi CrossFitu oraz współdziałania w grupie.

Opis projektu

Projekt jest przeznaczony dla osób w wieku powyżej 60 lat

Główny cel projekty to: Poprawa jakości życia osób w wieku powyżej 60 lat poprzez zwiększenie aktywności fizycznej. Poprawa samodzielności w codzienny funkcjonowaniu poprzez treningi CrossFitu oraz współdziałania w grupie.

CrossFit to forma aktywności fizycznej, która łączy w sobie ćwiczenia ogólnorozwojowe angażujące wszystkie partie ciała mające odwzorowanie w codziennym życiu człowieka. Dzięki temu w krótkim czasie można poprawić ogólną kondycję i wzmocnić ciało. Składowe CrossFitu zawierają w sobie ćwiczenia cardio np.: marsz, nordic walking, bieg, jazda na rowerze, itp. Kolejnym elementem są ćwiczenia z własną masą ciała np. przysiady, pompki, wykroki. Ćwiczenia z obciążeniem imitującym np. torby na zakupy a tym samym zapewniającym możliwość zwiększenia samodzielności w życiu codzienny poprzez wyćwiczenie poprawnych wzorców ruchowych, zwiększenie zakresu ruchliwości kończyn w stawach oraz wzmocnienie mięśni.

Kadra trenerska powinna legitymować się przygotowaniem merytorycznym do zajęć z osobami w starszym wieku,

Wyposażenie powinno zapewnić prowadzenie zajęć cardio oraz z ciężarami.

Sala powinna posiadać szatnie  męska i damska, toaletę i prysznice.

Zajęcia powinny  trwać 45 min dwa razy w tygodniu od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych  lub porannych..

Ogólnodostępność

Dostępność poprzez zapisy na stronie www, e-mailem, telefonicznie.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Zajęcia dla seniorów 45 min 2 razy w tygodniu w grupach 12 osobowych koszt zajęć 1 x 45min 75 zł. Czas trwania projektu 1 rok.7 500 zł

Ocena pozytywna