projekt nr D-96

D-96. Budowa miejsc parkingowych przy ROD Lemszczyzna ul.Bursaki 2


Lokalizacja

Nr działki - 92
Arkusz mapy -10
Nr obrębu 18
Obręb - Lemszczyzna
Powierzchnia (m2) - 2 995
Rodzaje użytków - dr
Grupa rejestrowa - 4

Skrócony opis

Budowa miejsc parkingowych przy ROD Lemszczyzna ul. Bursaki 2, umożliwiająca łatwiejszy dostęp do terenów działkowych.

Opis projektu

Projekt zakłada wybudowanie 4 miejsc parkingowych przy ROD "Lemszczyzna". ul. Bursaki 2, co umożliwi łatwiejszy dostęp do terenów działkowych dla zrzeszonych działkowców.

Ogólnodostępność

Parking będzie dostępny dla wszystkich Działkowców zrzeszonych w ROD "Lemszczyzna" oraz ich Rodzin. Działkowcy pochodzą z różnych dzielnic Lublina.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Wykonanie miejsc parkingowych20 000 zł