projekt nr D-92

D-92. NASZA KALINOWSZCZYZNA


Lokalizacja

Ulica Krzemieniecka – działki nr 23/1, 26/2, 26/8, 31/2, 29/1, 31/7, 31/4, 3/2

Skrócony opis

Projekt przewiduje:
wykonanie miejsc postojowych przy ul.Krzemienieckiej Lublinie.
Inicjatorem projektu są członkowie Rady Dzielnicy Kalinowszczyzna.

Opis projektu

Projekt obejmuje:

Częściową realizację czekającego na środki finansowe zadania: „Projekt przebudowy ul. Krzemienieckiej w Lublinie wraz z infrastrukturą techniczną”. tj.:wykonanie 35 miejsc postojowych wzdłuż ulicy Krzemienieckiej,


Ogólnodostępność

Ulica Krzemieniecka jest ogólnodostępna dla kierowców z całego Lublina. Stanowi ważny element komunikacyjny o dużym natężeniu ruchu. Łączy ulicę Kalinowszczyzna (od strony dzielnicy Tatary) z ulicą Walecznych (od strony dzielnicy Ponikwoda). Z ulicy korzystają kierowcy samochodów oraz rowerzyści.
Nowo wybudowane miejsca postojowe będą dostępne nie tylko dla mieszkańców dzielnicy Kalinowszczyzna,  ale także dla właścicieli pojazdów z innych dzielnic, szczególnie dojeżdżających do Szkoły Podstawowej nr 23, Zespołu Szkół Odzieżowo-Włókienniczych, Przedszkola nr 13, Żłobka nr 2 oraz odwiedzających wąwóz na Kalinie.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Wykonanie miejsc postojowych – 35 szt160 000 zł

Ocena pozytywna wyłącznie w zakresie wykonania miejsc postojowych przy ul. Krzemienieckiej. Wobec pozostałych działek toczy się postępowanie dotyczące stwierdzenia nieważności orzeczenia o wywłaszczeniu nieruchomości.