projekt nr O-52

O-52. Youth akcelerator


Lokalizacja

Miejsce 1: Budynek Astoria
Miejsce 2: XXX Licem Ogólnokształcące

Skrócony opis

Chcemy, żeby w Lublinie powstała przestrzeń dla młodych - miejsce, w którym będziemy czuć się dobrze, będziemy realizować swoje pasje, ale również otrzymywać potrzebne wsparcie zarówno w rozwoju jak i w sytuacjach problematycznych, kiedy potrzebujemy pomocy specjalistów. "Youth akcelerator" to jeden projekt, ale 4 różnie zaprojektowane przestrzenie, ponieważ my młodzi mamy różne potrzeby oraz tysiące pomysłów do zrealizowania. Zlokalizowany w centrum miasta, a od dłuższego czasu nieużywany budynek dawnej "Astorii" chcielibyśmy dostosować do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (m.in. winda, oznakowania braile'a) i stworzyć tam: Centrum Młodzieżowe (z kompleksowymi informacjami dotyczącymi edukacji, pracy, wolontariatu oraz coworkingiem), Centrum Pomocy Dzieciom (we współpracy z Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę) oraz Przestrzeń Kreatywną (dla rozwoju talentów artystycznych i medialnych). W XXX LO chcemy stworzyć Youth Makerspace - czyli pracowanie dla młodych majsterkowiczów i wynalazców.

Opis projektu

Chcemy, żeby w Lublinie powstała przestrzeń dla młodych, która będzie kompleksowo odpowiadała na nasze potrzeby. Proponujemy realizację inwestycji w budynku Astorii który od dłuższego czasu stoi pusty. Ponadto w celu zapewnienia dostępu do tego typu działań młodzieży na dzielnicy chcemy utworzenia przestrzeni dla Młodzieży w dzielnicy Rury w LO nr XXX. -Youth Makerspace -przestrzeń w której młodzież będzie mogła korzystać z różnych narzędzi do tworzenia własnych projektów technicznych, naprawy lub udoskonalania posiadanych sprzętów, testowania rozwiązań technologicznych itp.Idealnym miejscem na rozwój takiej przestrzeni jest XXX Liceum Ogólnokształcące, które już posiada doświadczenie w prowadzeniu stolarni. Obecna stolarnia wymaga dostosowania przestrzeni by można było ją lepiej aranżować, składować niedokończone projekty, utrzymywać w czystości oraz doposażyć w dodatkowe sprzęty.

Na trzech piętrach Astorii proponujemy organizację następujących przestrzeni:

Piętro pierwsze: Centrum Młodzieżowe (CM)

Przestrzeń działająca w oparciu o idee centrów młodzieżowych – miejsce w których każdy młody człowiek może uzyskać kompleksową informację dotyczącą edukacji, pracy, wolontariatu, ale też tę wiedzę wykorzystać poprzez możliwość realnego zaangażowania się zarówno w inicjatywy/ projekty lokalne, jak i np. wyjazdu na wolontariat międzynarodowe, albo studia zagraniczne. W ramach projektu na piętrze zajmowanym przez CM powstaną:
- 2 stanowiska konsultacyjne
- sala warsztatowa do bezpłatnego korzystania przez grupy młodzieżowe pracujące nad projektami/ inicjatywami (ok 15 osób)
- 2 pokoje do pracy w grupach (6-7 osób)
- multimedialna biblioteka informacji młodzieżowej
- przestrzeń co-workingowa dla młodzieży
- 5 stanowisk komputerowych dla młodzieży

Centrum Młodzieżowe będzie prowadzone przez lubelskie organizacje pozarządowe pracujące z młodzieżą we współpracy z Miastem Lublin.

Piętro drugie: Centrum Pomocy Dzieciom (CPD)

CPD zostanie stworzone we współpracy z Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę – największą polską organizacją działającą na rzecz pokrzywdzonych dzieci i młodzieży. Dzieci i młodzież - ofiary przestępstw i zaniedbania oraz ich opiekunowie otrzymają pod jednym dachem kompleksową i interdyscyplinarną pomoc i wsparcie. Zarówno dziecko, jak i młody człowiek może liczyć tu na indywidualne wsparcie psychologa, terapeuty, lekarza.

W ramach projektu na piętrze zajmowanym przez CPD powstaną przyjazne dzieciom i młodym ludziom pomieszczenia:
- min. 3 pokoje do spotkań indywidualnych
- 2 sale terapeutyczne
- gabinet lekarski
- sala do przesłuchań z udziałem prokuratora i sędziego
- poczekalnia
- recepcja

Piętro trzecie: Przestrzeń kreatywna (PK)

Na ostatnim piętrze Astorii chcielibyśmy stworzyć przestrzeń która dawałaby młodym możliwość rozwoju swoich pasji i zainteresowań. Dlatego proponujemy zorganizowanie takich pomieszczeń:
- pracownia artystyczna
- sala teatralno/taneczna
- przestrzeń socjalna (wraz z wyposażeniem: ekspres do kawy, zabudowa, lodówka, kanapa, stoliki, planszówki)
- studio muzyczne (wraz z wyposażeniem: interfejs audio, odsłuchy, mikrofony, stół mikserski)
- sala multimedialna do organizacji warsztatów z nowych mediów (wraz z wyposażeniem: greenscreen, tła do nagrań, kamera, mikrofony krawatowe, aparaty,
oświetlenie itp.)

Chcemy żeby wygląd przestrzeni jak i jej funkcjonalność została ostatecznie zaprojektowana we współpracy z młodzieżą. Chcemy dostosować także przestrzeń do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Ogólnodostępność

Przestrzeń "Youth akceleratora" w budynku Astorii powinna być przestrzenią ogólnodostępną, zarządzaną np. przez organizacje pozarządowe pracujące z młodzieżą, dostępną przez 7 dni tygodnia w godzinach szczególnie popołudniowych i wieczornych, kiedy młodzi ludzie mogą skorzystać z przestrzeni po zajęciach szkolnych. Powinna powstać lista zapisów/rezerwacji przestrzeni oraz sprzętu, tak żeby usprawnić dostęp do niej jak największej grupie osób. Raz na jakiś czas powinna odbywać się także weryfikacja użytkowników korzystających z przestrzeni tak, żeby umożliwić rotację (żeby nie doszło do sytuacji, że np. z sali teatralnej korzysta zawsze te same kilka grup teatralnych. Youth Makerspace będzie dostępny w określonych dniach i godzinach popołudniami oraz w weekendy gdy nie odbywają się regularne zajęcia szkolne (tak funkcjonowała stolarnia) a osoby chcące korzystać ze sprzętu będą wyrabiać sobie specjalne "legitymacje", tak żeby umożliwiać bezpieczny dostęp dla osób spoza szkoły.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Koszt dokumentacji inwestycji 75 000 zł
2Koszt dostosowania inwestycji do potrzeb osób z niepełnosprawnością (podjazd, winda, oznakowanie braillem) 300 000 zł
3Wymiana instalacji elektrycznej 100 000 zł
4Wymiana okien i drzwi 100 000 zł
5Remont i przygotowanie przestrzeni pod działanie (malowanie, położenie podłóg)300 000 zł
6Wyposażenie przestrzeni 500 000 zł
7Remont i dostosowanie przestrzeni Youth Maker Space 125 000 zł
Łącznie: 1 500 000 zł

Ocena negatywna – projekt nie jest możliwy do zrealizowania w zakresie obejmującym budynek Astorii. W obecnej chwili wolny jest tylko jeden lokal na parterze i kilka pomieszczeń biurowych na ostatniej kondygnacji. Piętro I i II jest w całości oddane w najem, natomiast na pozostałe lokale poszukiwani są najemcy. Na uwagę zasługuje też fakt, że na zajęcie lokalu znajdującego się na parterze (po restauracji) Rada Miasta wyraziła zgodę na specjalny tryb oddania w dzierżawę na okres dłuższy niż 5 lat.