projekt nr O-49

O-49. Wakacje "Pod Klonem" - aktywne półkolonie


Lokalizacja

Projekt zlokalizowany będzie w odpowiednim miejscu w Lublinie, skąd będą organizowane wyjścia w trakcie półkolonii.

Skrócony opis

Projekt polega na zorganizowaniu półkolonii dla dzieci w wieku szkolnym w trakcie letnich wakacji. Zaplanowane są 4 turnusy po 5 dni (bez dni wolnych od pracy), podczas każdego turnusu skorzystać z wypoczynku będzie mogło ok. 90 dzieci.
Celem projektu jest zorganizowanie wypoczynku dla dzieci pozostających w mieście podczas wakacji. Czas spędzony na półkoloniach będzie podzielony na zajęcia rekreacyjno-sportowe oraz zajęcia edukacyjne, skąd tytuł projektu "Pod Klonem". Zajęcia dostosowane będą do wieku, zainteresowań oraz sprawności dzieci. W trakcie półkolonii dzieci będą korzystać z wyżywienia - 3 posiłki dziennie: drugie śniadanie, obiad i podwieczorek. Zaplanowane będą wycieczki edukacyjne (np. do Skansenu, na Stare Miasto), gry, zabawy oraz konkursy z nagrodami.
Projekt odpowiada na potrzeby mieszkańców Lublina, gdzie wiele dzieci większość wakacji spędza w mieście.

Opis projektu

Półkolonie odbywać się będą na terenie szkoły lub innej instytucji, która posiada odpowiednią infrastrukturę, aby zapewnić dzieciom bezpieczeństwo i umożliwić przeprowadzenie ciekawych zajęć. Organizacja półkolonii będzie następująca:
• 4 turnusy po 5 dni;
• Zajęcia w godzinach 8:30-15:30;
• Możliwość świetlicy w godzinach 7:30 - 16:30;
• W jednym turnusie 6 grup po 15 dzieci wg. wieku oraz zainteresowań;
• Zajęcia sportowe: gry zespołowe – piłka nożna, siatkówka, koszykówka, tenis stołowy, sport indywidualny – np. bieganie, ćwiczenia sportowe, taniec, zabawy;
• Zajęcia edukacyjne – plastyczne, muzyczne;
• Gry, konkursy z nagrodami, występy;
• ubezpieczenie NNW;
• dostępna opieka pielęgniarska i medyczna;
• wycieczki (Skansen, Stare Miasto i inne) odpowiadające na określone cele edukacyjne.

Zajęcia odbywać się będą pod opieką wykwalifikowanych opiekunów z odpowiednimi uprawnieniami kierowniczymi, wychowawczymi i instruktorskimi.
Wyżywienie zapewnione zostanie w następującym zakresie : drugie śniadanie, obiad, podwieczorek.

Teren, gdzie będą odbywać się półkolonie, umożliwia aktywny i bezpieczny wypoczynek dla dzieci w wieku szkolnym - na zewnątrz  boiska, plac zabaw, duży teren pokryty trawą pozwalają na prowadzenie różnorodnych zajęć sportowych. W przypadku zajęć edukacyjnych i w czasie złej aury istnieje zaś możliwość prowadzenia zajęć w budynku szkolnym wyposażonym w salę gimnastyczną, sale lekcyjne, zaplecze kuchenne oraz salę do spożywania posiłków.

Celem projektu jest umożliwienie dzieciom spędzania wolnego czasu w sposób bezpieczny i korzystny dla zdrowia, w gronie rówieśników, bez konieczności dojazdu w inne dzielnice Lublina i blisko miejsca zamieszkania.

Ogólnodostępność

Zapisy na półkolonie będą możliwe dla wszystkich dzieci, nabór prowadzony będzie mailowo, informacja o półkoloniach będzie opublikowana w mediach społecznościowych oraz w Kurierze Lubelskim i Dzienniku Wschodnim.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Wychowawcy i kadra kierownicza42 000 zł
2Instruktorzy i animatorzy27 000 zł
3Opieka medyczna7 000 zł
4Ubezpieczenie NNW11 000 zł
5Wyżywienie41 000 zł
6Wynajęcie obiektów45 000 zł
7Materiały pomocnicze15 000 zł
8Wycieczki i bilety wstępu10 000 zł
9Promocja półkolonii2 000 zł
Łącznie: 200 000 zł

Ocena pozytywna, z zastrzeżeniem zmiany tytułu ze względu na ogólnomiejski charakter projektu.
Nowy tytuł: Wakacje „Pod Klonem” – aktywne półkolonie.