projekt nr O-5

O-5. Amatorskie Ligi Lublin


Lokalizacja

Miejscem realizacji projektu będą obiekty sportowe, które są odpowiednie do przeprowadzenia rozgrywek z danej dyscypliny oraz są zlokalizowane na terenie miasta Lublin. Jest to istotne by zawodnicy mogli czuć się bezpiecznie i komfortowo. Będą to np.: Centrum Sportowo-Rekreacyjne Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, hala sportowa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, sale Stadionu Lekkoatletycznego, hala im. Z. Niedzieli oraz inne obiekty spełniające wymogi danej dyscypliny.

Skrócony opis

Projekt Amatorskie Ligi Lublin będzie kontynuacją i rozwinięciem zadania z ubiegłych lat. Jest on skierowany do mieszkańców Miasta Lublin. Turnieje w ramach projektu będą odbywały się od lutego do grudnia 2021 roku. Projekt zakłada, że podczas tego okresu zostanie zorganizowane minimum czterysta spotkań o stawkę. Dyscypliny w których rywalizować będą zawodnicy są skierowane do osób w każdym przedziale wiekowym, począwszy od rozgrywek realizowanych z myślą o najmłodszych mieszkańcach naszego miasta, przez turnieje dla osób dorosłych. Rywalizacja w ramach Amatorskich Lig Lublina odbywać się będzie na obiektach sportowych, które znajdują się na terenie miasta Lublin.

Opis projektu

Poprzez organizację Amatorskich Lig Lublina w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Lublin na 2021 rok chcemy zaktywizować mieszkańców Lublina i przyczynić się do popularyzacji kultury fizycznej w naszym mieście. Umożliwienie sportowej rywalizacji przyczyni się także do integracji mieszkańców naszego miasta, a w konsekwencji również do zawarcia nowych znajomości. Uczestnictwo w projekcie umożliwia regularną aktywność fizyczną, która może mieć pozytywny wpływ na samopoczucie oraz zdrowie naszego społeczeństwa.
Projekt zakłada realizację amatorskich rozgrywek dla mieszkańców Lublina zarówno w dyscyplinach indywidualnych, jak i drużynowych, tj: piłka siatkowa, futsal, tenis stołowy, piłka plażowa, szachy oraz coraz prężniej rozwijający się e-sport. Dzięki doświadczeniu zdobytemu w ubiegłych latach, możemy stwierdzić, że ogromnym zainteresowaniem wśród społeczności cieszy się piłka siatkowa czy tenis stołowy. Dlatego też chcemy dołożyć wszelkich starań by uczestnicy tych rozgrywek mieli możliwość ich kontynuacji na jeszcze wyższym poziomie organizacyjnym w przyszłym roku.

Poza samymi rozgrywkami sportowymi niezbędną rzeczą będzie również zorganizowanie szkolenia oraz kursu sędziowskiego. W tym roku będą one skierowane do sympatyków futsalu. Taki kurs jest bardzo dobrą alternatywą dla osób, które z różnych powodów nie biorą już udziału w meczu jako zawodnik, ale nadal chcą w nim aktywnie uczestniczyć. Zdobyte umiejętności podczas kursu pozwolą uczestnikom poznać dyscyplinę od podstaw. Odbiorcy kursu zostaną w pełni przygotowani do roli kandydata na sędziego. Zarówno kurs, jak i szkolenie pozwoli w przyszłości wykorzystać nabytą wiedzę przez uczestników podczas naszych rozgrywek futsalu.

Podczas realizacji projektu ważnym aspektem jest również promocja Lublina jako miasta przyjaznego dla młodzieży oraz wszystkich sportowców. Chcemy również pokazać, że Lublin to miejsce sprzyjające rozwojowi aktywności fizycznej jego mieszkańców. Niewątpliwie organizacja turniejów na najwyższym poziomie przyczyni się do promocji miasta. W rozgrywkach Amatorskich Lig Lublina będzie brać udział wykwalifikowana obsługa sędziowska, techniczna oraz medyczna, która ma za zadanie czuwać nad prawidłowym i bezpiecznym przebiegiem rozgrywek. Konieczny jest również wynajem odpowiednich obiektów sportowych oraz zakup niezbędnego sprzętu do realizacji zadania. Pozwoli nam to zaoferować uczestnikom spędzenie wolnego czasu w najlepszych możliwych warunkach oraz pomoże im poznać specyfikę danej dyscypliny.
Projekt Amatorskie Ligi Lublin zakłada realizację spotkań w ramach opracowanych formuł ligowych w różnych dyscyplinach w okresie od lutego do grudnia 2021 roku. Stawki sędziowskie są zróżnicowane pod względem wysokości w zależności od danej dyscypliny. Uwzględnione w kosztorysie wynagrodzenia wynikają z zsumowania kosztów wynagrodzenia brutto oraz pochodnych wynagrodzeń – kosztów pracodawcy.

Ogólnodostępność

Uczestnictwo w zajęciach oferowanych przez projekt Amatorskie Ligi Lublin jest bezpłatne. Każdy zainteresowany ma możliwość przyjścia i rywalizowania wraz z innymi mieszkańcami naszego miasta w zdrowej, sportowej atmosferze. Nasze rozgrywki toczone są na profesjonalnych obiektach znajdujących się na terenie miasta Lublin, co jest sporym udogodnieniem dla wszystkich lublinian biorących w nich udział. Projekt jest przystępny dla osób z niepełnosprawnościami, więc każdy może wziąć w nich udział.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Promocja projektu15 000 zł
2Obsługa sędziowska, medyczna, techniczna oraz koordynacja 100 000 zł
3Wynajem obiektów45 000 zł
4Organizacja szkoleń18 000 zł
5Zakup sprzętu, nagród15 000 zł
6Koszty administracyjne7 000 zł
Łącznie: 200 000 zł

Ocena pozytywna