projekt nr O-47

O-47. REZERWAT DZIKICH DZIECI 2021 - wakacyjny park kreatywności i kontaktu z przyrodą.


Lokalizacja

Lublin

Skrócony opis

Rezerwat Dzikich Dzieci 2021 to propozycja przygodowego placu zabaw w wakacje. Ma zapewnić dzieciom 7+ i młodszym przestrzeń i narzędzia do kreatywnej zabawy, która opiera się na trzech filarach: jest swobodnie wybrana, wewnętrznie motywowana i samodzielnie kierowana.
Przeobrażenia jakim zostało poddane dzieciństwo spowodowały odcięcie dzieci od podstawowego narzędzia poznawania i kreowania świata, jakim jest zabawa. Na tym aspekcie warto skupić się w 2021. Kluczem do udanego przygodowego placu zabaw jest to, że dzieci same go tworzą, co sprawia, że repertuar możliwych aktywności staje się nieograniczony. Nad bezpieczeństwem dzieci ale przede wszystkim utrzymaniem zabawy w najczystszej postaci czuwają Strażnicy Zabawy-Playworkerzy.
Rezerwat Dzikich Dzieci pozostaje nadal jedynym, bezkompromisowym, przygodowym placem zabaw w Polsce, o którego powstaniu decydują od 4 lat mieszkańcy w głosowaniu w BO. W 2018 i 2019 r zarejestrowaliśmy 10 tyś wejść dzieci przy średnim czasie pobytu 2h.

Opis projektu

Rezerwat Dzikich Dzieci to wyjątkowe na skalę ogólnopolską miejsce, które powstało z inspiracji ideą Adventure Playground a rozwija się dzięki wsparciu z Budżetu Obywatelskiego. To odskocznia od zgiełku miasta, rygoru grafików i codziennych zadań. Polis dla dzieci gdzie same decydują, co robią i jak. Tu kształtują się więzi i postawy społeczne, rozwijają umiejętności praktyczne, inteligencja emocjonalna i przestrzenna. Rośnie samodzielność i poczucie własnej wartości. To wszystko dzieję się dzięki nieskrępowanej swobodnej zabawie, której środowisko tworzy Rezerwat Dzikich Dzieci. Tu nie ma nic gotowego (oprócz palet i toalet ;).
    
W Rezerwacie obowiązuje Kodeks Honorowy oparty na zasadach wzajemnego szacunku. Dzieci mają dostęp do materiałów i narzędzi, z których budują i ozdabiają instalacje, bazy i wieże. Wszystkie powstałe obiekty są dziełem dzieci i przedmiotem ich kreatywnej zabawy. Na terenie ścisłego Rezerwatu nie ma gotowych, katalogowych rozwiązań. Strażnicy zabawy (ang. Playworkerzy) to osoby przeszkolone tak, aby dbały o bezpieczeństwo dzieci przy jak najmniejszej ingerencji w samą zabawę.
    
Rezerwat Dzikich Dzieci 2021 - wakacyjny park kreatywności i kontaktu z przyrodą będzie działał w okresie wakacji, zapewniając wszystkim dzieciom możliwość swobodnej zabawy w przyjaznym i bezpiecznym środowisku.

Na Rezerwat 2021 zostanie wykorzystany zielony  teren.

Rezerwat Dzikich Dzieci w swej 'ścisłej' postaci jest dostępny dla dzieci między 7 a 15  rokiem życia. Ramy wiekowe wyznacza magiczna i formalna granica 7 r. ż., kiedy to dzieci mogą już przemieszczać się bez opieki po mieście i są na tyle samodzielne, że mogą podejmować prace konstrukcyjne bez pomocy dorosłych.
Na młodszych czeka 'otulina' Rezerwatu, przestrzeń zaprojektowana i wyposażona specjalnie dla dzieci młodszych, respektując również potrzeby i komfort rodziców. W otulinie znajdują się min.: kuchnia błotna, piaskowa plaża, ogródek, majsterkownia.
Dofinansowanie projektu w 2021 r. pozwoli utrzymać ciągłość jego realizacji na przestrzeni 5 lat, zaczynając od pilotażowej edycji w 2017 r.

Ogólnodostępność

Przy realizacji projektu Rezerwatu zawsze dbamy o zapewnienie niezbędnej infrastruktury dla osób z niepełnosprawnościami (toalety, umywalki). Warto również zadbać o dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami takie jak: podjazdy, oznaczenia terenu i audiodeskrypcja strony.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Pokrycie kosztów osobowych za działania merytoryczne i obsługę projektu130 000 zł
2Zakup materiałów zużywalnych40 000 zł
3Zakup, wynajem infrastruktury tech, sanitarnej, remonty terenu, rozprowadzenie inst. elektr, oświetlenie placu20 000 zł
4Konsultacje prawne, zezwolenia, ubezpieczenia, prawa autorskie1 000 zł
5Usługi poligraficzne3 000 zł
6Koszty transportów tech, wynajem urządzeń do przewozu, m.in. przyczep, transport osób4 500 zł
7Media: prąd, woda, internet1 500 zł
Łącznie: 200 000 zł

Ocena pozytywna