projekt nr D-83

D-83. Leżaki, hamaki, maki nad Czechówką - I etap (dokumentacja)


Lokalizacja

między innymi: 94/14, 94/15, 94/16, 94/3, 94/4, 94/5, 13/7, 13/8 oraz działki należące do Skarbu Państwa będące pod zarządem Miasta wzdłuż al. Solidarności

Skrócony opis

I etap stworzenia miejsca wypoczynku wzdłuż trasy rowerowej prowadzącej do Ogrodu Botanicznego i Skansenu pomiędzy Al. Solidarności a ul. Północną.  Projekt zaklada opracowanie koncepcji wraz z dokumentacją zagospodarowania doliny Czechówki przy ul. Północnej jako miejsce aktywnego wypoczynku, trasy biegowe, spacerowe, street workout, elementy skatepark, ogród zmysłów.

Opis projektu

Tereny wzdłuż ul. Północnej w dolinie Czechówki mają duży potencjał jednak wciąż są zaniedbane mimo sąsiedztwa z reprezentacyjnym Ogrodem Botanicznym  i bliskością Skansenu. Po uporządkowaniu i zagospodarowaniu tego obszaru mógłby powstać park rekreacji i rozrywki, zachęcający nie tylko mieszkańców pobliskich osiedli ale również wszystkich mieszkańców Lublina odwiedzających Ogród Botaniczny i Skansen do aktywności, wypoczynku, spędzania wspólnie czasu na świeżym powietrzu. To doskonałe miejsce na plac zabaw dla dorosłych i starszych dzieci, przestrzeń dla najmłodszych oraz miejsce pikników  i wypoczynku dla całych rodzin.

Warto podkreślić, że w tej części miasta brakuje ogólnodostępnych miejsc aktywnego wypoczynku. Projekt zaklada opracowanie koncepcji wraz z dokumentacją zagospodarowania "Północnej- doliny Czechówki” w dzielnicy Sławin.

W przyszłości teren byłby uporządkowany, ze ścieżkami spacerowymi i biegowymi na naturalnym podłożu, ustawione ławki, kosze na śmieci, stojaki rowerowe, wyznaczone miejsca piknikowych na trawie oraz na ognisko/grilla. Wskazane byłoby zaangażowanie do prac projektowych na przykład studentów Uniwersytetu Przyrodniczego i ewentualna pomoc Ogrodu Botanicznego oraz licealistów i mieszkańców dzielnicy przy  ewentualnych nasadzeniach. Współpraca grup studentów, przyszłych architektów krajobrazu i mieszkańców pozwoliłaby stworzyć miejsce wyjątkowe.  Rozwijanie projektu zagospodarowania całej doliny Czechówki  po opracowaniu koncepcji byłoby możliwe także w kolejnych latach.

Ogólnodostępność

Atrakcyjna lokalizacja w pobliżu Ogrodu Botanicznego, wzdłuż ścieżki rowerowej prowadzącej do Skansenu czyni park  dostępnym dla wszystkich mieszkańców Lublina. Warto podkreślić, że w tej części miasta brakuje ogólnodostępnych miejsc aktywnego wypoczynku.
To doskonałe miejsce na wypoczynek dla dorosłych i dla starszych dzieci, przestrzeń dla najmłodszych oraz miejsce spotkań i wypoczynku dla seniorów a także całych rodzin

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1opracowanie koncepcji i dokumentacji100 000 zł

Opinia pozytywna z zastrzeżeniem - w ramach projektu może powstać koncepcja zagospodarowania. Do tego czasu nie wskazane jest tworzenia miejsca wypoczynku ( w tym także siłowni), które w przyszłości trzeba będzie likwidować.