projekt nr O-44

O-44. Centrum Aktywności Sportowej Bronowice - bezpłatne treningi piłkarskie.


Lokalizacja

Projekt realizowany będzie na obiektach sportowych zlokalizowanych w obrębie dzielnicy Bronowice lub w dzielnicach przyległych.

Skrócony opis

Dostrzegając potencjał tkwiący w dzielnicy Bronowice oraz dzielnicach przyległych pragniemy realizować działania polegające na zwiększaniu dostępności społeczności lokalnej (w szczególności dzieci i młodzieży) do aktywnego uprawiania sportu. Organizacja szkolenia sportowego w zakresie piłki nożnej to aktywizacja najmłodszych, animacja i tworzenie alternatywnych sposobów spędzania wolnego czasu w tej części miasta Lublina. Oprócz prowadzenia bezpłatnych zajęć stricte treningowych realizować będziemy formy szkolenia piłkarskiego w zakresie organizacji i koordynacji udziału uczestników zadania w meczach i turniejach towarzyskich. Projekt dedykowany będzie osobom indywidualnym, a także grupom skupionym w ramach lokalnych instytucji i placówek oświatowych.

Opis projektu

Dostrzegając potencjał tkwiący w dzielnicy Bronowice oraz dzielnicach przyległych pragniemy realizować działania polegające na zwiększaniu dostępności społeczności lokalnej (w szczególności dzieci i młodzieży) do aktywnego uprawiania sportu. Organizacja szkolenia sportowego w zakresie piłki nożnej to aktywizacja najmłodszych, animacja i tworzenie alternatywnych sposobów spędzania wolnego czasu w tej części miasta Lublina. Oprócz prowadzenia bezpłatnych zajęć stricte treningowych realizować będziemy formy szkolenia piłkarskiego w zakresie organizacji i koordynacji udziału uczestników zadania w meczach i turniejach towarzyskich. Projekt dedykowany będzie osobom indywidualnym, a także grupom skupionym w ramach lokalnych instytucji i placówek oświatowych.

Prowadzone właściwie szkolenie dzieci, a także aktywny udział we współzawodnictwie sportowym przyczynia się zarówno do rozwoju ogólnie pojętej kultury fizycznej, jak i stanowi realną podstawę do rozwoju samej dyscypliny jaką jest piłka nożna oraz poprawy warunków jej uprawiania. Aktywność fizyczna w formie zorganizowanej i grupowej kształtuje w najmłodszych pożądane postawy wobec innych, właściwe wzorce zachowań oraz umiejętności nawiązywania relacji społecznych. Treningi poprowadzone zostaną przez wykwalifikowaną kadrę trenerską z zachowaniem wszelkich standardów szkolenia obowiązujących w ww. dyscyplinie. Bezpłatne zajęcia odbywać się będą regularnie dla wszystkich grup, którym zostaną dedykowane. Pozwoli to na utrzymanie wysokiej jakości realizacji zadania.

Autor projektu zakłada przeprowadzenie minimum 150 jednostek treningowych (jednostka / 60 minut) zajęć otwartych dla społeczności lokalnej oraz tych realizowanych dla grup w ramach placówek oświatowych. Ponadto planujemy zorganizować turnieje sportowe w wymiarze 5 wydarzeń.

Potencjał w zakresie ilości zainteresowanych podjęciem regularnego treningu jest bardzo duży. Jednakże ze względu na bardzo zróżnicowane pod względem ekonomicznym społeczeństwo lokalne znaczna część dzieci jest pozbawiona realnych możliwości uprawiania sportu w formie zorganizowanej. Wychodząc na przeciw tej potrzebie przedmiotem podejmowanych działań jest wspomniane dążenie do zwiększenia dostępności aktywnego uprawiania sportu.

W związku z występującym zróżnicowaniem statusu rodzin społeczności lokalnej w wielu rodzinach występują zaburzenia dotyczące elementarnych zasad wychowania, właściwych norm i wartości społecznych. W konsekwencji sprzyja to niepożądanym postawom o znamionach patologicznych. Tym samym przejmując rolę 'wychowawcy' proponując grupową aktywność fizyczna w formie zorganizowanej mamy realny wpływ na przekazywanie i kształtowanie poprawnych wzorców zachowań oraz relacji społecznych u najmłodszych.

W obecnych czasach społeczeństwo proponuje dzieciom wiele form spędzania czasu w sposób niekoniecznie mający cokolwiek wspólnego z rozwojem fizycznym czy intelektualnym. Doprowadziło to do sytuacji, w której nie zdrowy tryb życia i brak aktywności fizycznej staje się czymś naturalnym. Tym samym mamy tu do czynienia z potrzebą przeciwstawienia alternatywnych form spędzania czasu opartych na aktywności sportowej, promocję kultury fizycznej fizycznej i zdrowego trybu życia.

Autor zakłada realizację projektu na obiektach sportowych zlokalizowanych w obrębie dzielnic, którym mieszkańcom dedykuje niniejszy projekt.

Ogólnodostępność

Projekt dedykowany został dzieciom i młodzieży poniżej 18 roku życia. Udział w zorganizowanych zajęciach treningowych będzie otwartym z uwzględnieniem określonej w późniejszym czasie zasady zapisów. Przewiduje się organizację zajęć treningowych zarówno dla osób indywidualnych, jak i grup skupionych w ramach lokalnych instytucji i placówek oświatowych.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Zakup sprzętu sportowego (przyrządy treningowe oraz odzież sportowa).10 000 zł
2Wynagrodzenie kadry szkoleniowej realizującej proces szkolenia.20 000 zł
3Wynajem obiektów sportowych.10 000 zł
4Promocja działania.5 000 zł
5Wynagrodzenie koordynatora projektu.15 000 zł
6Zakup materiałów i urządzeń biurowych niezbędnych do realizacji zadania.10 000 zł
7Obsługa techniczna i księgowa projektu10 000 zł
8Organizacja turniejów sporowych.10 000 zł
Łącznie: 90 000 zł

Ocena pozytywna