projekt nr D-80

D-80. Remont nawierzchni oraz chodnika na ulicy Karola Namysłowksiego


Lokalizacja

Mieszkańcy ulicy Karola Namysłowskiego, WGS 84

Skrócony opis

Obecna nawierzchnia ulicy jak i chodnika jest bardzo zniszczona, miejscami wybrakowana lub zalana nierównym asfaltem lub brakiem płyt betonowych co powoduje zagrożenie dla osób korzystających z tego chodnika jak i przejeżdżających ulicą samochodów. Zakres prac obejmuje sfrezowanie starej nawierzchni jezdni, rozbiórkę starych płyt chodnikowych, a w następnej kolejności ułożenie krawężników oraz ułożenie kostki brukowej na całej długości chodnika, regulację urządzeń wodno – kanalizacyjnych i  położenie nowej asfaltowej nawierzchni na długości około 1200m.

Opis projektu

Obecna nawierzchnia ulicy jak i chodnika jest bardzo zniszczona, miejscami wybrakowana lub zalana nierównym asfaltem lub brakiem płyt betonowych co powoduje zagrożenie dla osób korzystających z tego chodnika jak i przejeżdżających ulicą samochodów. Zakres prac obejmuje sfrezowanie starej nawierzchni jezdni, rozbiórkę starych płyt chodnikowych i krawężników a w następnej kolejności ułożenie kostki brukowej i krawężników na całej długości chodnika, regulację urządzeń wodno – kanalizacyjnych oraz  położenie nowej asfaltowej nawierzchni na długości około 1200m.

Ogólnodostępność

Mieszkańcy ulicy Namysłowskiego

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Remont nawierzchni 300 000 zł
2Remont chodnika30 000 zł
3Projekt20 000 zł
Łącznie: 350 000 zł

Ocena pozytywna zostanie wykonany zakres do wysokości środków.