projekt nr O-41

O-41. INWESTYCJE NA KALINOWSZCZYŹNIE


Lokalizacja

Ulica Stefana Okrzei – działki nr 1/2, 15/1,
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4, ul. Kazimierza Tumidajskiego – działka nr 12

Skrócony opis

Projekt przewiduje:
remont ul. Stefana Okrzei na odcinku od ulicy Lwowskiej oraz remont sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4.
Inicjatorem projektu są członkowie Rady Dzielnicy Kalinowszczyzna.

Opis projektu

Projekt obejmuje dwie pozycje:
1. Remont ulicy Stefana Okrzei (ułożenie nowej nawierzchni, wymiana krawężników).

2. Remont sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4 - montaż specjalistycznej wykładziny na podłodze, wymiana instalacji elektrycznej i oświetlenia, malowanie, wymiana wyposażenia (kosze, słupki do montażu siatki, bramki), montaż kurtyn dzielących salę na mniejsze części i tablicy wyników) oraz remont przyległych do sali gimnastycznej szatni, pryszniców i toalet (wymiana drzwi, płytek ściennych i podłogowych oraz armatury, malowanie, montaż nowych wieszaków).

Ogólnodostępność

1. Ulica Stefana Okrzei jest ogólnodostępna dla kierowców z całego miasta Lublina. Stanowi ważny element komunikacyjny o dużym natężeniu ruchu. Z ulicy korzystają rodzice – mieszkańcy wielu dzielnic - przywożący dzieci do przedszkola i żłobka.
2. W skład ZSO nr 4 wchodzą Szkoła Podstawowa nr 44 i XX LO. Do SP nr 44 uczęszczają uczniowie z dwóch dzielnic – Kalinowszczyzny i Ponikwody, do XX LO – z całego miasta.
Sala gimnastyczna jest wykorzystywana do organizacji przez Wydział Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Lublin współzawodnictwa sportowego szkół Lublina w grach zespołowych (piłce ręcznej, siatkówce, koszykówce). Uczestniczą w nim szkoły z całego miasta.
W ramach realizowanego programu „Sportowa Szkoła” sala jest udostępniana nieodpłatnie działającym w mieście klubom sportowym i jest wykorzystywana do prowadzenia szkolenia dzieci i młodzieży z całego miasta.
Sala jest wykorzystywana przez Urząd Miasta do organizacji ogólnomiejskich imprez promujących sport.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Dokumentacja poz. 1 dot. remontu ul. Okrzei20 000 zł
2Dokumentacja poz. 2 dot. remontu sali gimnastycznej ZSO nr 410 000 zł
3Ulica Stefana Okrzei: ułożenie nowej nawierzchni, wymiana krawężników980 000 zł
4Remont sali gimnastycznej490 000 zł
Łącznie: 1 500 000 zł

Ocena negatywna – projekt ogólnomiejski powinien dotyczyć co najmniej 2 dzielnic. Zgłoszony projekt nie spełnia tego warunku – dotyczy wyłącznie Kalinowszczyzny.