projekt nr O-39

O-39. Czy Inteligentny System Sterowania Ruchem działa? Niezależny audyt ekspertów


Lokalizacja

Lublin

Skrócony opis

Miasto Lublin wydało miliony złotych na Inteligentny System Sterowania Ruchem. Legenda głosi, że ktoś kiedyś poczuł efekty jej wdrożenia. Większość użytkowników dróg narzeka, że jej wprowadzenie nic nie poprawiło a wręcz pogorszyło.
System reklamowano jako:
- usprawniający ruch, zapewniający możliwość płynnej jazdy na wybranych relacjach,
- dający priorytet spóźnionej komunikacji miejskiej,
- wyłapujący wykroczenia drogowe,
- na bieżąco reagujący na sytuację na drogach.
Czy to się udało? Większość zapewne zna odpowiedź z autopsji. Czy nie stałeś ostatnio na czerwonym, gdy z drogi podrzędnej nic nie jechało? Takie sytuacje są niedopuszczalne!
Dlatego konieczne jest zamówienie niezależnego audytu ekspertów, którzy skontrolują sposób działania Systemu Sterowania Ruchem w Lublinie.

Opis projektu

Realizacja projektu polega na audycie Inteligentnego Systemu Sterowania Ruchem przez niezależnych ekspertów, którzy ustalą czy system spełnia zakładane cele. Uzupełnieniem tego będzie badania opinii kierowców jak oceniają funkcjonowanie systemu. Całość zostanie podsumowana w formie raportu oraz filmu. Film adresowany jest do mieszkańców i powinien prostym językiem tłumaczyć ustalenia audytu, zaprezentuje z grubsza stan działania systemu, itp.

Ogólnodostępność

Projekt nie wyklucza żadnej grupy mieszkańców. Materiały powstałe w trakcie realizacji projektu powinny być dostępna dla wszystkich (film z napisami itp.)

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Projekt i wykonanie 200 000 zł

Ocena negatywna - audyt SZR jest prowadzony na bieżąco przez pracowników CSR jak i poprzez analizy warunków ruchu. Przeprowadzenie dodatkowego zewnętrznego audytu nic nie wniesie do jego sprawności. Dla poprawy wydajności SZR wymagana jest dalsza rozbudowa systemu oraz zapewnienie sprawności jego działania w zakresie software.